Bodrum Gündem

BU HAFTA MUHASEBECİLERİN HAFTASI…

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (51)

Muhasebe Haftası tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyelerinin katıldığı çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Bodrum Gündem Haber-FB

1-7 Mart Muhasebeciler Haftası kutlamaları kapsamında Bodrum belediye Meydanında bir araya gelen Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri Atatürk anıtına çelenk koyarak Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundular. Ardından da İstiklal Marşı okundu.

Belediye meydanında gerçekleşen törene, Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Şebnem Tokbay, Bodrum Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Fatma Turan ile birlikte yoğun bir katılım oldu.

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Barış Erdoğan Türkiye’de 105 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirin, faaliyet göstermekte olduğunu, 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası ile TÜRMOB çatısı altında hizmet vermekte olduklarını kaydederek şöyle konuştu;

“Meslek mensubu olarak bizler;  üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyoruz. Bizler; Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk.  27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz. Ayrıca ; Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız bulunmakta…” dedi.

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (18)ÇÖZÜM BEKLEYEN MESLEKİ SORUNLARIMIZ VE TALEPLERİMİZ ŞUNLARDIR …

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Barış Erdoğan, çözüm bekleyen sorunlarını ve taleplerini maddeler halinde sıralayarak, “Hükümetimizin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini bekliyoruz…” dedi.

Erdoğan’ın sorunlarını şu şekilde sıraladı;

“Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır. Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye’ de de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez. Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir. Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken “Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” bir an önce yayınlamalıdır. Kamu Gözetim Kurumu, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Uluslararası uygulamalarda yer alan görev ve fonksiyonlarının dışına taşmamalıdır. Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB’ un görüş ve önerilerini dikkate almalıdırlar. Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede TÜRMOB’ un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır. Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. YMM’lerin tasdikten, SMMM’ lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.  Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmelidir. Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir. Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.  Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır. e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir. 1 ve 2 No’ lu KDV Beyannameleri birleştirilmelidir. Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla hazırladığımız çalışmamız değerlendirilmeli. TÜRMOB ve GİB’ in yapacağı ortak çalışma ile “Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi” hazırlanmalıdır. Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır. 1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim-beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır. Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır. Özelgelerin verilme süresini hızlandırıcı idari tedbirler Gelir İdaresi Başkanlığınca alınmalıdır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18’den %8’e indirilmelidir. Mesleki faaliyette KDV’ yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır. Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir. Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır. Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir. Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir…”

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Barış Erdoğan’ın konuşmasının ardından oda üyeleri Bodrum Belediyesi Trafo Kafede kahvaltı yaparak Türkiye ve Bodrum gündemine dair görüş alışverişinde bulunarak sohbet ettiler.

Muhasebeciler Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan ve yönetim kurulu üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulunurken, 4 Mart 2017 Cumartesi günü saat 13.30’da Herodot Kültür Merkezi’nde İzgören Akademi sunumu ile ” 25. SAAT “isimli bir seminer düzenlendi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.