BODRUM KALESİ İNŞAAT SAHASI DEĞİLDİR, DOKUNMAYIN !…

 • 16.08.2017
 • 7.779 kez okundu

BODRUM KALESİ BASIN AÇIKLAMASI - İMARLAR ODASI VE ARKEOLOGLAR (20)Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği ile bağımsız arkeologlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması öngörülen “Bodrum Kalesi Restorasyon ve Müze Projesi” ile ilgili basın açıklaması yaptılar. Bodrum Kalesi ve Bodrum sualtı Arkeoloji Müzesi ‘nin yıkılarak yeni düzenlemelerin yapılacağı dünyaca ünlü Uluburun Batığı’nın kaldırılacağı ve tarihi Şapel’ in ise camiye çevrilerek ibadete açılacağının duyulması arkeologları , tarihçileri ve Bodrumluları ayağa kaldırdı.

 Çiçek Bozoğlu/Bodrum Gündem

Yapılan basın açıklamasında yapılacak değişiklikler sonunda kentin simgesi olan Bodrum Kalesinin şimdiki durumuyla kıyaslanamayacak şekilde tanınmaz bir hale geleceği, Bodrum Kalesi’nin silüetinin tamamen bozulacağı dolayısıyla ülke turizmi ve Bodrum kenti geri dönülmez bir kayba uğrayacağının altı çizildi. Açıklamada ayrıca Bodrum Kalesinin bir inşaat sahası olmadığı da ifade edildi.

“Bodrum Kalesi Restorasyon ve Müze Projesi” ile ilgili Ortakent-Yahşi Mahallesi&ndeki Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği’nde düzenlenen basın açıklamasına Mimarlar Odası Muğla Şube Başkanı Osman Köseoğlu ile Bodrum temsilcisi Cevat Kalfa’nın yanı sıra Makine Mühendisleri Odası Bodrum temsilcisi Hilmi geçin, İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi İlhan Özyiğit ile bağımsız arkeologlardan Ayşe Temiz ve Bodrumlu mimarlar katıldı.

BODRUM KALESİ BASIN AÇIKLAMASI - İMARLAR ODASI VE ARKEOLOGLAR (5)“Projeyi Halktan Sakladılar”…

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa, yaptığı basın açıklamasında, Bodrum Kalesi ile ilgili söz konusu projenin kamuoyundan son ana kadar saklandığını, bu nedenle gerekli bilgiye ulaşamadıklarını ve Bodrum’un kentsel kimliğine zarar verecek olan projeye zamanında itiraz edemediklerini kaydetti. Kalfa sözlerine şöyle devam etti “Kentimizle özdeşleşmiş ve tüm dünyada Bodrum’un simgesi olarak akıllarda yer etmiş Bodrum Kalesi’nde yapılacak bu çalışmalara yönelik detaylar ilgili merciler tarafından kamuoyu ile paylaşılmadığından, çalışmaların içeriğine dair bir takım söylentiler dolaşmaktadır. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılmış, proje aşaması tamamlanmış, izinleri alınmış ancak henüz yapımına başlanmamıştır. “ dedi.

Kalenin zaman içinde yıpranması ve müze olarak kullanımından kaynaklı -sorun ve ihtiyaçların giderilmesi- sebep gösterilerek hazırlanan projenin iki ana bölümden oluştuğunu dile getiren Cevat Kalfa birinci bölümün anıt eser niteliğindeki kalenin restorasyonu ve güçlendirilmesini, ikinci bölümün de Kale içindeki müze kompleksinin mimari bir proje olarak yeniden ele alınması olarak değerlendirildiğini belirtti.

Türk müzeciliğinin en başarılı ve özgün örneklerinden biri olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Kalesi’nin olduğu gibi korunması taraftarında olduklarının altını çizen Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa, mevcut binalar üzerinde iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılarak bu yapıların devamlılığı sağlanabileceğini ifade etti.  Kalfa açıklamalarına şöyle devam etti “Bu proje uygulandığı takdirde anıt eser niteliğindeki, kentimizin simgesi Bodrum Kalesi şimdiki durumuyla kıyaslanamayacak şekilde tanınmaz bir hale gelecektir.
Dolayısıyla ülke turizmi ve Bodrum kenti geri dönülmez bir kayba uğrayacaktır.

Bu proje ile kalenin ve içindeki dönem yapılarının elden geçirilmesi ve daha sağlıklı hale getirilmesi amaçlanmakta ise, bu çalışmalar için mevcut yapıların yıkılmasına gerek yoktur.

Bu proje, müze alanlarının arttırılmasına yönelik hazırlanmış ise, Bodrum Kalesi bir inşaat sahası değildir. Bodrum’un müze ihtiyacı başlı başına ele alınmalı ve buna uygun bir alan üzerinde planlanmalıdır. “ dedi.

