Bodrum Gündem

MHP’nin Sert Sorularına, CHP’den Yumuşak Yanıtlar

06.02.2015
0
A+
A-

SERT SORULARA, YUMUŞAK YANITLAR…

buy cytotec
chp_bodrum_belediye_meclis_üyeleri (20)

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN BAŞKAN KOCADON’A SORDUĞU SORULARIN YANITLARI, BODRUM KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI…

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

7 Ocak’ta yapılan Bodrum Belediyesi Olağan Toplantısında MHP’li Meclis üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere sekiz maddeden oluşan soru önergesi vermişti. 8 Ocak günü de MHP İlçe Başkanı Asım Başaran düzenlediği basın toplantısında Mehmet Kocadon tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istenen soruları gazeteciler ile paylaşmış ve sert söylemlerde bulunmuştu.

Oldukça sert bir üslup ile sorulan soruların yanıtları Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler salonunda, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ, Kemal Orman ile birlikte, CHP’li meclis üyeleri Refik Ülgen, Mehmet Özalın, Niyazi Atare, Güneri Günaydın, Funda Akçalı ve Özden Baysal katılımı ile kamuoyuna açıklandı. Açıklamayı Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu yaptı.

Başkan yardımcısı Taner Uslu soruların yanıtlarına geçmeden önce Belediye çalışmaları ile ilgili kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı. 30 Mart seçimleri sonunda 6360 sayılı kanun çerçevesinde, Muğla’nın Büyükşehir olduğunu, Bodrum’da ki 10 belde belediyesinin kapanarak ilçe belediyesi ile bütünleştiğini ve tek belediye haline geldiğini söyleyerek şöyle konuştu;

“30 Mart’tan itibaren Yarımadamızda yeni bir yerel yönetim modeli işlemeye başlamıştır. Belediyemiz ve Bodrum Türkiye’nin aydınlık yüzü ve marka kent olma bilinci içerisinde hizmetlerini en etkin ve kaliteli şekilde aksatmamaya özen göstererek vatandaşlara ve Bodrum’a gelen misafirlere hızla yeniden yapılandırma çalışmaları içerisine girmiştir. Bizim için siyaset kente ve insana hizmet odaklıdır anlayışı ile Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon, Meclis üyesi arkadaşlarımız ve belediye personelimiz ile birlikte hep birlikte ve özverili çalışmalar ile çok kısa bir sürede yeni müdürlüklerimizin, kuruluşu, personel atamaları ve fiziki yerleşimleri tamamlanarak, Belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak verilmesi sağlanmıştır.”

chp_bodrum_belediye_meclis_üyeleri (19)HER AY BASIN ARACILIĞI İLE BODRUMLULAR BİLGİLENDİRİLECEK…

Taner Uslu açıklamasının devamında kurumsallaşma çalışmaları içerisinde belediyenin iç ve dış paydaşları ile birlikte stratejik planı hazırlandığını, performans programlarının oluşturulduğunu ve ivedilikle uygulamaya çıktığını kaydederek konuşmasına şöyle devam etti;

Order Natrexone “Geldiğimiz noktada belediyemiz 20 müdürlük ve 1130 çalışanı ile tüm yarımadaya yayılmış hizmet binalarıyla ve Büyükşehir Belediyemizle uyum ve koordinasyon içerisinde faaliyetlerini kesintisiz  sürdürmektedir. Seçim süresince de Başkanımız Mehmet Kocadon’un  birçok defa ifade ettiği gibi Belediyemiz, şeffaflık ve denetlenebilirlik konusunda en üst çabayı göstermiş ve göstermeye de devam edecektir.”

MHP’li Meclis Üyelerinin Belediye Meclis Başkanlığına ilettikleri yazılı soruları cevaplamak amacıyla burada toplanıldığını ve söz konusu bu soruların yanıtlarının MHP’li meclis üyelerine de yazılı olarak iletildiği bilgisini veren Uslu basın mensupları aracılığıyla, Bodrum halkını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bundan sonraki süreçte her ay düzenli olarak Belediye faaliyetlerini, projelerini, hedeflerini Başkan Mehmet Kocadon adına paylaşmaya devam edeceklerinin bilgisini verdi.

taner-uslu-toplanti (77)

SERT SORULARA, YUMUŞAK YANITLAR…

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu düzenlenen basın toplantısında MHP’li Meclis üyeleri tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere, Bodrum belediye Başkanlığına verilen soruları tek tek yanıtladı. Taner Uslu sorulara şu yanıtları verdi;

“Meclis Başkanlığımıza sunmuş olduğunuz yazılı sorularınız değerlendirilmiş ve aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmuştur.

1-“Bulanık suda balık avlanmaz” sözü atalarımız tarafından; karmaşık, net olmayan bazı durumların ortaya çıkması halinde, geriye dönülmez yanlışların ve hataların yapılmaması anlamını taşıyan bir veciz olarak kullanılmıştır.

