Bodrum Gündem

Türkiye Mimar ve Mühendisleri Ayağa Kalktı

09.02.2015
0
A+
A-

TÜRKİYE MİMAR VE MÜHENDİSLERİ AYAĞA KALKTI…

purchase Viagra buy Lamisil  tmmob_bodrum_imo_torba_yasa_basın_açıklaması-(111)

TMMOB “Ülkemize, Halkımıza Ve Mesleğimize Sahip Çıkıyor, Ankara Yürüyüşümüzü Başlatıyoruz” sloganı ile eş zamanlı olarak Türkiye’de ki tüm şube ve temsilciliklerinde düzenlediği basın açıklamasında iktidara yüklendi.

 

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

TMMOB’a bağlı İMO Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliğinde yapılan basın açıklamasını İKK İlçe Sekreteri Şahabettin Doğan okudu. “AKP diktası ve gericiliğine, ülkemizin talanına, halkımızın sömürülmesine, mesleklerimizin niteliksizleştirilmesine, haklarımızın gasp edilmesine, Odalarımızın ve Birliğimiz TMMOB’nin işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.” Şeklindeki basın açıklamasının Türkiye’nin tüm şube ve temsilciliklerinde eş zamanlı olarak yapıldığı ifade edildi.

tmmob_bodrum_imo_torba_yasa_basın_açıklaması (6)

TORBA YASASI İLE TMMOB ve BAĞLI ODALAR YOK EDİLECEK…

Torba yasa ile ilgili olarak sert eleştirilerin olduğu basın açıklamasının başında şu ifadelere yer alıyor;

“Ülkemiz AKP iktidarında gün geçtikçe daha derin bir karanlığın içine sürükleniyor. Emekçilerin hak ve kazanımlarına, halkın birikimlerine el koyan sömürü ve rant eksenli bir yıkım yaratılırken, bu yıkımın karşısında duran tüm engeller devlet içinde tekelleşmiş iktidar eliyle ortadan kaldırılmak isteniyor.

AKP iktidarının gündeminde yine bu içerikte bir torba yasa var. Bu ‘torbanın’ içerisine sıkıştırılan düzenlemelerle bir yandan ülkeyi daha geniş ölçekte ranta, talana ve yağmaya açmanın planları yapılırken, diğer yandan bugüne kadar mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleriyle bu yıkımın karşısında ülke ve halk çıkarlarından yana bir direnç noktası olan TMMOB ve bağlı Odaları yok edilmek isteniyor.”

tmmob_bodrum_imo_torba_yasa_basın_açıklaması (5)

TMMOB ve BAĞLI ODALARI ODALARI YENİDEN DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR…

“İleri demokrasi”si veya dikta yönelimi rant ve sömürü üzerinde yükselen bu gerici ve zorba düzene karşı en ufak bir sese bile tahammülü olmadığını bir kez daha kanıtlamış olan AKP iktidarı, bugüne kadar peş peşe çıkardığı kanun hükmünde kararnameler ve yeniden düzenlediği mevzuatla, gücünü kıramadığı, baskı ve zor ile sindiremediği TMMOB’yi, bugün topyekun yeniden dizayn etmeye, hazırladığı yasa tasarısı ile teslim almaya çalışmaktadır.” buy Vermox online İddiasında bulunulan basın açıklamasının devamında ise TMMOB’yi teslim alamayacakları ifade edilerek, şu görüşlere ter veriliyor;

“Ancak, AKP hükümetinin tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bugüne kadar örgütümüz üzerinde sürdürdüğü operasyonlar nasıl sonuç vermediyse, bugün de sonuç vermeyecektir. AKP hükümeti şunu iyi bilmelidir: Teslim alamadıkları ve asla teslim alamayacakları var! Bilimi ve tekniği rant odaklı iktidarın ve sömürgenlerinin değil, emekçi halkın hizmetine sunmakta kararlı olan bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak, birliğimiz TMMOB bütünlüğü içinde; Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin bilimsel, yasal gerekliliklerini görmezden gelen, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel varlıkları hiçe sayan, kentleri, üretim alanları ve doğal çevreyi rant için tahrip eden, toplumun nefesini kesen iktidarın rant oyunlarını bozmaya; Ormanlarımızın, kıyılarımızın, parklarımızın, suyumuzun, derelerimizin, toprağımızın, madenlerimiz ve emeğimizin yağmalamasının önünde durmaya; Rant ve sömürü odaklı politikalarıyla ülkeyi tam bir felaketler ülkesine çeviren, ülkenin her yerini işçi mezarlığına dönüştüren, işçilerin, emekçilerin alın terinden, aşından, ekmeğinden, kanından beslenen bu zorba düzene dur demeye; Ülkemizi mezhepçi-gerici zihniyetle ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı, bugünden yarına aydın bir geleceği hep birlikte kurmak için var gücümüzle çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi mücadeleyi büyütme zamanıdır!”

BODRUM BELEDİYE MEYDANINDA BİR ARAYA GELECEKLER…

10 Şubat günü de bütün yurtta olduğu gibi, Muğla genelinden ve İzmir’den TMMOB üyelerinin katılımı ile Bodrum’da buluşulacağının bilgisini veren İlçe Koordinasyon Kurulu İlçe Sekreteri Şahabettin Doğan “Bu amaçla yarın saat yarımda Denizciler kahvesinin önünden başlayarak, Belediye meydanında Atatürk anıtının oraya kadar kısa bir yürüyüş, ardından da bir basın açıklamamız olacaktır. Bu etkinliğe çevre illerin İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarından da katkı koyacaklardır. Ankara TMMOB’dan da görevli arkadaşlardan da katılım olacaktır. Sonra buradan hep birlikte Milas, Muğla ve Ankara’ya kadar devam edeceğiz.”

9 Şubat itibarı ile altı noktadan yola çıkan TMMOB üyeleri, 14 Şubat günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda buluşacak.

Yorumlar

  1. Ahmet Saraçbaşı dedi ki:

    AKP iktidarının TMMOB’yi ele geçirme girişimleri hep olagelmiştir. Mühendisler hangi siyasal görüşten olurlarsa olsunlar; şimdiye kadar TMMOB çatısı altında birlik ve barış içinde bilimsel çalışmalar yapmışlardır, bundan böyle de AKP iktidarı TMMOB’yi kendi borozanı yapamayacaktır. 1994’lerden sonra bir belediye başkanı, Makina Mühendisleri Odasını ele geçirmek için belediye olanaklarıyla mühendis taşıdı ama beceremedi. Bilmediği şey mühendis mantığına sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Saygılarımla.