BODRUM KALESİ BASIN AÇIKLAMASI - İMARLAR ODASI VE ARKEOLOGLAR (9)“Bodrum Kalesi Orijinal Karakterini Kaybedecek”…

Hazırlanan restorasyon projesi kapsamında, kale surları, kuleleri ve dönem yapılarının güçlendirilmesi ve onarılması öngörülürken, kale içinde eklenti olarak nitelendirilen yapıların da yıkılmasının planlandığına dikkat çeken Cevat Kalfa, söz konusu projenin hayata geçmesi durumunda yeni bina ve asansörlerin kale surlarını 3-4 metre aşacağını ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Kalesinin orijinal karakterini kaybedeceğini iddia etti. Kalfa sözlerine şöyle devam etti  “Serçe Limanı Cam Batığı Salonu, Uluburun Batığı’nın bulunduğu Bronz Çağ Batıkları Salonu gibi müzenin eşsiz koleksiyonlarını barındıran yapılar yıkılması planlanan yapılar arasındadır. Bu proje ile birlikte kale içinde yaklaşık olarak 2300m2 yeni kapalı alan, 3000m2 sert zemin, 180m2 yükseltilmiş döşeme veya platform, 5200m2 peyzaj düzenlemesi söz konusudur. Kale içinde inşa edilmesi öngörülen yeni binalar ve asansörler dışarıdan görülmekte, kale surlarını yer yer 3 -4 metre aşmaktadır. Müzenin sergi salonları ve açık hava sergileme alanları kale içinde değişik kotlara yayılmıştır. Gelen ziyaretçiler, kale içindeki birbirinden bağımsız bu sergi bölümlerini gezerken bir yandan da kalenin değişik mekanlarını gezmiş olur, kenti çeşitli açılardan da görme fırsatı yakalarlar.

Bodrum Kalesi içinde yer alan sualtı arkeoloji müzesini gezmek başlı başına essiz bir mekânsal deneyimdir.

Kale içinde dağınık bir şekilde bulunan farklı nitelikteki yapılar ile müze anlatımlarının iç içe geçtiği bu dolaşım kurgusu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne özgü bir durumdur. Bodrum Kalesi’nin karakteridir.

Ancak, öngörülen bu proje ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Kalesi bu karakterini kaybedecektir. “ dedi.

BODRUM KALESİ BASIN AÇIKLAMASI - İMARLAR ODASI VE ARKEOLOGLAR (1)“Projenin İnşaat Sürecinin Nasıl İşleyeceği Belirsiz”

Söz konusu projenin inşaat sürecinin nasıl ele alınacağı belirsizliğine dikkat çeken Mimarlar Odası Borum Temsilcisi Cevat Kalfa konu ile ilgili şunları kaydetti “Projenin uygulanmasına dair bir takvim henüz açıklanmamıştır. Kalede sergilenen eserlerin akıbeti muallaktır. Bu eserlerin geçici olarak alınacağı yerler konusunda bir planlama ve hazırlık yapıldığına dair elimizde bilgi yoktur. Müze bu süreçte ne olacaktır?

Projenin uygulanması sırasında ortaya çıkacak hafriyatın nasıl değerlendirileceği ve analiz edileceği; çıkacak devşirme malzemenin nasıl değerlendirileceği ve kayıt altına alınacağı karanlık noktalardır.

Bu projenin uygulanması sırasında, inşaat sahası haline dönüşecek Bodrum limanı nasıl faaliyette kalacaktır? Hafriyat süreçleri ve ağır araç trafiği bu kentsel alanı nasıl etkileyecektir? Bodrum turizminin en önemli aksının bir inşaat sahasına dönüşmesinin etkileri ne olacaktır? Kentin turizminin ve ticaretinin bu durumdan en az etkilenmesi için ne gibi önlemler düşünülmektedir? Bunlar henüz açıklanmamıştır. Bu proje ile yıkılmak istenen yapıların yıkımı gerçekleşecek olursa, yıkımlar sırasında orijinal kale yapılarının ve duvarlarının hasar görmemesi mümkün değildir.

Kale içinde yapılması planlanan yaklaşık 10.700 m2’lik inşaat ve çevre düzenlemesi çalışması ile kalenin tüm karakteri yok olacaktır.  “ dedi.

