50 TONLUK DOZER NEREDE?

  • 03.04.2015
  • 1.052 kez okundu

mhp-den-50-tonluk-dozer-iddiası

 

 

 

 

MHP’li Meclis Üyesi Şakir Açıkgöz, Belediyenin 2014 Yılına Ait Denetim Raporu ile İlgili Çok Önemli İddiaları Basınla Paylaştı…

Bodrum Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ardından Nurol kültür Merkezi girişi salonunda MHP’li Meclis ve Belediye Denetleme Komisyonu Üyesi Şakir Açıkgöz, MHP’li meclis üyeleri ile birlikte bir basın açıklaması düzenledi.

Fatih Bozoğlu / Bodrum Gündem

MHP’li Meclis Üyesi Şakir Açıkgöz, bugün yapılan Belediye Meclis toplantısında tüm yasal haklarının gasp edildiğini ve mecliste talep etmelerine rağmen söz hakkı verilmediğini ifade ederek, toplantıyı yöneten CHP’li Başkan Vekilini ve CHP’li üyeleri sert sözler ile eleştirdi.

Açıkgöz basın açıklamasının başında şu ifadeleri kullandı; “Denetleme komisyonunda olmam nedeni ile Denetleme Komisyonu Raporu ile ilgili yasal olarak en az 20 dakika söz hakkı verilmesi gerekirken, bu hakkım gasp edilmiştir. Bodrum kamuoyunun bilmesi gereken birçok husus vardır. Bunlar için ayrıca Başkan tarafından denetleme raporu, toplantıda okunması gerekirken, birkaç usulsüzlük ve yolsuzlukla ilgili tespitlerimiz itiraz edilmediği gibi kamuoyu da bilgilendirilmemiştir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına denetim komisyonunca sunulan rapora şerh olarak düşmüş olduğum hususları okumak istiyorum. order Asacol

MHP’li Meclis üyesi Şakir Açıkgöz, “31.03.2015 Tarihli Denetleme Komisyonu Raporuna ek olarak, aşağıda şahsımca tespit edilen usul ve yasaya aykırı konular denetleme raporu içeriğine şerh olarak düşülmüştür” diyerek başladığı açıklamasında şu noktalara dikkat çekti;

 ÖĞRENCİ YARDIMLARI İLE İLGİLİ EKSİKLİKLER…

Şakir Açıkgöz’ün meclis toplantısında da dile getirdiği konu oldukça önemli. Açıkgöz burslar ile ilgili şunları söyledi; “Bodrum Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarih ve 2013-156 sayıla kararına istinaden ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okumakta olan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilen bursların, öğrenciler adına açılan hesap yerine, toplam istihkakın tamamının Belediye personelinin hesabına aktarıldığı ve Belediye personelince elden ödendiği. Bir kısım yardımlarında ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı tespit edilmiştir.”

 MAL VE HİZMET ALIMLARI NDA USÜLSÜZLÜK…

MHP’li Meclis Üyesi Açıkgöz mal ve hizmet alımları konusunda da önemli noktalara işaret ederek şöyle konuştu; “4734 Sayılı KANUNUN 62’İNCİ Maddesinin (ı) bendinde ‘Bu Kanunun 21 ve 22 inci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz’ hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme göre Bodrum Belediyesinin doğrudan temin yoluyla alımları tutarının belediyede mevcut muhasebe programlarının yetersiz olması nedeniyle bu tutara ulaşılamamıştır. Ayrıca; dosyalar üzerinde yapılan incelemede, doğrudan alımlarda piyasadan toplanan tekliflerin bazen hep aynı firmalardan alındığı, çok yüksek miktardaki doğrudan alımlarda Belediye tarafından piyasa araştırmasının yeterince yapılmadığı, bu durumun istismara açık olduğu ve rekabet ortamını ortadan kaldırabileceği, doğrudan alımların Bodrumda herkesin duyabileceği şekilde, basın yayın, internet vs. gibi iletişim araçları ile herkese duyurulmak suretiyle fırsat eşitliğinin ve rekabet koşulların oluşması durumunda, hem kamuoyu açısından Belediyenin şeffaflaşmasının önünün açılması, hem de rekabet koşullarının oluşarak alımların daha düşük bedelde gerçekleştirilebileceği, bu yolla Belediyeye çok yüksek oranda kar sağlanabilineceği kanaatine varılmıştır.”  

