enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlanıyor

02.03.2015
0
A+
A-

buy Robaxin

BODRUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BODRUM BELEDİYE MEYDANINDA MUHASEBECİLER HAFTASINI KUTLADI…

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlanıyor (17)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından, meslek yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildiği tarih olan 1 Mart ve takip eden hafta Muhasebe Haftası olarak kutlanıyor.

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası her yıl olduğu gibi, 1 Mart günü Bodrum Belediye Meydanında Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Şebnem Tokbay ve Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Uslu ile üyelerinin katıldığı bir tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Başkan Mustafa Uslu Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Uslu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası töreninde yaptığı konuşmada muhasebeci ve mali müşavirlerin Muhasebe Haftasını kutlayarak, mesleki sorunların biran önce çözüme kavuşması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Uslu konuşmasının başında “Biz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından, Meslek yasamızın Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildiği tarih olan 1 Mart ‘ la başlayan hafta her yıl “Muhasebe Haftası” olarak kutlanmaktadır.” dedi.

Mustafa Uslu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Köklü bir geçmişe sahip olan ve 25 yıl öncede yasal statüsüne kavuşan mesleğin ve meslek mensuplarının uluslararası standartlarda iş dünyasının mali tablolarını yaparak kamu maliyesinin güçlenmesine katkı koymanın yanında işletmelerin gelişmesine yol gösterici ve uluslar arası alanda rekabet edebilirliğine ivme kazandırıcı bir görev üstlenmektedir. Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyeleri olarak bu gün bizler de; TÜRMOB çatısı altında örgütlenen ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir odasına kayıtlı, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 500 bini geçen muhasebe camiasının bir ferdi olmaktan, büyük bir gurur duymaktayız.”

Bodrum tarihi ve doğal güzellikleriyle Ülkemizin çok önemli bir turizm merkezi olduğuna ve 152.440 nüfusu ve 20 bin ‘ e yaklaşan mükellef sayısıyla da Muğla’nın en büyük ilçesi olduğunu anımsatan Başkan Uslu; “Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı 291 meslektaş; Bodrum’da ticaret, sanayi, turizm ve diğer sektörler de faaliyet gösteren mükelleflerin defterlerini tutmakta, bilanço, gelir tablosu ve diğer belgelerini düzenlemekte; muhasebe ve finansla ilgili konularda inceleme, tahlil, denetim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktadırlar.” dedi.

Mesleğin en önemli sorunları arasın da haksız rekabet ve tahsilat yer almakta olduğuna da dikkat çeken Başkan Uslu sorunları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı;

“Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğimiz ile Mecburi Meslek Kararımız gereği; tarife, ücret, sözleşme uygulamalarına yönelik takip, kontrol ve denetimini sağlayan Haksız Rekabet Modülü, e-Birlik programı kapsamında devreye alınmıştır. Meslek yasamız gereği müşterilerimize hizmet verirken hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Müşterilerimiz açısından; sunulan hizmetin kalitesinin fiyatlar ve oranlarla düşürülmesi yerine, aldıkları hizmetin niteliğine göre gerekli kalitede olması ve bu kalitenin devamlılığının sağlanması öncelikleri olmalıdır. Bunun içindir ki müşterilerimiz açısından verdiğimiz hizmet, sadece belgeleri kaydedip, verginin çıkartılması   olarak değil; rekabette var olma, uzun ömürlü olma, karlı olarak faaliyetlerini sürdürebilme süreçlerine destek olma ” şeklinde algılanmalıdır.”

“Muhasebe ve denetim mesleğinin mensupları olan bizler, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz.” Aciclovir without prescription Diye konuşan Uslu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog ve uzlaşma olacaktır. Bu anlayışla sorunların çözümü için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ancak bir süredir mesleğimizin temel sorunlarına ve taleplerimize gerekli ilgi gösterilmemektedir.” dedi.

MUHASEBECİLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI VE TALEPLERİ…

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Uslu meslekteki sorunları ve taleplerini maddeler halinde şu şekilde sıraladı;

 • Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.
 • Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye’de de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez.Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir.
 • Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken “Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” bir an önce yayınlamalıdır.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Uluslararası uygulamalarda yer alan görev ve fonksiyonlarının dışına taşmamalıdır.
 • Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB’un görüş ve önerilerini dikkate almalıdırlar.
 • Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede TÜRMOB’un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.
 • Lasix online

 • Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 • YMM’lerin tasdikten, SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.
 • Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmelidir.
 • Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir.
 • Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.
 • Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.
 • Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.
 • Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır.
 • e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.
 • 1 ve 2 No’lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.
 • Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla hazırladığımız çalışmamız değerlendirilmeli. TÜRMOB ve GİB’in yapacağı ortak çalışma ile “Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi” hazırlanmalıdır.
 • Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır.
 • 1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim-beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.
 • Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.
 • Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır.
 • Özelgelerin verilme süresini hızlandırıcı idari tedbirler Gelir İdaresi Başkanlığınca alınmalıdır.
 • Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir.
 • Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir.
 • Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18’den %8’e indirilmelidir.
 • Mesleki faaliyette KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.
 • Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.
 • Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.
 • Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir.
 • Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir.

Mustafa Uslu konuşmasının sonunda; hükümetin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerine cevap vermesini, TBMM’nin beklentileri olan yasal düzenlemeleri yapmasını, meslekleri ile ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerinin değerlendirmesini istediklerini, sorunların çözümü için işbirliği içinde çalışılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri törenin ardından Bodrum Belediyesi  Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi-Trafo’da kahvaltıda bir araya gelerek sohbet ettiler.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.