enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

TÜRKİYEDE BİR İLK…Bodrum Ticaret Odası Çok Önemli Bir Çalıştay Düzenledi…

Bodrum Ticaret Odasında, Bodrum eğitim beklentileri ve olanaklarını belirlemek ve bunları Muğla Üniversitesi işbirliği ile realize etme olanaklarını araştırmaBk amacıyla bir çalıştay düzenlendi

TÜRKİYEDE BİR İLK…Bodrum Ticaret Odası Çok Önemli Bir Çalıştay Düzenledi…
29.12.2010
0
A+
A-


 

 

 

 

 

 

BOSİAD ve BESİAD Bodrum için çok önemli değerlendirmeler, öneriler ve projeler sundu…

 


BODRUM TİCARET ODASI


ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ. Plavix online


 


 


Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem


Bodrum Ticaret Odasında, Bodrum eğitim beklentileri ve olanaklarını belirlemek ve bunları Muğla Üniversitesi işbirliği ile realize etme olanaklarını araştırmaBk amacıyla bir çalıştay düzenlendi.


 


Bodrum′da Kamu kurum ve kuruluşlarının, STK′ların ve derneklerin temsilcilerinin Muğla Üniversitesinden beklentilerini, üniversiteye sunabilecekleri olanakları ve genel görüşleri bir rapor halinde sundukları Çalıştaya, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar, Üniversite dekanları ve Bodrum Kamu Kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Toplantı üç bölümden oluştu ilk bölümde 18 kurum sunum yaptılar. İkinci bölümde tüm katılımcılarla birlikte Yöneticiliğini Eğitim Danışmanı, Gazeteci Yazar Hamdi Topuoğlunun yaptığı bir beyin fırtınası gerçekleştirildi. Üçüncü bölümde de Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar değerlendirme yaptı. Toplantı sonunda Mansur Harmandarın önerisiyle bir sekreterya oluşturuldu. Bu sekreteryanın sekreteri Hamdi Topçuoğlu, oldu. Üniversiteden iki dekan görevlendirildi. Bodrumdan Hayri Rüştü Tezcan (DTO Meclis Başkanı), Bodrum Ticaret Odası Deniz Eyinç, Besiad Başkanı Cenk Sezgin ve Erman Aras kurulun içinde yer alıyor.Order Clonidine Online BOSİAD; ÜNİVERSİTE-BODRUM İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİRSE CİDDİ KATKILAR SAĞLANACAKTIR…


Çalıştayda hazırladığı raporu sunan BOSİAD, Bodrum için çok önemli çözümlemeler yaptığı gözlendi. 2002 yılında kurulan Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD), kurulduğu günden bu yana, yapmış olduğu etkinliklerle Yarımada′nın ticari, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine önemli katkılar sağladığı belirtildi.
Üniversite-Bodrum işbirliği eğer sağlıklı sürdürülebilirse Bodrum turizmine, ekonomisine ve entelektüel duruşuna ciddi katkılar sağlayacağı vurgulanarak, en önemli hususun, Bodrum′un dokusunu korumak ve taşıma kapasitesinin sınırlarını aşmamak olmamasına dikkat çekildi. BOSİAD raporunda öne çıkan öneriler şu şekilde sıralandı;STRATEJİK PLAN: Bodrum yarımadasının yönetsel ve yapısal açıdan yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı vardır. ENDEMİK BİTKİLER: Alternatif turizme de katkı sağlayacağını düşündüğümüz Endemik Bitkiler Araştırma, Geliştirme ve Koruma Enstitüsünün Bodrumun doğal dokusuyla ve turizmin ekonomik beklentileriyle örtüşeceği kanaatindeyiz.SU ÜRÜNLERİ: Özellikle süngercilik başta olmak üzere deniz ürünleriyle ilgili ileride referans olabilecek uluslar arası standartlara uygun bir bölümün ve araştırma merkezinin Bodrum′a kazandırılmasında akademik öncülüğünüze ihtiyaç vardır.ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİLER: Bodrumun uluslar arası marka değeri dikkate alınarak, burada açılacak olan bölümlerin fiziki koşullar ve kadro olarak uluslararası öğrenci taleplerine cevap verecek nitelikte olması kaçınılmaz olacaktır.SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ: Bodrum Çarşı İçinde Bedesten′deki eski fakülte yeri üniversitenin sürekli eğitim merkezi haline getirilmesi için projeler üretilmesini talep ediyoruz.
SU SPORLARI EĞİTMENLİĞİ: Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne ilave olarak Bodrum′un dokusuna uygun düşecek, gençlerin istihdamına ve turizm kalitesine katkı sağlayacak SU SPORLARI bölümüyle ilgili çalışmalar başlatılmalıdır.YAT TASARIMI, YAT TEKNOLOJİSİ VE YAT İMALATÇILIĞI: Bodrumda zaten alt yapısı hazır olan yatçılık sektörüne yeni bir soluk getireceğini düşündüğümüz Yat Tasarımı, Yat Teknolojisi ve Yat İmalatçılığı gibi bölümlerin Bodrum′un dokusu ve sektörden ekonomik beklentileri itibari ile en hızlı uyum sağlayacak bölümler olacağını düşünmekteyiz.SUALTI ARKEOLOJİSİ: Arkeoloji ve restorasyon bölümlerine ilaveten Su Altı Arkeoloji bölümü Bodrum için, hem kültür ve tarih turizmi, hem de uygulama alanının genişliği açısından çok ideal bir bölüm olacaktır.TURİZMDE REHBERLİK: Bodrum′da kurulmasını önerdiğimiz Rehberlik bölümü içinde; arkeoloji, gezi, av, deniz, doğa, sualtı rehberliği gibi dersler veya bölümler de olmalıdır.KÜLTÜRLER ARASI DİYALOĞA KATKI PROJESİ: Eğitimci Sayın Hamdi Topçuoğlu başkanlığındaki BOSİAD Çalışma Gurubu tarafından geliştirilen bir projedir. Turizm Bakanlığı tarafından beğenilmiş ve ilgi uyandırmıştır. 