REKLAM ALANLARINI İŞLETEN FİRMA 15 AYDIR BELEDİYEYE KİRA ÖDEMİYOR, BORCU 3 MİLYON!..

Açık hava reklamları ile ilgili değerlendirmeler de yapan Açıkgöz’ün iddiaları çok tartışılacak. Açıkgöz Açıkhava reklam alanlarını işleten firmanın belediyeye 3 milyon borcu olduğunu iddia ederek şunları söyledi; buy Plan B “Tüm hakları Bodrum Belediyesine ait olan, Bodrum Belediyesi ve mücavir alanları dahilinde olan reklam alanları, reklam teşhir ürünleri ve mobilyalarının kullanılması ve kiralanması konusunda yapılan 03.03.2012 tarihli ihale  sonucu ihaleyi en yüksek fiyat veren AK-SEL Ltd.Şti. firması kazanmış olup, 26.03.2012 tarihinde ihaleyi alan firma ile Belediye arasında sözleşme akdedilmiştir. Dosya üzerinde yapılan incelemede; İhaleyi kazanan Ak-Sel firmasının 2014 öncesi borçları , İhale şartnamesine ve sözleşmeye aykırı şekilde çek alınmak suretiyle kapatılması, yasal işlem yapılmasının önü encümen kararı alınmak suretiyle engellenmesi sonrası, 31.01.2014 tarihinden bu güne kadar yani 26.03.2015 tarihine kadar İlgili firmanın aylık peşin ödemesi gereken, 30.04.2014 tarihine kadar aylık 186.430,00 TL, 30.04.2014 tarihinden bu güne kadar aylık 200.115,00 TL olan kira bedellerini ödenmediği, 2014 yılı içinde yapılan ödemelerin önceki yıl kira bedellerine karşılık yapıldığı, 2015 yılı Yasal kira artış oranının uygulanmadığı, 26.03.2015 tarihi itibariyle, Toplam asıl alacağın 2.770.300,74 TL Gecikme zammının 247.908,59 TL olduğu Toplam borcun 3.018,209,33 TL olduğu, aylık kira bedelini peşin ödemesi gereken firmanın toplamda on beş aya denk gelen kira bedellerini ödememesine rağmen hiç bir yasal işlem yapılmadığı, sonucuna varılmıştır.”

 Açıkgöz bu durum ile ilgili olarak şu sonucu kamuoyu ile paylaştı;    “Belediye Başkanlığı, ihale şartnamesinde ve 26.03.2012 tarihli sözleşmede yetkisinde olmamasına rağmen,Ak-Sel firmasının eski borçlarına karşılık çek almış, aldıkları encümen kararı ile yasal işlem yapılmasının önünü tıkamışlardır. Halbuki; İhale şartnamesinin 15/4.maddesinde ‘Kira bedellerinin peşin ödenmesi gerektiği’, yine 26.03.2012 tarihli sözleşmesinin 4.maddesinde de ‘Kira bedellerinin her ayın 26.gününe kadar Belediyeye ödenmesi gerektiği’ açıkça yazmaktadır” dedi.

