enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

14 Mart’ta 10 Acil Talebimiz İçin G(Ö)revdeyiz!

14.03.2014
0
A+
A-

Fluoxetine price

14 Mart Tıp Bayramında bir günlük iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçilerine CHP ve ÖDP İlçe Örgütleri ve CHP Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’da destek verdi.

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem-14 Mart 2014

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve sosyal Hizmet emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Türk Hemşireler tıp bayramı bodrum belediye (2)Derneği (THD), Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER), Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER) temsilcileri tarafından Bodrum Belediye Meydanında yapılan basın açıklamasında önce Türkiye gündeminde yer alan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ve Berkin Elvan’ın öldürülmesi ile ilgili görüşlerin dile getirildiği basın açıklaması Diş Hekimi Canan Yılmazer tarafından okundu.

Basın açıklamasına yaklaşık 50 sağlık çalışanı ile birlikte CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, ÖDP İlçe Başkanı Osman Öztürk, CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özalın, Meclis üyesi adayı Niyazi Atare, Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Ali Gezer katıldı.

Başkan Kocadon’un 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile sağlık çalışanları onuruna akşam yemeği vereceği öğrenildi.

tıp bayramı bodrum belediye (3)Herkes İçin Sağlık

“KATİL VAAAAR, HIRSIZ VAAAAR… SAĞLIK YOOOOK!” başlıklı basın açıklamasında özellikle sağlık bakanı Müezzinoğlu’nun beklenen umudun yok olduğuna vurgu yapılması dikkat çekti. Basın açıklamasında Bugün “Tıp Bayramı” ymış öyle mi? Tıp mı bıraktınız, sağlık mı bıraktınız? Hangi derdimizden söz edelim? Böylesi bir ortamda nasıl sağlık hakkından, hekimlikten, hemşirelikten, söz edelim? İnci dişleriyle bir çocuk, gözümüzün önünde kafasından vurulup, eriyip giderken ağız diş sağlığından nasıl söz edebiliriz ki? Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz, sağlık her insan için doğuştan gelen bir haktır. Mesleğimizi özgürce yerine getirmek, ayrımsız herkese hak ettiği sağlık hizmetini, kendi haklarımızı da alarak vermek istiyoruz.” denilirken, sağlık bakanı Ziya Müezzinoğlu ile ilgili şu açıklama yer alıyor; “Geçen 14 Mart’ta “yeniydi” Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, umutluyduk, taleplerimizi anlatmaya çalışmıştık. tıp bayramı bodrum belediye (7)Şimdi artık “yeni” değil. Sağlık çalışanlarının kendisinden bir ümidi kalmamıştır. Gözünün önünde tüm Dünya’nın tepkisini çeken polis şiddeti yaşanırken, insanların kafası kırılıp gözü çıkarılırken, çocuklar ölürken “durun” diyememiştir, “bu polis şiddeti kabul edilemez” diyememiştir, “kimyasal gazları böyle ölçüsüzce kullanamazsınız” dememiştir. Ne mi yapmıştır? Hekimlere, tabip odalarına mesleklerinin gereğini yerine getirenlere soruşturmalar açmış, sağlık çalışanlarını hapse atacak yasalar çıkarmıştır. Ethem’e, Ali İsmail’e, Berkin’e, Mehmet’e, Abdullah’a, Medeni’ye, Ahmet’e, üzüldüğünü gösteren hiçbir belirti göstermemiş, yakınlarına başsağlığı bile dileyememiştir. Şimdi de bugünkü eylemlerinden dolayı sağlık çalışanlarını halkın sağlığının önünde engel çıkarmakla suçlamaktadır. Üzüntü vericidir, sağlık çalışanları açısından mevcut iktidarın sağlık politikalarının, Sağlık Bakanı’nın güvenilirliği ve inandırıcılığı kalmamıştır.”

Sağlık Çalışanları Mutsuz…

Basın açıklamasının son bölümünde sağlık çalışanları bu ülkenin hemen tamamı gibi mutsuz, geleceğinden kaygılı, öfkeli, şiddet sarmalı içinde kaldığı, mesleğini hakkıyla yerine getiremediği, hakkını alamadığını düşünmekte olduğu ifade edilerek “Böylesi bir ortamda sağlıktan söz edilemez. Sağlığımız için, en azından çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatı için, geleceğimiz için bu ülkenin sağlık çalışanları yurttaşlarıyla birlikte mücadele etmeye, çocuklarımızı yaratılan şiddet sarmalına kurban vermemeye kararlıyız.” şeklinde tamamlandı.

generic Retin-A tıp bayramı bodrum belediye (11)14 Mart’ta 10 Acil Talebimiz İçin G(Ö)Revdeyiz!