BODRUM KALESİ BASIN AÇIKLAMASI - İMARLAR ODASI VE ARKEOLOGLAR (11)“900 Yıllık Batık İnşaat Sürecinde Büyük Zarar Görür”…

Projede yıkılması öngörülen yapılar arasındaki “Serçe Limanı Cam Batığı Salonu” özel bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Cevat Kalfa, bu salonda MS 11.yy’da Serçe Limanı’nda batmış olan ve içinde 3,5 ton cam bulunan bir batığın inşaat sırasında değişecek ısı ve nem nedeniyle büyük zarar göreceğini  söyledi. Kalfa “Salon, batığın korunması ve sergilenmesi için özel olarak inşa edilmiştir, yaz ve kış mevsimlerinde ısı ve nem açısından kontrol edilmektedir. Bu koşulların herhangi birinin  aksaklığı halinde 900 yıllık batığın ahşap parçalarında bozulmalar başlamaktadır. Bu batık sarsıntılara karşı oldukça hassastır. Bu nedenle yerinden oynatılamayabilir veya geçici bir binaya taşınması mümkün olmayabilir. İnşaat sürecinde bu batığın nasıl korunacağı belirsiz noktalar arasındadır.

Bugün “Cam Batığı Salonu”nun olduğu alanda yeni planlanan “Batıklar Sergisi” yapısının yüksekliği 10metreyi bulmaktadır. Mevcut salonun iki katından fazla büyüklükteki bu yapı, kale surlarından 3 metre daha yüksektir ve dışarıdan görülebilmektedir.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde, sualtından çıkarılan eserlerin tuzdan arındırılmaları için kullanılan tatlı su havuzları ve acil müdahale için kullanılan sualtı eserleri laboratuvarı bulunmaktadır. Bu havuzların aktif olması bir zorunluluktur. Bu havuzların yıkılması durumunda mevcut konservasyonu süren ve çıkarılacak olan yeni eserleri korumak mümkün olmayacaktır.

Bronz Çağ Batıkları Salonu’nda ve şapeldeki sergilerde, geçmiş dönemlerdeki deniz ticareti ve tekne yapımı tekniğinin tarihsel gelişimi canlandırılarak anlatılmaktadır. Modern müzecilikte bu anlatım çok önemlidir. Uygulanmak istenen projede ise bu şekilde çağdaş bir sergileme anlayışı yoktur, kısıtlı sayıdaki eser vitrinler içerisinde sergilenmekte ve etiketler aracılığıyla bilgi verilmektedir.  “ dedi.

Açıklamada ayrıca Bodrum Kalesinin  “I.Derece Arkeolojik Sit” alanında olup “I.Derece Korunması Gerekli Anıt” niteliğinde olduğu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde Arkeolojik sitlerin koruma ve kullanma koşulları belirtildiği ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanları uygulanacak esaslara göre bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine karar verildiği hatırlatıldı.

1964 yılından bu yana kalede yapılan tüm yapısal çalışmaların, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ilkelerine uygun hazırlanmış projelerin Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onanmasıyla gerçekleştirildiği de ifade edilirken  Projede “Sonradan eklenti ve aslına uygun olmayan restorasyonlar” olarak nitelendirilen ve bundan dolayı da yıkılmak istenen yapıların bir kısmı zaman içinde yapılmış yapılar bir kısmı ise; kale içindeki eski yapıların restore edilmesiyle kullanıma kazandırılmış mekanlardır. Çağdaş restorasyon ilkelerine göre projeleri hazırlanmış ve yüksek kurul onayı alınarak uygulanmış yapılardır.” denildi.

BODRUM KALESİ BASIN AÇIKLAMASI - İMARLAR ODASI VE ARKEOLOGLAR (14)Arkeolog Ayşe Temiz ise yaptığı açıklamada Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 14. yüz yıla denk gelmekle birlikte ondan önce antik Hilakarnassos Kentin’e ait su kemerleri ve tarihi mekanlar kalenin altında bulunmaktadır. Burada başlayacak kazı ve temel çalışmalarında tüm bu eserler büyük zarar görecektir. Yani bu proje şu anda sergilenmekte olan tüm eserlerin yerlerinden oynatılması ile hem yüzeyde hemde yüzeyin altında bulunan binlerce yıllık tarihe büyük zarar verecektir. Bir arkeolog olarak bu projenin nasıl onaylandığına hala inanamıyorum, yargı bu projeyi koruma değil talan projesi olduğuna ve hiçbir kamu yararı olmadığını tespit ederek iptal edeceğine inanıyorum” dedi.

