Bodrum Gündem

Resmi Şiddete Maruz Kaldık

05.06.2014
0
A+
A-

Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik Santrallerinin ve kömür Ocaklarının özelleştirme sürecinin somut olarak başladığı 27 Ağustos 2013 tarihinden beri mücadelelerini sürdüren işçilere resmi şiddet kullanarak bastıran, tamamen barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilen eylemlerini, eylemin özelliği ile bağdaşmayan ölçüde şiddet kullanan görevlilerden ve onlara emir veren amirlerinden şikayetçi olduklarını belirterek suç duyurusunda bulundular.

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem-5 Haziran 2014

Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik Santrallerinin ve kömür Ocaklarında çalışan işçiler Ankara’da Enerji Bakanlığı önünde enerji ve maden işçileri adına basın açıklaması yaptılar. yatagan_maden_iscileri_resmi_siddete_maruz_kaldılar_suleyman_girgin_3Basın  açıklamasından sonra polisin enerji ve maden işçilerine orantısız müdahalesine kayıtsız kalmayıp, 03 Haziran 2014 günü Ankara Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundular.

27 Ağustos 2013 tarihinden beri mücadelelerini sürdüren Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik Santrallerinin ve kömür Ocaklarında çalışan işçiler hak arayışlarını resmi şiddet kullanarak bastıran, tamamen barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilen eylemlerini, eylemin özelliği ile bağdaşmayan ölçüde şiddet kullanan görevlilerden ve onlara emir veren amirlerinden şikayetçi oldular. T. Maden İşçileri Sendikası Yatağan ve Havalisi Şubesi Şube Başkanı Süleyman Girgin tarafından yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti millete ait olan, hazineye sürekli gelir sağlayan ve stratejik öneme sahip olan iş yerlerinin özelleştirmesi halinde ülkenin can damarlarından birini daha kaybedeceğini geçmiş özelleştirme deneyimlerinden bildiklerini ifade ederek şu açıklamaya yer veriliyor; “Özelleştirmelerin işsizlik, sendikasızlık, taşeron köleliği olduğunu da biliyoruz. Özelleştirmelerin vurgun, talan ve soygun olduğunu da biliyoruz. Afşin Elbistan, Zonguldak ve en son Soma katliamı da göstermiştir ki özelleştirmelerin  özel sektörün kâr hırsı ve üretim baskısıyla canımıza kasteden cellatlarımız haline geldiğini de biliyoruz. Bu  nedenlerle özelleştirme politikalarından vazgeçilmesi için Enerji Bakanlığı önünde 30 Mayıs 2014 tarihinde demokratik bir eylem yaptık ve sesimizi duyurmaya çalıştık.  Sadece, “Soma da yandık Yatağan’da ve Milas’ta yanmayalım ve Soma katliamının sorumlularından hesap sorulsun” dedik. Ancak bu anayasal hakkımızın kullanılmasına dahi tahammül edilmiyor.”

yatagan_maden_iscileri_resmi_siddete_maruz_kaldılar_suleyman_girgin_1HAK ARAYIŞIMIZ ŞİDDETE MARUZ KALDI…

İşçilerin hak arayışları sırasında kasıtlı olarak ve zarar verecek şekilde şiddete maruz kaldıklarını kaydeden Süleyman Girgin; “Hiç kimsenin haklarını kullanan yurttaşlara zor kullanmak hak ve yetkisi yoktur. İşçi sınıfının ulusal değerlere sahip çıkan eylemini hiçbir haklı gerekçe olmaksızın resmi şiddet kullanarak bastıran, tamamen barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilen eylemimizi eylemin özelliği ile bağdaşmayan ölçüde şiddet kullanan görevlilerden ve onlara emir veren amirlerinden şikayetçiyiz. Haklarında yasal işlem yapılmasını istiyoruz ve suç duyurusunda bulunuyoruz. Demokratik haklarımızın kullanılmasını şiddet ile karşılık verenler kaybedecek, bu ülkenin gerçek sahipleri olan emekçiler kazanacaktır.” şeklinde açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığına verilen dilekçe şu şekilde;

ANKARA NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA

 

MÜŞTEKİ       : esomeprazole price Süleyman GİRGİN (T.C. 61585182680)

ADRES           : Yeni Mahalle İnönü Bulvarı No:56 T. Maden İşçileri Sendikası Yatağan Şubesi                                                                                                                    Muğla/YATAĞAN

TEL                : 05337701539

Şikayet

Edilen             : İlgili kamu görevlileri. purchase Lamisil online

                       

SUÇ                : 5237 Sayılı TCK nın “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması”  kenar başlıklı 256 md ihlali.

Suçun İşlendiği Tarih : 30.05.2014

OLAYLAR     :

                        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile  Kömür ocaklarının Özelleştirmesini protesto etmek ve sayın savcılığınızca da bilindiği üzere özel sektörde çalışan 301 İşçimizin hayatlarını kaybettiği Soma Faciasını hatırlatmak ve özelleştirmelerin sakıncalarına dikkat çekmek  amacıyla 30.05.2014 günü TES-İş ve Maden-İş Sendikası Yatağan Şubeleri organizesinde 11:30 sıralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılmıştır.

Anayasamızın  Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı madde başlıklı 34.maddesinde; “ Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Naltrexone online Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”

Yine Anayasamızın Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyeti madde başlıklı 26. Maddesinde “ Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

                        Hükümleri bulunmaktadır. İşyerlerimizin özelleştirilmesi çerçevesinde Sendikaların yapmış olduğu bir toplantıya biz işçi emekçilerinin düşüncelerini iletmek istemelerine karşın biber gazı olarak adlandırılan göz yaşartıcı kapsül cop gibi maddi güç kullanılarak orantısız müdahale edilmesinin demokratik bir toplumda beklenilmeyeceği, AİHS ve anayasa ile güvence altına alınmış olan hiç kimsenin gayriinsani muameleye tabi tutulmayacağı, ifade hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özüne orantısız bir güçle müdahale edilerek kullanılamaz hale getirilmesinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Zor Kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” kenar başlıklı 256. Maddesini ihlal edilerek gerek olmadığı halde  tarafıma ve bazı arkadaşlara kasten yaralama kastıyla biber gazı sıkılarak ekte sunmuş olduğum haberin fotoğrafından da anlaşılacağı üzere tabiri caiz ise “kurbanlık koyun gibi başımdan tutularak” müdahale edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca biber gazı direk suratımızı hedef alınarak sıkılmıştır. Bazı arkadaşlarım sürüklenerek ve üzerlerine basılarak cop kullanmak suretiyle ikaz yapılmadan dağıtılmaya çalışılmıştır.   Kanuna ve hukuka aykırı şekilde orantısız güç kullanan ve orantısız güç kullanımı emrini veren, tarafıma biber gazı sıkarak ve yüzümü darp ederek yaralama kastıyla hareket eden ilgililer hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etme mecburiyetim hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem                       : Yukarıda değindiğim bilgiler ışığında TCK nın ilgili hükümleri gereğince kavuşturma başlatılmasına kovuşturma sonucunda ceza davası açılarak ilgililerin cezalandırılmasını saygılarımla arz ederim.03.06.2014

T. Maden İşçileri Sendikası

                                                                                              Yatağan ve Havalisi Şube Başkanı

Süleyman GİRGİN

Ek: Olay günü yaşanan görüntülerin CD’si

Haber görüntüleri

ETİKETLER: ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.