enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Bodrum Artık Tek Belediye?

Bodrum Artık Tek Belediye?
09.12.2012
0
A+
A-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6360 sayılı ”On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

TBMM Genel Kurulu’nda, 13 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Kanuna göre, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van, büyükşehir belediyesi olacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olacak. Bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içindeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona erecek, köyler mahalle olacak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacak.

Yeni İlçeler?

Bu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği ile İstanbul ve Kocaeli’ndeki orman köyleri de dahil köylerin tüzel kişiliği sona erecek. Aydın’da Efeler; Balıkesir’de Karesi, Altıeylül; Denizli’de Merkezefendi; Hatay’da Antakya, Defne, Arsuz; Manisa’da Şehzadeler, Yunusemre; Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu, Önikişubat; Mardin’de Artuklu; Muğla’da Menteşe, Seydikemer; Tekirdağ’da Süleymanpaşa, Kapaklı, Ergene; Trabzon’da Ortahisar; Şanlıurfa’da Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü; Van’da Tuşba ve İpekyolu, Hatay’da Payas, Zonguldak’ta Kozlu ve Kilimli ilçeleri kurulacak.

Turizm Bakanlığı Gelirleri Artacak?

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, il özel idarelerince kullanılan haklar, yetkiler ve görevler, il özel idaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca kullanılacak. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, defterdarlıklar açılan emanet hesaplarına aktarılacak. Toplanan paraların yüzde 20’lik kısmı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncelik vereceği projelerde kullanılacak. Kullanılmayan miktar, bakanlık bütçesine aktarılacak.

Yöreye Özgü Konutlar Yapılacak?

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, mahalleye dönüştürülen köylerde, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapacak ya da yaptıracak. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları, halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecek.

BERGAMALI ÇIPLAK KÖYLÜ VATANDAŞLAR...

Madenler Valilikler Tarafından Yönetilecek?

Maden ruhsatı, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülecek. Madencilik faaliyeti nedeniyle yolların bozulması, köprülerin çökmesi gibi oluşabilecek hasarlar telafi edilecek. Maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen devlet hakkı, madenler için alınan harçlar, maden ihalelerinden elde edilen gelirler, valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları, ihaleler için alınan teminatlardan elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek. Bu ödenekler öncelikle, madenin veya jeotermal ve doğal minarelli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçları için kullanılacak.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulacak?

Merkez, büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayacak. Merkeze, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisi katılacak.

Anlaşmazlık Halinde Büyükşehir Belediyesi Yetkili?

Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacak.

Bodrum Otopark

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması halinde, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkili olacak.

Belediyelerin otoparkla ilgili elde ettikleri gelirler, 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılacak. Bu gelir, sadece otopark yapımında kullanılacak, bunun dışındaki bir amaç için kullanılamayacak.

buy Cialis super active online

Nüfusu 500’ün Altında Mahalle Kurulamayacak?

Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulmasında, yeni kurulacak belde için aranan 50 binlik nüfus kriteri, 20 bine düşecek. Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamayacak. Köyleri mahalleye dönüştürülen köylülerin, geçmişten beri kullandığı ”mera, yaylak ve kışlak” gibi yerlerdeki hakları korunacak. Belediyeler; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yanı sıra mabetlerin de yapım, bakım ve onarımını sağlayacak. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda olacak.

Bodrum Belediye Spor Ne Olcak?

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabilecek; yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuların yanı sıra teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül verebilecek.

Turgutreis'te Baz İstasyonu

Baz İstasyonları?

Belediyeler, mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda kurulacak elektronik haberleşme istasyonlarına, kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetlerinin gerekleri dikkate alınarak, yer seçim belgesi verecek. Bu belge karşılığında alınacak ücreti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı belirleyecek.

Camilere Ücretsiz Su?

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

İl Genel Meclisi Artık Yok?

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle payların hesaplanması ve oranı yeniden belirleniyor. Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6’sı ile bu tahsilatın toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılacak.

Masraflara Aratıyor, Katılma Payı Alınacak?

Belediyeler, genişletilen yolun iki tarafında bulunan konut sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alabilecek.

Diplomatik Pasaport

Vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik pasaport verilecek. Mahalli idare birliklerinin taşıtlarına vergi muafiyeti getirilecek. Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde başkanlık bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak.

Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Kurulacak?

Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, ilin tanıtımı, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacak. Başkanlık; afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilecek.

İl Genel Meclisinin Varlıkları Belediyeye Devredilecek?

Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin taşınır ve taşınmaz malları, bakanlıklara, ilgili kuruluşlara, bunların taşra teşkilatına, valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyesine devredilecek. Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler; personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri, diğer taşıtları, kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını, katılacakları ilçe belediyesine kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde bildirecek.

KÖY BAKKALI (www.netfograf.com Ömer Şanlı)

Köy Bakkaları Otomatik Ruhsatlı?

Mahalleye dönüşen köylerde, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyonlar, büfeler işletme ruhsatı almış sayılacak. Bu işletmelerin bulunduğu binalardan, kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar da ruhsatlandırılmış sayılacak.

Vergiler 5 Yıl Alınmayacak, Ya Sonra?

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Bakanlıklara Kadro Artırımı Yapılıyor?

İçişleri Bakanlığı’na 106, Maliye Bakanlığı’na 27, Milli Eğitim Bakanlığı’na 48, Sağlık Bakanlığı’na 63, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 27, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 33, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 9, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 15, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 18 ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 3 kadro ihdası yapılacak.

İlçe Belediyeleri Yatırım Bütçelerinin Yüzde 10?unu Altyapı Hizmetlerine Ayıracak?

İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler, yatırım bütçelerinin en az yüzde 10’unu 10 yıl süreyle belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayıracak.

Uyuyan Vekiller Büyükşehir Yasasını Kabul Etti...

Tasarı 16 Günlük Mesaiyle Yasalaştı?

Görüşmelerde, MHP ve CHP, bazı maddeler üzerindeki değişiklik önergelerinin kapalı oturumda yapılması talebinde bulundu. Söz konusu önergeler kapalı oturumda görüşüldü. Tasarının görüşmelerinde muhalefet, bütün maddelerde önerge verdi ve bazı maddelerin oylamalarının açık şekilde yapılmasını istedi. Muhalefetten 20 milletvekili ayağa kalkarak, sık sık da yoklama istedi.

Büyükşehir Mesaisi?

Tasarının, İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri 10 Ekim Çarşamba günü başladı. 14 Ekim Pazar günü devam edilen görüşmeler, 21 Ekim Pazar gününe kadar aralıksız 8 gün sürdü. Tasarının, 6 Kasım Salı günü başlayan TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri ise aralıksız 7 gün sürdü.

İç İşleri Bakanı İdris Naim Şahin

Bütüncül ve Çağdaş? Retin-A cream

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ?Siyasi endişelerin gerçeklerle bağdaşır yanı yok? dedi.Çıkarılan bu kanunla, Türkiye’nin yerel yönetim yasalarında ve yapısında önemli değişiklik olacağını belirten Şahin, yeni yönetsel ve mali imkanlara kavuşacak olan büyükşehir belediyelerinin etkin, ekonomik hizmet ve yatırım imkanı elde edeceğini, bütüncül ve metropol planlama yapabileceğini, çevre ve doğa şartlarının daha dikkatli, daha insani ve daha çağdaş kullanılacağını ifade etti.

Bakan Şahin Üniter Yapı İçin Tehlike Yok Dedi?

Muhalefet partilerinin milletvekillerince, ülkenin üniter yapısının zedeleneceğine, federal yapının zemininin oluşacağına ilişkin endişeler ve ihanete varan suçlamalar dile getirildi. Mahalleye dönüşen köylünün yeterli hizmet alamayacağı söylendi. İç İşleri Bakanı Şahin ?Bu yasanın amacı, kendi içinde açıkça yazılıdır ve bellidir. Yeni bütüncül yapı ve mali imkanlarla şehirler kalkınmış olacak. Bu yasanın amacı, hizmet ve yatırımların daha iyi daha planlı, etkin ve ekonomik gerçekleştirilmesinden ibarettir. Ortaya konan siyasi endişelerin, idari endişelerin gerçeklerle bağdaşır yanı yoktur. Üniter ve federal yapı üzerinde geliştirilen söylemlerin bu yasadaki söylemlerle bir ilgisi bulunmamaktadır.? yanıtını verdi.

