PESTİSİTLER, GOLF, SU VE KANSER..

Dolayısı ile bu proje hakkında (GOLF PROJESİ) olumsuz düşünmeyi gerektirecek hiçbir konu Meclis Grubumuzca bulunmamıştır (CHP BODRUM İLÇE BAŞKANI)

  • 10.01.2011
  • 691 kez okundu

 


  Buy Toradol


 


 


 


PESTİSİTLER GOLF,


SU VE KANSER…

 


“Dolayısı ile bu proje hakkında (GOLF PROJESİ) olumsuz düşünmeyi gerektirecek hiçbir konu Meclis Grubumuzca bulunmamıştır”


(CHP BODRUM İLÇE BAŞKANI)


 


Alın size bu proje hakkında (GOLF PROJESİ) olumsuz düşünmenizi gerektirecek bir sürü (KANSERLİ) konu:


 


Araştırma: Taşkın Atılgan


Pestisitler tarımda ve golf sahalarında haşereleri ve yaban otlarını yok etmek için kullanılan kimyasal zehirlerdir. A.B.D. gibi tarımın büyük bir endüstri haline geldiği ve çok büyük ölçeklerde yapıldığı ülkelerde pestisitler yoğun olarak kullanılmaktadır.


 


Pestisitlerin çok daha yoğun olarak kullanıldığı başka bir alan da golf sahalarıdır. 20 bin civarında golf sahasına sahip olan A.B.D.’de golf sahalarının kapladığı alan, tarım alanlarına kıyasla daha az olmasına rağmen, milyonlarca dönüm büyüklüğündedir.


 


Golf sahalarının, pestisitlerle ilgili olarak, çok önemli bir özelliği de, dönüm başına kullandıkları pestisit miktarının, ortalama olarak, tarımda kullanılan miktarın 7 misli olduğudur (bknz: Worldwatch Institude, www.worldwatch.org/node/797 )


 


Aşağıda pestisitlerden kaynaklanan, pestisit uygulayıcılarında ve pestisit uygulanan alanlara yakın yerlerde yaşayanlarda ortaya çıkan kanser ve diğer hastalıklarla ilgili tıp ve halk sağlığı dergilerinde çıkan yazıların çıktığı bilimsel dergileri, bunları yazan bilim insanlarını ve bilimsel makalelerin kısa bir özetini vereceğiz. Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyenler internetten ulaşabilirler (bknz: www.chem-tox.com/pesticides/index.htm.).


 


Ayrıca golf sahaları su canavarlarıdır. 18 delikli bir golf sahasının ortalama günlük su ihtiyacı (A.B.D.’de) 8 bin kişilik bir kasabanın günlük su ihtiyacı kadardır. A.B.D.’de bir kişinin ortalama su harcamasının Türkiye’ninkinin 2 mislinden fazla olduğu düşünüldüğünde, su kullanımı açısından, 8 bin kişilik A.B.D. kasabasının bir Türkiye kasabasına çevirisi 16 binden fazla nufuslu bir kasabaya eşit olacaktır.


 


Başka çok önemli bir gerçek de Kuzey Amerika’da (Kanada ve A.B.D.) kişi başına düşen yıllık yenilenebilir su miktarı, ortalama, 19 bin ton iken, bu miktar Türkiye için 1500 ile 2000 ton arasındadır. Dünya ortalaması ise 4000 ton civarındadır. Yani Türkiye su fakiri bir ülkedir ve hızlı nufus artışı ve küresel iklim değişikliğinden dolayı durum daha da kötüye gidecektir.


 


Golf sahalarına atılan pestisitlerin sulamayla birlikte yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını zehirlediği de araştırma neticelerinde ortaya çıkmıştır. Satıhta kalan bu kimyasal zehirler su buharlaştığında toz olarak solunum yoluyla alınarak çeşitli kanserlere (akciğer ve beyin kanseri gibi) neden olma özelliklerini senelerce sürdürmektedirler (bknz: Poison in the Grass – An excellent report on dangers of lawn pesticides: Çimendeki Zehir – Çimen Kimyasallarındaki Tehlikeyle ilgili Mükemmel bir Rapor).


 


Aşağıdaki liste golf projesi hakkında olumsuz düşünmenize yetmediyse haber verirseniz çok daha uzun listeler hazırlayabiliriz!


 


1.      Pesticide Exposure Increases Miscarriage Risk.


     SOURCE: Epidemiology, March 2001


            Erin Bell (Ph.D.)
            University of North Carolina
            School of Public Health


            Makale Başlığı: Pestisitlere maruz kalanların düşük yapma risklere artıyor


            Kaynak Dergi: Epidemiology, March 2001


            Özet: North Carolina Üniversitesi araştırmacıları, gebelik sırasında pestisit uygulanmış sahalara (golf veya tarla) yakın yaşayan gebe kadınların düşük yapma risklerinin yüzde            40 ile yüzde 120 oranında arttığını ortaya çıkardı.