MHP’li Meclis üyesi Şakir Açıkgöz’ün yaptığı açıklamaya göre; ilgili firmadan alınan teminatın bir aylık kira borcuna dahi denk gelmediği, ihaleyi alan firmanın bir ay dahi kira borcunu aksatması durumunda, Belediyenin zararının artmaması açısından derhal sözleşmenin fesih edilmesi ve 126.000,00 TL teminatın gelir kaydedilmesi gerekirken, 15 aylık kira borcu bulunan kiracı firma hakkında, alınan encümen kararı ile yasal işlem yapılmasının da önüne geçilmiş olması, 15 aydır hiçbir işlem yapılmaması nedeniyle zararın her ay kademeli şekilde artmasına rağmen Belediyenin açıkça zarara uğratıldığı, bu aşamadan sonra, ilgili Ak-Sel firmasının borcunu ödememesi durumunda Belediyenin uğrayacağı zarardan ilgili kişilerin ağır şekilde kusur ve ihmallerinin olduğunu iddia ediyor.  Açıkgöz Ayrıca İhale Şartnamesinin 13/2.maddesinde Sözleşmenin noterden resmi şekilde yapılması gerektiği yazmasına rağmen, dosya üzerinde yapılan incelemede de noterden yapılan sözleşmeye rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

BELEDİYE TARAFINDAN KİRAYA VERİLEN CAFE,TUVALET ..VS. GİBİ YERLERLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR:

MHP’li Meclis üyesi Açıkgöz yaptığı basın açıklamasında, Belediye tarafından kiraya verilen bazı alanlarla ilgili, Elektrik sarfiyatı kiracılar tarafından karşılanması gerekirken, hala Belediye tarafından karşılandığı, bu şekilde Belediyenin zarara uğradığını da iddia ediyor.

Bodrum Belediyesine ait bazı taşınmazların düşük bedelle kiraya verildiği, bazı kiracıların taşınmazı kendisi işletmeyerek yüksek bedelle 3. Kişilere kiraya vererek haksız ve hukuksuz şekilde gelir elde ettiği yönünde duyumları olduğunu da söyleyen Şakir Açıkgöz, “Bir haftadır ilgili bilgiler ve kira sözleşmeleri istenmesine rağmen kira sözleşmeleri ilgili birimce komisyona getirilmediğinden bu konuda bir inceleme yapılamamıştır” dedi.

MUMCULAR BELEDİYESİNDEN DEVİR OLAN 50 TONLUK  DOZER NEREDE?

Mumcular Belediyesine 2004 yılında DSİ tarafından hibe edilen 1976 Model, paletli D-8 Model 50 tonluk dozerin Belde belediyelerinden devir edilecek taşıt ve iş makinaları formu kayıtlarında gözükmesine rağmen, dozer’in  fiiliyatta bulunmadığı, edinilen harici bilgilere göre dozerin hiçbir karar alınmadan İhale veya Pazarlık yoluyla satış prosedürü izlenmeden, parçalanmak suretiyle satışının yapıldığını ifade eden Şakir Açıkgöz şunları söyledi; “Bu dozerin eğer halen mevcutsa yerinde tespitini yapmamızı, satıldı ise satışın nasıl ve ne şekilde yapıldığının ve ne kadar gelir elde edildiğinin araştırılması yoluna gidilmiş, Belediyenin bazı birimlerine ve diğer komisyon üyelerine 16.03.2015 tarihinde dozerin nerde olduğu sorulmuş, önce dozerin satıldığı buna ilişkin tutanakların olduğu söylenmiş, tutanaklar istenmesine rağmen tarafıma ibraz edilmemiş, ısrarlı takibim sonucu bu kez dozerin iki parçaya ayrılmış şekilde Belediyenin Mumcular mahallesinde bulunan kademesinde olduğu bilgisi verilmiş, şahsen  kademeye gidilmiş belirtilen dozerin orda bulunmadığı anlaşılmış, mahalle sakinlerinden edinilen  harici bilgilerde dozerin üç dört ay öncesine kadar Mumcularda olduğu sonra ortadan kaybolduğu bilgisine ulaşılmıştır.”