 

 

DR. BÜLENT HAFIZALİ VEFAT ETTİ…
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bülent Hafızali, Bergama’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çiçek Bozoğlu/bodrum Gündem 1997- 2008 yılları arasında...
ŞAMPİYONLUK KUPASI BODRUM’DA…
Bodrum’da taraftarlarla buluşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Yuto Nagatomo ile anlaştık diyorum…” diyerek ilk transferlerini açıklarken, Cengiz, UEFA ile yaptıkları...
GERÇEKLERİ BİLELİM…/ Can Pulak Bodrum Gündem Yazıları…
Bazı konulara yüzeyden bakar, bilgi eksikliği ya da kirliliği nedeniyle halka doğruları anlatamayız. Bunda biz gazetecilerden çok, yönetimlerin kusuru vardır....
CHP BAYRAMLAŞMA TÖRENİNİ YAPTI…
  Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü, bayramlaşma törenini bugün gerçekleştirdi. Bodrum Gündem Haber CHP Bodrum Parti Binası’nda İlçe Başkanı...
İYİ PARTİ BODRUM’DA BAYRAMLAŞTI…
İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının birinci günü, bayramlaşma töreni düzenlendi. Bodrum Gündem Haber İYİ Parti Bodrum İlçe...
BODRUM’DA RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI…
 Bodrum ilçe protokolü, Ramazan Bayramı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.    Bodrum Gündem Haber Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe’de gerçekleşen...
AK PARTİ MUĞLA İL BAŞKANI METE: “Terörün en büyük tehditi AK Parti’dir”…
AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşmada partililer İl Başkanı...
YAVUZ DEMİR BODRUM BASINIYLA BAYRAMLAŞTI…
AK Parti Muğla 1.Sıra milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir, Bodrum’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerinden...
BODRUM’UN SİHİRLİ PARMAKLARI TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU…
İzmir’de 9-10  Haziran 2018 tarihlerinde bu yıl 4. Düzenlenen Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması 5/8 yaş kategorisinde Bodrumlu Duru Balcı...
 Özgür Devrim Bozoğlu BG Yazıları  / “EN GÜZEL OLANA…”
 “Dünya tanrılarla doludur. Ve kimse onların hepsine birden hizmet edemez. Bu yüzden insanın alın yazısının, tanrılar arasında yapacağı bir seçime...
DUYGUSAL, BEDENSEL VE RUHSAL DENGE…
Dünyada silah sektöründen sonraki en büyük gücün ilaç sektörü olduğunu bilmeyenimiz kalmadı sanırım. Silah sektörünün alenen ölüm sattığı gün gibi...
Demet Dankı Erken BG Yazıları  /  KADIN…
Ceyda uyandığında güneş neredeyse tepedeydi. Gerine gerine yatağından kalktı. Üzerindeki, yavruağzı rengi ipek pijamalarının kol kısımlarını okşadı. Çok seviyordu ipeği....
BODRUM’UN GÖBEĞİNDE HAZİNE BULUNDU…
Bodrum’un Eskiçeşme Mahallesinde, Antik Karya dönemine ait yaklaşık 20 metrekare büyüklüğünde, birinde sandal içinde balık tutan bir balıkçı ve diğerinde...
BODRUM COTE D’AZUR İSE KARAOVA TOSCANA OLACAK…
Karaova-Der tarafından gelenekselleştiren Karaova Geleneksel Bağbozumu Şenliklerinin dördüncüsü için düğmeye basıldı. Bodrum Gündem Haber Bodrum coğrafyasının en verimli topraklarının bir...
TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ MUĞLA…
Herkesin Cumhurbaşkanı ilkesi ile seçim çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Muğlalılar ile buluştu. Bu güne kadarki en iyi miting olduğunu ifade...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
 1. Şeytanın Gör Dediği diyor ki:

  Halikarnassos Antik Kenti Şimdi Nerede?

  Biz hep kolay olanı seçeriz; Yapılmış bir çalışmayı eleştirmek.
  Mimarlar Odası her zaman yaptığını yine yaptı.
  Cevat Şakir’in yıllarca bürokrasi ile mücedele edip, dünyaya tanıttığı Halikarnassos şimdi nerede?
  Antik kentin üzerine milyon dolarlık villalar yapılırken görmezden gelenler, şimdi “kahraman” olmuşlar:
  Top koruganının girişine “Burada Tanrı Yoktur.” diye yazarak zindan mizanseni yapan,
  Tekrar ibadete açılmaması amacıyla Kale Camii’nin içini oydurup, gemi maketi yaptıran,
  Kalenin girişine kendi adını şövalye arması olarak kazıtan müze müdürlerini destekleyen,
  bilimsel hiç bir açıklama yapmadan Bodrum Kalesi’nin restorasyonuna karşı çıkmak, mimarlık mesleğine ihanettir.

  1. Nesrin Korucu diyor ki:

   Kimliğiniz bile belli değilken, bu değerli, Dünya Mirası tarihi değerin yıkılmasına karşı duran insanlara bilgisizce, saygısızca tepkinize çok ta şaşırmamak gerek.

YORUM YAZ