Bodrum Gündem

Ümit Boyner: Turizm için gerekli olan şart değerlerin korunmasıdır..

Toplantıya, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Porsuk, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan, Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt katıldı.

Ümit Boyner: Turizm için gerekli olan şart değerlerin korunmasıdır..
10.10.2010
0
A+
A-

cheap Valtrex

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ′′Toplumsal barışın önünde engel olan sorunlarımızı halletmedikçe enerjimizi ekonomi alanındaki gelişme için yeterince harcayamıyoruz′′ dedi.


 


YAT İMALATI VE YAT TURİZMİ BODRUM’A ODAKLANACAK


 


Türkiye′de yaratılan katma değere giderek daha çok katkı yapabilmesini, sonuçta sermayenin yayılarak güçlenmesini verimli sürdürülebilir büyümenin ve demokratikleşmenin en önemli şartı olarak görüyor ve bu konuda TÜRKONFED üyeleriyle oluşturduğumuz güç birliğine çok değer veriyoruz′′


 


Zeki Özkeskin / Bodrum Gündem Haber


Boyner, Yasmin Otel′de düzenlenen Türk Girişim ve iş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanlar Konseyi Toplantısı′nda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün son 60 yılda dünyanın en hızlı büyüyen istihdam yaratan ekonomi alanlarından biri haline geldiğini söyledi.


Dünya turizmi açısından, klasik Avrupa ve Kuzey Amerika dışında birçok bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla gelişmesinin beklendiğini belirten Boyner, ′′Sektördeki bu çok daha rekabetçi ortama da ülke olarak hazır olmamız gerekiyor. Türkiye, 2009 yılında 25,5 milyon yabancı turist ile dünya sıralamasında yedinci sırada yer alırken, turizm gelirleri açısından 21,3 milyar dolar ile dokuzuncu sırada yer aldı. 2010 yılı ilk altı ayında, turist sayısı açısından 2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 artış gerçekleşti ve yılsonuna kadar, 2009′a göre yüzde 3–4 oranında bir artış bekleniyor′′ diye ifade etti. Dünyada, turizmde iddiası olan bütün bölgelerin turizm gelirlerini artırmak için kıyasıya bir rekabet içinde olduklarına işaret eden Boyner, şöyle konuştu: ′′Bu sebeple, dünya ile sürdürülebilir şekilde rekabet edebilir bir turizm sektörü, ancak yerel aktörlerin de katılım sağladığı bir süreçte şekillenen, küresel düzeyde bu alandaki gelişme ve trendleri takip eden bir turizm stratejisi ve yol haritası ile mümkün olabilir. Plansız bir şekilde turizm alanında yapılan yatırımların,  sağlanan destek ve yönlendirmelerin, çoğu zaman hedeflenenin aksine olumsuz sonuçlar doğurabildiğini görüyoruz.


Bahsettiğimiz strateji, güvenilir verilere dayanan, turizmi mevsimsellikten çıkarıp 12 ay boyunca sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşturabilecek gerekli altyapı, insan kaynağı, turizmin çeşitlendirilmesi, tanıtım gibi pek çok temel alanı içeren bir strateji.′′


 


Turizm için gerekli olan şart değerlerin korunmasıdır…


Boyner, turizmde doğal, tarihi, kültürel mirasın oynadığı rolün çok önemli olduğunu kaydetti. Bu mirası çok iyi değerlendiren nesiller yetiştirmesi gerektiğine dikkati çeken Boyner şöyle dedi: ′′Ancak, bu tek başına yeterli olmuyor. Bu mirası nasıl muhafaza ettiğiniz, nasıl sunduğunuz da en az o kadar önem taşıyor. Bugün, bizim sahip olduğumuz bu mirastan çok daha azına sahip bölgeler gelir açısından çok daha fazla geri dönüş elde edebiliyorlarsa, bunun sebeplerini doğru şekilde ortaya koyup, stratejileri de buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken, turizm için gerekli olan değerlerin korunmasının, sürdürülebilir bir turizm için ne kadar önemli olduğu, bu değerlerin geri dönülemez şekilde yok edilmelerinin sektörde orta ve uzun vadede yaratacağı olumsuz etkiyi de akıldan çıkarmamalıyız.′′


 