2.      Pesticide Inhalation Associated with Brain and Lung Cancer.


      SOURCE: Journal of the National Cancer Institute, 71(1), July 1983   


            Makale Başlığı: Pestisitlerin solunum yoluyla alınması Beyin ve Akciğer Kanseriyle         ilişkilendiriliyor


            Kaynak Dergi: (Amerikan) Ulusal Kanser Enstitüsü Bülteni, 71(1), Temmuz 1983


            Özet: Florida Eyaletinde 20 veya daha uzun yıl pestisit uygulayanların akciğer kanseri   olma riskleri yüzde 300 artıyor. Aynı araştırma pestisit uygulayıcıların beyin kanserinden       ölme risklerinin yüzde 200 artığını gösteriyor.


3.      Future Infertility Damage from Pesticide Exposure.


     SOURCE: Science: Thursday, June 2, 2005


            Makale Başlığı: Pestisitlere Maruz Kalanların Çocuklarında Kısırlık


            Kaynak Dergi: Bilim Dergisi: 2 Haziran, 2005


            Özet: Pestisitlere maruz kalan anne-babalar çocuklarının anne-baba olma           şanslarını yok ediyor olabilirler.


4.      Pesticide Inhalation Associated with Brain and Lung Cancer.


     SOURCE: Journal of the National Cancer Institute, 71(1), July 1983


            Makale Başlığı: Pestisitlerin solunum yoluyla alınması Beyin ve Akciğer Kanseriyle         ilişkilendiriliyor


            Kaynak Dergi: (Amerikan) Ulusal Kanser Enstitüsü Bülteni, 71(1), Temmuz 1983


            Özet: Florida Eyaletinde 20 veya daha uzun yıl pestisit uygulayanların akciğer kanseri   olma riskleri yüzde 300 artıyor. Aynı araştırma pestisit uygulayıcıların beyin kanserinden       ölme risklerinin yüzde 200 artığını gösteriyor. 


5.      Golf Course Superintendents Face Higher Cancer Rates.


     SOURCE: American Journal of Industrial Medicine, 29(5):501-506, 1996


            Drs. Kross, B.C., Burneister, L.F., Ogilvie, L.K., Fuortes, L.J.,
            Department of Preventive Medicine Health, University of Iowa


Cytotec no prescription             Makale Başlığı: Golf sahası teknik yöneticeleri daha yüksek kanser oranlarıyla karşı      karşıyalar


            Kaynak Dergi: Amerikan Endüstriyel Tıp Bülteni,  29(5):501-506, 1996


            Özet: Golf Sahası teknik yöneticileri arasında beyin kanseri ve Hodgkins olmayan kan   kanseri oranı ulusal oranın 2 mislinden daha fazla, prostat kanseri, yaklaşık olarak,    ulusal ortalamanın 3 misli, kalın bağırsak kanseri, ulusal ortalamanın 1.75 misli            olarak             bulundu. Araştırmacılar, pestisitleri uygulayan başka meslek gruplarında da (tarım            gibi), Hodgkins olmayan kan kanseri, beyin ve prostate kanseri, sinir sistemi             hastalıklarında benzer yüksek ölüm oranları gördüklerini belirtiyorlar.


6.      Parkinson′s Disease Mortality Higher in Agricultural Areas


             SOURCE: Biochem Soc Trans, 28(2):81-4, 2000


            Ritz B, Yu F
            Department of Epidemiology
            Center for Occupational and Environmental Health
            School of Public Health, UCLA, Los Angeles, CA 90095-1772, USA.


            Makale Başlığı: Tarım alanlarında (çalışanlar arasında) Parkinson hastalığından ölüm oranları daha yüksek


            Kaynak Dergi: Biyokimya Cemiyeti Bülteni, 28(2):81-4, 2000


            Özet: Son 20 yıldır çeşitli ülkelerden kaynaklanan raporlar pestisit ve herbisit     kullanımını Parkinson hastalığıyla ilişkilendiriyordu. Kalifornia Eyaleti’nde, pestisit        kullanan tarım alanlarında çalışanlar arasında Parkinson hastalığından ölenlerin     oranının, kullanmayan bölgelere kıyasla,  çok daha yüksek olduğu tesbit edildi.


7.      Birth Defects Higher in Babies Born to Families
Living near Farming Areas using Pesticides


            SOURCE:  Environmental Health Perspectives, Volume 111(9):1259-1264, July,        2003


8.      Dina M. Schreinemachers
National Health and Environmental effects Research Laboratory
Office of Research and Development
U.S. Environmental Protection Agency,  Research Triangle Park, North Carolina


            Başlık: Pestisit Kullanılan Tarım Alanlarına Yakın Yerlarde Yaşayan Ailelerde Doğan     Bebeklerde Görülen Doğum Sakatlıkları Daha Yüksek Oranlarda Oluyor.