 Mumcular belediyesinden devir edilen ve Mumcular Mahallesi kademesinde bulunması gereken kül bidonlarının da kademede olmadığı ve bu konunun ivedilikle araştırılması, ilgili kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılması isteyen MHP’li Açıkgöz açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi; ” methotrexate online Belediyenin ilgili birimlerinin parti gözetmeksizin Meclis üyelerinin istemiş olduğu tüm belge ve bilgileri vermesi ve bu konuda gerekli özeni göstermesi gerektiğini, aksinin suç teşkil edeceği görüş ve önerimi bildirmek isterim” dedi.

 

Etiketler:

2022 Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum’da Yapılacak
Yelkenciliğin en önemli dallarından biri olan Optimist sınıfının 2022 Dünya Şampiyonası’na Türkiye ev sahipliği yapacak. Bodrum’a müjdeli haberi Türkiye Yelken...
Bodrumlu 35 Yaşındaki Tenzile Yıldırım Kalbine Yenik Düştü
Gölköy mahallesi eski muhtarı, Ak parti Bodrum İlçe yönetim kurulu üyesi Fetan Özbek’in kızı Tenzile Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonrası...
Bodrum Kalesi Restorasyonu Olmamış, Yeni Bir Yerde Yeni Bir Müze Yapılmalı
Emekli Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Arkeolog Dr. Alpay Pasinli Bodrum Kalesinde yapılan restorasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bodrum Gündem...
Bodrum Belediyesi Satın Alma Biriminde 2 Personelin Koronavrüs Testi Pozitif
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 belediye personeli Oğuz Akgül ve Metin Kocaköse’nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bodrum Gündem Haber Dün...
Başarılı İnsanların Ayak İzleri – Dr. Metin Aycıl Bodrum Gündem Yazıları
 Tutkulu insanlarla ilişki kurun. Ateşinizi kaybettiyseniz, çakmakların yanında dolaşın. Tutku bulaşıcıdır. Size bunu bulaştıracak insanlarla vakit geçirmeye bakın. John C....
Mazı’da Yabancıların Değil Neden Bizim Evlerimiz Yıkılıyor Gerginliği
Bodrum’un Mazı Mahallesi’nde imar affından sonra yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı çıkartılan evlerde yıkım işlemi başlatıldı. Yıkıma engel olmak isteyen mahalleli...
Ankara’dan Bodrum’a Güzel Haberler Var
Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkent temaslarını Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci oturumunda değerlendirdi. Başkan...
Bodrum Belediyesi’ne Sosyal Medyada Üç Ödül Birden
Bodrum Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2020’de üç ödülün birden sahibi oldu. Bodrum Gündem...
İttifaka Yerelden Destek 29 Ekim Birlikte Kutlanacak
CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı; Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına hazırlanıyor. Bodrum Gündem Haber Muğla Büyükşehir Belediye...
Muğla’da Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hizmete Girdi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi. Bodrum Gündem Haber Muğla Sıtkı...
Trafik Dede Galip Baran Vefat Etti
  Bodrum’da başta trafik olmak üzere çeşitli konularda yaptığı eylemlerle tanınan ‘Trafik Dede’ lakaplı 88 yaşındaki Galip Baran vefat etti....
BODTO’dan Yunanistan İzmir Başkonsolosuna Ziyaret
Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meclis Başkanı İlhan Ersan, Meclis Başkan Yardımcısı Engin Başol, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Yönetim...
Yağmur Kanallarında İyileştirme Çalışması Gerçekleştirildi
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkkuyusu Mahallesi Lapa Çavuş Sokak’ta bulunan yağmur suyu kanallarında ve menfezlerde sağlıklı su akışını...
Led Ekran Sistemleri ve Fiyatları
Led ekran sistemleri, led modüllerin yan yana eklenerek farklı boyutlarda ekranların oluşturulduğu sistemlerdir. Bodrum Gündem Haber Marka ve firmaların daha...
Gökmen, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’’ı Hedef Alan İddialarda Bulundu
Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’ın  İslamhaneleri mevkiindeki babasına ait marjinal tarım arazisinin...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