Bodrum Gündem

TEM’DA ODTÜ Ormanları İçin Açıklama Yaptı

TEM’DA ODTÜ Ormanları İçin Açıklama Yaptı
30.10.2013
0
A+
A-

TEMA Vakfı?nın ODTÜ Ormanı ile İlgili Açıklaması;

20 yılı aşkın süredir hayatı koruyan, ormanlara sahip çıkan bir kuruluş olarak Türkiye?nin hızlı bir mekânsal dönüşüm süreci ile birlikte çok ciddi kentsel sorunlarla boğuşmakta olduğunu, plansız gelişmenin, kentlerin yaşam destek sistemleri olan su havzaları, tarım arazileri, ormanlar ve meraları yok oluşa sürüklediğini hatırlatmak istiyoruz.

Bu yapılaşma ve ormansızlaşmanın daha az karbon tutulması; daha fazla kuraklık ve daha fazla sel, daha az temiz içme suyu anlamına geldiği unutulmamalıdır. Son dönemde Ankara?nın akciğeri olan 30 km2?lik ODTÜ Ormanı?nda yaşanan süreci incelediğimizde ilgili kurumlarca yapılan açıklamalarda yer almayan bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyoruz.

ODTÜ ormanı, 6831 sayılı Orman Kanunu?nun 1. maddesinde yapılan orman tanımına uygun olarak orman sayılan alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu alanların korunması ve yönetimi 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabidir. 6831 sayılı Orman Kanunu?na göre ormanlar mülkiyet ve idareleri bakımından devlet ormanları, özel ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar olarak gruplandırılır. ODTÜ Ormanı hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar içinde yer almaktadır.

İlgili kurumlarca yapılan açıklamalarda Orman İdaresi?nden alınan herhangi bir izne değinilmemektedir. Şayet ağaç kesimi ve sökme işlemleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı?ndan gerekli izinler alınmadan yapıldıysa, bu işlemler 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince hukuka aykırıdır. Bu izinler alınmadan yapılan her türlü ağaç kesme ve sökme işlemleri; ilgili kanunun 14. A ve B maddelerinde suç olarak tanımlanmıştır.

Buna ek olarak bir planın onaylanması ile kesinleşmesi farklı olup, planlar ancak askı süresi sona erdiğinde kesinleşir ve uygulanabilir duruma gelirler. Askı süresi içerisinde ve özellikle bir kamu kurumu olan Üniversite?nin yine bir başka kamu kurumu olan Büyükşehir Belediyesi?ne ?plana itiraz edeceğini bildirmesine rağmen? planla ilgili icrai işlemde bulunmak plan hukukuna aykırıdır. Kamu kurumları arasında her zaman sorunlar olabilir ama bunun çözümü zor kullanmak olmamalıdır. Şehircilik ve planlama ilkeleri kapsamında ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü kararın ilgili tüm paydaşlarca benimsenmesi gerekmektedir.

TEMA Vakfı olarak; insanın da aynı ormanlar, göller, nehirler, kıyılar toprak, gibi doğanın bir parçası olduğunu biliyor ve doğa ile insanın uyum içinde yaşamalarının mümkün olduğuna inanıyoruz. Ülke genelinde köyden kente yaşama sahip çıkan ve barışçıl bir şekilde tepkisini gösteren her yaştan, her kesimden insanlarımızın varlığı bizlere umut veriyor, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor.

ODTÜ Ormanı?nı korumak isteyen, henüz hukuki koşulları oluşmadığı için hukuk dışı ağaç kesimini protesto etmeye yönelik eylem yapan başta ODTÜ öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunları olmak üzere, doğaya duyarlı vatandaşlarımıza karşı yapılan sert müdahale tarafımızdan doğru bulunmamaktadır. ODTÜ Ormanı?ndaki ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü önlemin alınması sadece ODTÜ için değil, tüm Ankara halkı için önemli ve gereklidir.

 

Türkiye Çöl Olmasın!                                                                                                                                                      TEMA Vakfı

 

Sildenafil citrate order Tadalafil Ek Bilgi Fluoxetine price

Anayasanın 169. Maddesinde bütün ormanların gözetiminin Devlete ait olduğu, 6831 sayılı Orman Kanunu?nun 6. maddesinin 2. fıkrasında ?Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu Kanunun hükümleri dairesinde Orman Genel Müdürlüğü?nün murakabesine tabidir? hükmü yer almıştır.

Ayrıca orman alanlarında yapılacak her türlü tesis ve binaların yapılabileceği ile izinlerin hangi şekilde verilebileceğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasında da ?Bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir? diyerek bu sahalardaki söz konusu bina ve tesisleri için Orman İdaresi?nden izin alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu?nun hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların işletme ve yönetimine ilişkin 49 maddesi ile kapsam içine sokulan 14. Maddesi A bendinde; Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak, B bendinde; Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak; yasaklanmıştır.

ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.