Bu sözle bizim de kastettiğimiz şudur:

Bilindiği üzere 6360 sayılı Kanun ile Muğla ilimizin Büyükşehir’e dönüşmesi ile, 10 Belde Belediyemizin, Bodrum Belediyesine katılması ile başlayan hukuki süreç ve devamında birleşmenin yarattığı belirsiz ortamda, bir yandan da Bodrum’a hizmetin aksamadan yürütülmesini ve bu çerçevede tüm alanlarda olduğu gibi, imar yönünden faaliyetlerimiz de yürütülmek zorundaydı.

Ancak; İmar faaliyetlerimiz yürütülürken 10 beldemizin her biri birkaç imar planı ve imarla ilgili almış oldukları birbiriyle bütünlük arz etmeyen onlarca Meclis kararı gerçekliğiyle karşılaştığımızı, 20.04.2014 tarihli toplantımızla kamuoyuna duyurmuş ve aynı toplantıda, planlarla ilgili yeni yapacağımız çalışma ile “toplayıp düzgün hale getirmeyi” ifade etmiştik.

Nitekim; İmar faaliyetlerimizin bir sistematiğe kavuşturulması amacıyla ve önümüzde net bir tablo görebilmemiz açısından ileride telafisi imkansız zararların doğmasını önlemek üzere planların teknik olarak bütünlenmesi ile bu doğrultuda dağınık bulunan arşivleri toparlamak gayesi ile herhangi bir mağduriyete yol açılmaması kaydıyla kısa bir süre bu faaliyetlerimize ara verdik. Bulanık suda balık avlanmaz sözü özellikle (farklı planların çokluğu nedeniyle) önümüzdeki genel tablonun net olmadığını ifade etmek anlamında kullanılmıştır.

2-Yukarıda özetlemeye çalıştığımız çalışmalar, çoklu imar planlarının teknik olarak bütünlenmesi faaliyeti olup; hiçbir surette üst ölçekli planlarla korunmuş imar plan faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik olmamıştır. Kaldı ki bu faaliyet sırasında imar durumu talepleri, yasa ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve mükteseplerin korunmasına özen gösterilmiştir.

3-Resmi makamlardan gelen belirttiğiniz yöndeki talepler konusunda ise; Mahkemeler ve İcra Dairelerinden gelen müzekkerelerin, yasaların amir hükümleri çerçevesinde cevaplandırılması öncelikli olduğundan, müzekkereler bu zorunluluk gereği eldeki verilerle değerlendirilip cevaplandırılmıştır.

Belirttiğimiz üzere imar faaliyetleri durdurulmamış, aksine yapılan faaliyetler plan bütünlüğünün sağlanması ve bir an önce imar hukuku ve mevzuatına uygun düzenlemelerin hayata geçirilmesi bu çalışmalarda önceliğimiz olmuştur. Ancak kimi zaman planlara yapılan itirazlar, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları da bazı aksamalara neden olmuştur. Öyle ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteaddit kereler planlarımızın ivedilikle 1/100.000 üst ölçekli plana uyumunun sağlanmasını içeren yazıları Belediyemize yazmıştır.

4-Belediyemizce yürütülen imar çalışmaları da dahil tüm faaliyetler kanunların bize yüklediği sorumluluk ve tüm vatandaşlarımıza, gerçek ve tüzel kişilere genel, eşit, objektif olma kriterleri çerçevesinde yürütülmekte olup; belirttiğiniz anlamda ayrıcalıklı bir uygulama yapılmamış ve yapılmamaktadır.

5- order Orlistat Bu çalışmalar sırasında herhangi bir bölge ayrımı yapılmamıştır. Kadastro çalışmalarının tamamlandığı yerlerde plan paftaları ile kadastro uygulamalarının örtüştüğü yerlerde yani bu anlamda sorunsuz olan yerlerin tümünde gelen talepler karşılanmıştır.

6-Belediyemizce 2886 sayılı yasa kapsamında planların yapımı ile ilgili herhangi bir ihale veya doğrudan temin yolu ile sözleşme akdedilmemiştir. Fakat devam etmekte olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkisindeki 1/25.000 ölçekli plan çalışması kapsamında İlçemiz planları da teknik olarak görüşülmekte olup, bazı plan faaliyetlerimiz bu eksende yürütülmektedir.

7-Konacık, Turgutreis, Gündoğan’da imar faaliyetleri ile ilgili keyfi bir uygulama söz konusu olmamıştır. Belirtilen bölgelerde imar faaliyetlerimiz sürmekte ve konu ile ilgili talepler değerlendirilmekte, yasa ve mevzuata uygun tüm istemler karşılanmaktadır.