Beklenen Olmadı, Cumhurbaşkanı Kabul Dedi?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha önce yeterli oy almayan ancak Meclis’ten geçen yeni büyükşehirlerin kurulmasını öngören Büyükşehir Yasası’nı kabul etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, onayladığı büyükşehir yasası ile ilgili olarak ?Yeni büyükşehir yasası çok tartışılarak çıktı. Lehinde ve aleyhinde çok iddialar söz konusu oldu. Onun için ben yasa çıktıktan sonra kanunlar ve kararlar başkanlığımıza ve hukukçularımıza, yasayı titizlikle incelemelerini istedim. Ayrıca siyasi partilerimizin itirazlarını da dinledim ve hepsine şunu söyledim; bu tartışılan bir yasa bunun anayasa ile olan ilgisine bakmak durumundayım. Anayasaya aykırılığı var mı yok mu? Diğer tarafı ise siyaset alanını tarafını ilgilendiren bir konu, çünkü lehinde ve aleyhinde çok konuşuluyor neticede ona millet karar verir. Bu noktada hukukçularımız titizlilikle incelediler. Sonunda şunu gördüler, 2004 yılında mahalli idareler ile ilgili yasa o zaman yine anayasa mahkemesine götürülmüş ve aynı iddialar ile götürülmüş, bu iddiaları, 2007 yılında geçerli görmemiş. 367 kararını alan heyettir. Bundan sonra da yine çıkan mahalli idareler ile ilgili bazı kanunlar var. Onlar da anayasa mahkemesine götürülmüş Kocaeli, İzmir ile ilgili onlar da anayasa mahkemesi tarafından hepsi anayasaya aykırı değil diye geri gönderilmiş, tasvip görmemiş. Ben de bu yasayı yayınladım. İşin siyasi tarafı tartışılır, ama onlar siyaset alanına bıraktım. Ben anayasa ile ilgili kısımlarını dikkatli ve titizlikle incelettim ve ortaya çıkan benzer kararlar çerçevesinde bunu neticede yayınladım? dedi.

buy Nolvadex online

Vatandaş Tepkili?

Büyükşehir Yasası ile köylerin mahalleye dönüşmesi en çok köylü vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaş ?Mahalleye dönüştü mü köy aç kalır. Vergiler binecek. Keçiler inekler gidecek. Ümmet olacağız o zaman. Ama ben bunu kabul etmiyorum.? Derken bazı vatandaşların ise bu değişimlerden önce halkın geçim sıkıntısının daha ön planda olduğunu vurguluyor. Köylü vatandaş;  ?Şehirleşme olacakmış. Köyleri şehirleştireceklermiş, belediyeye bağlayacaklarmış. Bizim sorunumuz o değil. Sorun bizde üretim sıkıntısı. Pahalılıktan bir şey üretemiyoruz. Ürettiğimizi de para ettiremiyoruz. Köylü aç. Şehirleşmişsin neye yarar?? diyor.

Devlet Bahçeli

En Sert Tepki MHP’den…

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Yasası ile ilgili olarak en sert tepkiyi veren siyasal parti oldu. MHP Genel Merkezi adına yapılan ortak açıklamada ?AK Parti, Türk devlet sisteminin milli ve üniter yapısını ortadan kaldırıp federal devlet sistemini hayata geçirmek, bin yıllık kardeşliğimize son darbeyi vurup ülkemizi eyaletlere ayırmak ve böylece başkanlık sistemine geçişin altyapısını oluşturmak için Bütün Şehir Yasası?nı Meclis’e sunmuştur. Bu yasa, Türkiye?yi antidemokratik bir siyasi yapılandırma ve federasyon üzerinden parçalanmaya sürükleyecektir. Bu yasa geri çekilmeden AKP ile hiçbir şeyin konuşulmaması gerekir. Yine bu yasa ile 89 yıldır ülkemizde çok güzel hizmetler veren 29 il özel idaresi, 1 bin 582 belde belediyesi ve 16 bin 082 köy tarih olmaktadır.? dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP?den Net Bir Tepki Yok?

CHP içinde ise Büyükşehir yasa tasarısıyla ilgili olarak net bir tavır sergilenmiyor. Bazı Milletvekillerinin sert tepki vermesine karşılık bir çoğu sessiz kalmayı tercih ediyor. CHP?liler Türkiye’nin bölünmesinin temellerinin atıldığını öne sürerken, 16 bin köyün tüzel kişiliği kapatılarak, isimlerinin silinmesinin yanlış bir uygulama olduğunu savunuyor. Köylerin tüzel kişiliğinin kapatılmasını hükümetin, köylülerin maden alanlarının talan edilmesine karşı verdikleri mücadeleden rahatsız olduğu da vurgulanıyor. Hükümetin yandaşları ile işbirliği içinde orman alanlarının talanını yapacak iddiasına ek olarak Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da büyükşehir yasa tasarısıyla Türkiye’nin bölünmesinin temelleri atıldığını ifade ediyorlar.

ETİKETLER: ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.