 


GEKA ve AB PROJELERİ ile FONLAR: 2009 Temmuz ayında çıkarılan yasa ile eklenen yeni ajanslardan biri olan ve Bölgenin çeşitli yollarla gelişmesini amaç edinmiş Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli Aydın ve Muğla illerine hizmet vermektedir. BOSİAD Bodrum′dan bu ajansa tek üye dernektir.TURİZM BELGESİ: Bu öneriye bir örnekle açıklık getirmek istiyoruz. Yasalara göre karayollarında araç kullanabilmek için sürücünün bir sürücü belgesi olması gerekir. Trafik suçu işlediğinde hem ceza kesilir, hem de puanı düşürülür.
BOSİAD Çalışma Grubu, tüm bu önerilerin hayata geçirilmesi ve Bodrum′a katkı sağlamasının ön şartının, Üniversite işbirliği ile yapılacak tüm çalışmaların başarıya ulaşması için, yerel yöneticilerin ve diğer resmi kurumların, hatta ilgili bakanlıkların Muğla Üniversitesini yalnız bırakmaması başarının ön koşul olarak baştan kabul edilmesinin gereğini vurguladılar.


 


BESİAD: BODRUM MERKEZLİ HER PROJENİN MADDİ MANEVİ ARKASINDAYIZ…


Aciclovir online


BESİAD planlanmadan atılan her adımın öz kaynak sarfiyatı olduğunun bilincinde olduklarını ve bu nedenle Muğla Üniversitemizin Bodrum merkezli her projesinin maddi, manevi arkasında olduklarını belirterek başladıkları sunumda “Bu toplantıya katılan katılımcılar arasında 8 BESİAD üyesinin bulunması, bilimsel işbirliği konusuna BESİAD olarak verdiğimiz önemin bir göstergesidir.” vurgusunu yaptılar.
Çalışmaya başlamadan önce Bodrum′un değerlerini Tarihi Değerler, Doğal Değerler, Kültürel Değerler ve Alternatifler olarak tespitlerini yaparak, bu değerlerimiz üzerinde nasıl bir çalışma yapabiliriz araştırmalarını detaylandırdılar.   Sunumu yapan BESİAD Başkanu Cenk Sezgin “Öncelikle gençlerin eğitiminden yola çıkarak, Muğla Üniversitemizden,Denizcilik Yüksek Okulu,Turizm Otelcilik Yüksek Okulu,..gibi fakültelerin Bodrum′da açılmasını talep edebiliriz. Bodrum′a yerleşen emekli olmuş alanında uzman öğretim görevlileri, üniversite hocalarımız, sanatçılar, öğretmenler′den destek alınarak Halkımızın bilinçlenmesi sağlayabiliriz. Bu eğitimlerde öncelikle yöremiz insanlarına ′ Bodrum Nereye gidiyor, Neredeyiz ,Ne yapıyoruz, Neleri yitiriyoruzun, anlatılması lazım.,Daha sonra halkımıza ve gençlerimize yönelik Genel Kültür ,Sosyal Davranış, Anne Baba Eğitimi,Teknolojiden Yararlanma,Tarımla ilgili bilgi ve tarımın gelişmesi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, Tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması için toplantılar ve yerel televizyonda açık oturumlar, tartışma programları, düzenlenerek toplumun konuya ilgisini çekerek çalışmanın içine almak gerekir.” Şeklinde özetledi. BESİAD Proje Başlıkları ve Önerilerini Sundu…BESİAD Muğla Üniversitesinden beklentileri ve işbirliği içinde gerçekleştirmeyi önerdiği proje başlıklarını da aktardılar. BESİAD özetle şu proje başlıklarını sundu.AR-GE DESTEĞİ: Her sektörde sağlıklı gelişim, rekabet avantajı ve inovatif açılımlar için AR-GE′nin vaz geçilmezliği malumdur. Her