8- Başkanımızın bu konuyla ilgili beyanı, “imar planları ile ilgili olarak yargılandığı” şeklinde değildir. Başkanımız “yıllar önceki imar faaliyetleri ile ilgili olarak yargılandığını” ifade etmiştir. Nitekim, kendisi Bodrum Belediye Başkanlığı görevine başlamadan 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, hatta 20 yıl önceki imar faaliyetleri ile ilgili olarak alınmış yıkım kararlarının dahi yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu olarak gösterilerek hakkında kamu davası açılmış ve yargılanmaktadır. İnşaat yapımı da bir imar faaliyeti olduğu için, Başkanımızın beyanı bu hususlarla ilgilidir.”

taner-uslu-toplanti (6)

İMAR ÇALIŞMALARI CHP’NİN AZ OY ALDIĞI YERLERDE Mİ DURDU…

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu düzenlenen basın toplantısı ile MHP’li meclis üyelerinin sorularını yanıtlamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Özellikle 30 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin görece olarak daha az oy aldığı beldelerde imar ve iskan ile ilgili sorunların yaşandığı ve imar çalışmalarının durdurulduğu yönündeki iddialara oldukça dikkat çekici bir yanıt verdi;

“Biz nerelerden ve ne kadar oy aldığımıza bakmıyoruz. Bizim için siyaset 30 Mart saat 17:00 itibarı ile bitmiştir. Biz siyaseti kente ve insan odaklı olarak yapıyoruz.”

CHP’li meclis üyesi Funda Akçalı’da Turgutreis’te CHP’nin iyi bir oy aldığını söyledi.

chp_bodrum_belediye_meclis_üyeleri (9)

BÜTÜNLEŞTİRME PLANLARINI GÖNÜLLÜ YAPIYOR…

Başkan Yardımcısı Uslu, MHP’li Meclis üyeleri tarafından sorulan; Konacık, Turgutreis, Gündoğan dışındaki yerlerde imar faaliyetleri açıldığına göre bu yerlerde imar planları bütünleme çalışmaları tamamlanmış mıdır? Bu işi kim hangi sıfatla ve bedelle yapmıştır? Bu işle ilgili 2886 sayılı yasaya göre doğrudan temin yoluna gidilmiş midir, yada ihaleye çıkılmış mıdır? Doğrudan temin yada ihale bedeli nedir? Ayrıca bütünleme çalışmaları sonuçlanmayan Konacık, Turgutreis, Gündoğan’da bütünleme çalışmalarını kim, hangi sıfatla ve bedelle yapmaktadır? Bu işle ilgili 2886 sayılı yasaya göre doğrudan temin yoluna gidilmiş midir yada ihaleye çıkılmış mıdır? Doğrudan temin yada ihale bedeli nedir? Şeklindeki soruya verilen yanıtın, net olarak algılanamadığını ve biraz daha açıklanmasını isteyen gazetecilere yanıtı şu şekilde oldu;

“1086 kanun çerçevesinde bir ihale yada satın alma gibi bir sözleşme akdi yoktur. Yapılan çalışmalar 1/25 bin ölçekli planı hazırlayan, dolayısı ile 1/25 bin ölçekli plan tüm Muğla genelini kapsadığı için, Bodrum’a da gönüllü olarak yardımcı olan ve 20 Nisan’da ki toplantıyı yapan plancı arkadaşımızdır. Eğer onu kast ediyorlarsa onunla ilgili herhangi bir resmi anlaşmamız, ne ihalemiz, nede bir ödememiz yoktur. Zaten kendisi 1/25 bin ölçekli planın yapımcısıdır. Dolayısı ile 1/25 bin ölçekli, Muğla il genelinde yapıldığı için Bodrum’da da bu çalışmayı yapmak zorundadır. İl genelinde yaptığınız çalışmalarda, ilçe ile ilgili bilgileriniz olmadan gerçekçi bir çalışma olmaz.”

Taner Uslu, Şubat ayı meclisinde Bodrum Ticaret Odasına tahsisi gündeme alınan arazi ile ilgili soruyu da yanıtlayarak “Konu İmar Komisyonunda. Komisyondaki arkadaşlarımız detaylı bir çalışma yapacaklardır. Çalışmanın ardından konu, daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir.” dedi.

Basın toplantısının ardından CHP’li meclis üyeleri gazeteciler ile birlikte çay içerek Türkiye ve Bodrum gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Yorumlar

  1. Mustafa dedi ki:

    Açıklamadan anlaşılıyor ki,,Konacık,Turgutreis,Gündoğan’da imar faaliyetleri devam etmekte ve yasal ve mevzuata uygun talepler değerlendirilmekte imiş.. Bodrum’lular hayal görmüş meğer.Diyecek bir şey bulamıyorum..Yarımada da imar faaliyetlerini durdurduğunu basın önünde ilan etmesine rağmen şimdi inkar eden,yasaları çiğneyerek vatandaşın imarlı arsasına yasal hakkı olan imar durumunu vermeyen,,öte yandan yeni alanları imara açan, durdurma kararını yandaşlarına uygulamayarak ayrımcılık yapan KOCADON daha fazla ‘’Bodrum Belediye Başkanlığı’’ gibi onurlu bir koltuğu işgal etmemelidir.

  2. Bodrum lu dedi ki:

    Say’ın Taner uslu senin işin tıkırında bütün tabelalar Egesu veya Taner uslu. Empati kur birde bizi düşün evimize ekmek götüremiyoruz. Planları kim durdurdu ortada meclis kararı yok. Neye göre durdu. Peki on aylık dönemde ne oldu. Ne yaptınız ortaya çıkan şey nedir de planları uyguluyoruz diyorsunuz.
    Ortaya çıkan bu ticari zararı kim Ödeyecek.