            Kaynak Dergi: Çevre Sağlığı Perspektifleri, Cilt 111(9):1250-1264, Temmuz, 2003


            Özet: Tarım alanlarında yaban otları yoketmek için kullanılan kimyasal pestisit (Chlorophenoxy) uygulama yapılan tarlalara yakın oturan ailelerde doğan çocukların solunum ve kan dolaşımı sistemleriyle ilgili sakatlıklarla doğma risklerinin yüzde 65    daha yüksek olduğu gösteriliyor. treatment of bipolar disorder


9.      Prostate Cancer Risk Doubles in Pesticide Applicators


            SOURCE: Occupational Environmental Medicine, 56(1):14-21, 1999


            Fleming LE, Bean JA, Rudolph M, Hamilton K
            Mortality in a cohort of licensed pesticide applicators in Florida.  
            Department of Epidemiology and Public Health
            University of Miami School of  Medicine, FL 33101, USA.           
Makale Başlığı: Pestisit uygulayıcıları arasında Prostat Kanseri riski yüzde 200 daha     fazla


            Kaynak Dergi: Mesleki Çevre Tıpbı, 56(1):14-21, 1999


            Özet: Pestisitleri uygulayan erkekler arasında Prostat Kanser riski yüzde 238 daha       yüksek oluyor.

2022 Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum’da Yapılacak
Yelkenciliğin en önemli dallarından biri olan Optimist sınıfının 2022 Dünya Şampiyonası’na Türkiye ev sahipliği yapacak. Bodrum’a müjdeli haberi Türkiye Yelken...
Bodrumlu 35 Yaşındaki Tenzile Yıldırım Kalbine Yenik Düştü
Gölköy mahallesi eski muhtarı, Ak parti Bodrum İlçe yönetim kurulu üyesi Fetan Özbek’in kızı Tenzile Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonrası...
Bodrum Kalesi Restorasyonu Olmamış, Yeni Bir Yerde Yeni Bir Müze Yapılmalı
Emekli Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Arkeolog Dr. Alpay Pasinli Bodrum Kalesinde yapılan restorasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bodrum Gündem...
Bodrum Belediyesi Satın Alma Biriminde 2 Personelin Koronavrüs Testi Pozitif
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 belediye personeli Oğuz Akgül ve Metin Kocaköse’nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bodrum Gündem Haber Dün...
Başarılı İnsanların Ayak İzleri – Dr. Metin Aycıl Bodrum Gündem Yazıları
 Tutkulu insanlarla ilişki kurun. Ateşinizi kaybettiyseniz, çakmakların yanında dolaşın. Tutku bulaşıcıdır. Size bunu bulaştıracak insanlarla vakit geçirmeye bakın. John C....
Mazı’da Yabancıların Değil Neden Bizim Evlerimiz Yıkılıyor Gerginliği
Bodrum’un Mazı Mahallesi’nde imar affından sonra yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı çıkartılan evlerde yıkım işlemi başlatıldı. Yıkıma engel olmak isteyen mahalleli...
Ankara’dan Bodrum’a Güzel Haberler Var
Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkent temaslarını Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci oturumunda değerlendirdi. Başkan...
Bodrum Belediyesi’ne Sosyal Medyada Üç Ödül Birden
Bodrum Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2020’de üç ödülün birden sahibi oldu. Bodrum Gündem...
İttifaka Yerelden Destek 29 Ekim Birlikte Kutlanacak
CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı; Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına hazırlanıyor. Bodrum Gündem Haber Muğla Büyükşehir Belediye...
Muğla’da Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Girdi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi. Bodrum Gündem Haber Muğla Sıtkı...
Trafik Dede Galip Baran Vefat Etti
  Bodrum’da başta trafik olmak üzere çeşitli konularda yaptığı eylemlerle tanınan ‘Trafik Dede’ lakaplı 88 yaşındaki Galip Baran vefat etti....
BODTO’dan Yunanistan İzmir Başkonsolosuna Ziyaret
Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meclis Başkanı İlhan Ersan, Meclis Başkan Yardımcısı Engin Başol, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Yönetim...
Yağmur Kanallarında İyileştirme Çalışması Gerçekleştirildi
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkkuyusu Mahallesi Lapa Çavuş Sokak’ta bulunan yağmur suyu kanallarında ve menfezlerde sağlıklı su akışını...
Led Ekran Sistemleri ve Fiyatları
Led ekran sistemleri, led modüllerin yan yana eklenerek farklı boyutlarda ekranların oluşturulduğu sistemlerdir. Bodrum Gündem Haber Marka ve firmaların daha...
Gökmen, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’’ı Hedef Alan İddialarda Bulundu
Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’ın  İslamhaneleri mevkiindeki babasına ait marjinal tarım arazisinin...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