Diş Hekimi Canan Yılmazer tarafından yapılan basın açıklamasının ardından Aile Hekimleri Temsilcisi Ethem Köksal’da sağlık çalışanlarının 10 acil talebini kamuoyuna açıkladı. 14 Mart günü vatandaşların mağdur edilmeyecek bir şekilde bir günlük grev kararı aldıklarını kaydetti. Sağlık çalışanlarının 10 acil talebi ise şunlar;

1-Çalışan ve emekli tüm sağlık personelinin ücretleri acilen iki katına çıkarılmalı, kamuda çalışan sağlık personelinin ücretleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Sağlık Bakanlığına sunduğu Sağlık Çalışanlarının Ücretlendirme Skalası ve Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı “Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Tasarısı’nda önerildiği şekilde iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir. Sağlık personeli arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, uygulamaları değersizleştiren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi olarak vazgeçilmelidir.

tıp bayramı bodrum belediye (10)2-Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere yönelik çalışma ve raporların göz önünde bulundurulması yanında; Sağlık Bakanlığı üzerinden de sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için bu güne kadar ısrarla talep ettiğimiz gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Önemli bir tedbir olarak ta; sağlık çalışanlarının hayatını güvence altına alacak, onların kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşmesine yol açacak davranış ve söylemlere muhatap olmasını sonlandıracak tedbirlerin alınmasına imkan verecek düzenlemeler Türk Ceza Kanununda bir an önce yapılmalıdır.

3-Sağlık personelinin hastalarına tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinde  yeterli süreyi ayırabilmeleri için, işin nitelikli yapılmasını sağlayacak standartlara göre düzenlemeler yapılmalı, nitelikli sağlık hizmetinin önü açılmalıdır. Başlangıç için kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın on beş dakikadan daha kısa süre içerisinde hasta randevusu verilmemelidir. buy methotrexate online

4-Birinci basamakta çalışan sağlık personeli arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli, aile hekimliğine yönelik nöbet, vb. angarya uygulamalardan vazgeçilmeli; aile hekimliğinde çalışan personel iş güvencesine kavuşturulmalı, aile sağlığı elemanının  görevleri sağlığı koruma yönünde olacak şekilde belirlenmeli ve bu görevin hangi sağlık mesleği ile yerine getirileceğine acilen açıklık getirilmelidir.

5-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde Türk Tabipleri Birliği  taraf olarak kabul edilmelidir. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Özel sağlık kuruluşlarının SGK’dan yeni hak edişleri, sağlık çalışanlarının mevcut alacaklarının ödendiği belgelenmeden yatırılmamalı, resmi tatil günlerinde rutin poliklinik hizmetleri için provizyon verilmemelidir.

tıp bayramı bodrum belediye (13)6-Sağlık çalışanını taşeronlaştıran uygulamalar durdurulmalıdır.

7-Sağlık çalışanının mesleki, kişisel ve aile yaşamını olumsuz etkileyen, başta ve öncelikle mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler olmak üzere, çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalı; nöbetli çalışan tüm sağlık personelinin nöbet  ertesi izin hakkı istisnasız uygulanmalı, izin biriktirmeye veya durumu ücretle telafi etme yaklaşımlarına   hiçbir şekilde izin vermeyecek bir düzenleme yapılmalıdır. 40 saatlik haftalık çalışma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Çalışılan yerin, yoğun bakım, radyoloji, ameliyathane v.b özelliklerine göre çalışma saati sınırlaması, çalışan sağlığı ve uluslararası standartlar gözetilerek  bir an önce düzenlenmelidir.

8-Sağlık alanındaki mesleklerin temel eğitimlerinde niteliği yok sayan uygulamalara acilen son verilmeli; mevcut fakülteler ve yüksek okulların öğretim elemanı, donanım vb. eksiklikleri giderilmeli, buralara derslik ve uygulama alanı kapasitelerinin üzerinde öğrenci alınmasına  son verilmelidir.

9-Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve yurttaşların sağlık hakkını engellemenin yanı sıra sağlık personelinin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

10-Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran,  eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.

ETİKETLER:
Yorumlar

  1. Ali Dizdar dedi ki:

    Fotoğrafa bakınca yazıları okuyasım gelmiyor. Dört beyaz gömlekli geri kalan çeşitli parti ileri gelenleri…

    Görünüm şu ; Çeşitli parti ileri gelenleri dört sağlık görevlisini silah zoruyla alana getirmiş ellerine tutuşturdukları açıklamayı okutuyorlar.

    Milleti rahat bırakın da kendi eylemlerini içlerinden geldiğince yapsınlar. Fayda yerine zarar veriyorsunuz…