Yat İmalatı ve Yat Turizmi İş Kümesi Bodrum’a Odaklanacak…


Bodrum da turizm sektörünün yanı sıra önem kazanan diğer bir sektörün de yat imalatçılığı olduğunu ifade eden Boyner, ′′Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yol haritası belirlenen on kümelenmeden biri de Muğla Yat İmalatı ve Yat Turizmi İş Kümesi. Çalışmalar sırasında Bodrum′da odaklanılması kararlaştırıldı. Bu sebeple, yat imalatı ve turizm sektörlerinin sürdürülebilir büyümesi için birbiri ile uyumlu, etki analizleri yapılan stratejilerin benimsenmesi büyük önem taşımaktadır′′ dedi. buy Cialis super active online


 


Turizm Çalışma Grubu Oluşturuldu…


Boyner, TÜSİAD′ın dünya ve Avrupa turizm pazarındaki yeri ile Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan turizm sektörünün karşılaştığı sorunları irdelemek, bu sorunların çözümüne yönelik olarak Türkiye′de etkili bir şekilde uygulanabilecek turizm stratejilerine yön vermek, yapılan çalışmaları takip etmek ve sektörle ilgili karar mekanizmalarının içinde yer almak amacıyla Turizm Çalışma Grubu oluşturduklarını ifade etti. Çalışma grubunun aynı zamanda, seçim döneminde, turizm politikalarına ilişkin olarak, siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer alması gereken hususlar konusunda bir çalışmada da bulunacağını anlatan Boyner, bu kapsamdaki çalışmalarda, yerel düzeyde işbirliğinde olduklarını bağımsız ve gönüllü SİAD′ların katkı ve önerilerini de almayı çok istediklerini dile getirdi.


 


Yeni bir Anayasaya İhtiyaç Var…


Yeni bir Anayasa ihtiyacının, toplumun her kesiminin ortak talebi olduğunu açıkça ortaya koyan bir referandum sürecinin geride bırakıldığını belirten Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü: ′′Yeni Anayasanın geniş mutabakatlı bir toplum sözleşmesi olması gerektiği konusunda ki görüşlerimizi her yerde dile getiriyoruz. Toplumsal barışın önünde engel olan sorunlarımızı halletmedikçe enerjimizi ekonomi alanındaki gelişme için yeterince harcayamıyoruz. Bu barış ve huzur ortamının ekonomideki yansımalarını en fazla hisseden sektörlerden biri olan turizm sektörü de, eminim ki bu sürece en büyük desteği ve katkıyı yapacağına inanıyorum. Şimdi, önümüzde, haziran ayında gerçekleşecek bir seçim var. Bu süreçte, küresel krizden çıkışta hala çok hassas olmamız gereken bir dönemde olduğumuzu ve ekonominin hala gündemin en önemli maddelerinden biri olduğunu unutmamalı, unutturmamalıyız.′′


Boyner, Türkiye gündeminin her gün değişebildiğini ifade ederek ′′Böylesine değişken bir gündemle, küresel krizi daha az hasarla atlatabilmişsek burada bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların da önemli rol oynadığına inanıyoruz. Özellikle, Merkez Bankası gibi, özerk kurum ve kurulların performansının ciddi etkisi oldu. Bu kurumlar, piyasa ekonomisinin zayıf unsurlarını güçlendirerek, istikrarlı bir yatırım ortamı sağlanmasında önemli rol oynadılar′′ dedi.

buy Alesse
 

İşsizliğin hala ciddi bir sorun…

′İşgücü piyasası ile ilgili sorunlarımızı çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının gerektiğini ifade eden Boyner; “Eğitim, özellikle mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağların güçlendirilerek vasıf uyumunun sağlanması, genç işsizliğini azaltabilecek en önemli faktör. Bunun yanında, çok düşük düzeylerde seyreden kadın istihdamının geliştirilmesine özel bir önem verilmesi gerekiyor.İstihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve işgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli esneklik anlayışıyla ele alınması da, yeni istihdam oluşturma konusundaki kapasite sıkıntısının aşılmasına yardımcı olacaktır. İstihdam ve işsizlik sorununa bütüncül bir yaklaşım, kayıt dışılıkla mücadeleyi ve üretkenliğin artmasını da desteklemelidir. Hepimiz biliyoruz ki kayıtdışı olan şirketlerin finansmana erişimi çok daha sınırlı oluyor, inovasyona, insan sermayesine yatırımları çok daha düşük kalıyor. Bu da üretkenliği, verimi ve kaliteli uzun süreli istihdamı önemli ölçüde düşürüyor.′′ Dedi.


 


Toplantıya, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Porsuk, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan,  Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt katıldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.