şeyden önce “Bekleyelim, önce ekonomik istikrar sağlansın, daha sonra AR-GE yaparız” yaklaşımı bir an önce terk edilmelidir. Türkiye′nin ekonomik istikrara giden yolu AR-GE′den geçmektedir ve Bodrum′un da daha fazla beklemeye tahammülü yoktur. Ancak öncelikli olarak AR-GE çalışmalarında ne durumda olduğumuzu bilmemiz gerekir. Bölgemiz iş dünyasının ihtiyacı olan teknolojik araştırma konuları doktora ve yüksek lisans tez konuları haline getirilebilmelidir. Bu şekilde Muğla Üniversitemiz de sistemin içerisinde yer alır. Böylelikle üniversite özel sektör işbirliği kavramı da doğru amaca yöneltilmiş olur.İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMALAR VE BU ÇALIŞMALARIN ANALİZİ:
Bodrum ve çevresine dair, sosyal, kültürel, işgücü ve sektörel envanterler olmaksızın yönetmek, yatırım yapmak, geleceği planlamak imkânsızdır. Bir yatırımcı açısından bugün nerede olduğumuzu tam olarak tespit etmeden yapılacak fizibilite çalışmaları ve bu çalışmalar ışığında gerçekleştirilecek yatırımlar, kumar oynamakla eşdeğerdir. Bu tıpkı zemin etüdü yapılmamış bir alana gökdelen dikmek gibidir. Bu güne kadar BODTO bünyesinde yapılan kapsamlı Bölgesel İşyeri Envanteri ve Sonuçları çalışması dışında bir çalışma yoktur. Bu çalışma da bu konuda 2008 yılının fotoğrafını tüm detayları ile bize anlatır. Bu konuda Bodrum, Muğla üniversitemiz için pek çok laboratuar çalışmasına ev sahipliği yapmalı ve belirlenecek konularda yapılacak envanter çalışmaları ve bölgesel analizler ile geleceğe dair sağlıklı planlamalar yapılabilmelidir. Aslında bunun alternatifinin olmadığı tüm taraflarca bir an evvel anlaşılmalı ve harekete geçilmelidir.VASIFLI İŞGÜCÜ ÜRETİLMESİ: Bodrum′da eğitimli işgücü ve bu vasıflı işgücünü üreten mekanizmaların eksikliği büyük bir eksiktir. Muğla Üniversitemiz ile bu konuda yapılabilecekleri kısaca şu başlıklarda değerlendiriyoruz: Mevcut durum ve ihtiyaçların belirlenmesi, 1-Staj programları ve eğitim sonrası kariyer planlanması, 2- Uzmanlık eğitimleri, 3- Kısa süreli iş geliştirme, verim artırma ve çalışanlar yönelik eğitim programları, 4-İşverenlere yönelik kişisel eğitim programları (MBA vb.), 5-BESİAD olarak büyük eksikliğini hissettiğimiz yönetsel ve kadrosal eğitim açıklarımızın kapatılması konusunda önemi nedeni ile, tüm bu başlıklarda Muğla Üniversitemiz ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız.SEKTÖREL BULUŞMALAR: Muğla Üniversitemizde eğitim gören gençlerimizin ilgili sektörlerde sektörün bilinen aktörleri ile bir araya gelecekleri sektörel buluşmaların her iki taraf için de büyük fayda sağlayacağının inancındayız. Bu buluşmalar üniversite yerleşkesinde olabileceği gibi Bodrum′da derneğimizi ev sahipliğinde konusuna göre ilgili işyerleri bünyesinde de yapılabilir.
Bir ay sonar oluşturulan heyet Muğla üniversitesinde bugün yapılan sunumların değerlendirmesini yapacak ve sonuçlarla ilgili hızla yol alınacağı bekleniyor.


 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.