enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

ATEŞ KUŞU…Serdar Anlağan Yazıları…

serdar-anlağan-yazıları-1Clement’in  İ.S. 1.yy’da Herodotos’tan aktardığına göre, Föniks (phoenix) adında bir kuş vardır. Türünün tek örneğidir ve beş yüz yıl yaşar. Ve ne zaman çürüme başladığında bu kuş, günnük, mür ve başka ağaçların dallarından kendine bir yuva yapar. Ve vakti geldiğinde, bu yuvaya girer ve ölür. Çürüyen et, kuşun özütü ile beslenen bir cins kurtçuk oluşturur, bu kurtçuk zamanla kanatlanır, bir ateşkuşuna dönüşür. Yeterince güçlendiğinde, kendini doğuranın kemiklerini alır, Arabistan’ı baştan başa geçerek, Mısır’a, Heliopolis adlı bir kente varır. Ve gündüz vakti, oradaki insanların şahitliğinde uçarak,  Güneş Mâbedi’ne gider, oraya bu kemikleri gömer. Bu iş tamamlanınca, ateşkuşu geldiği yere döner. Rahipler* bu olayın vukû bulduğu tarihi kaydederler ve böylece bir daha ki ateşkuşunun ne zaman geleceğini kesin olarak saptamış olurlar.

Hem Herodotos’a hem Yaşlı Plinius’a göre, bu kuşun parlak mora çalan çok koyu kırmızı tüyleri, uzun gösterişli, ya kan kırmızı ya da koyu mavi-lacivert kuyruk telekleri vardır. Başı daha açık tondadır, boynunda altuni peluş tüylerden bir gerdanlık bulunur. Başının arkasında tuhaf bir tüy kümesi ile oluşmuş bir uzantı vardır. Her beş yüz yıllık devirde yalnızca bir ateşkuşu yaşar.**

Görüldüğü üzere bu aktarımda Föniks’in yanarak yenilenmesinden bahis edilmiyor, peki o zaman neden “ateşkuşu” deniyor?

Buraya sonra döneceğiz…

Önce “kuş” sembolizmini sorgulayalım.

Eski mitologlar Mısır Föniks’ini, Yunan kuğusu, Roma kartalı ve Uzak Doğu’nun papağanı ile ilişkilendiriyorlar. Düşünceme göre sığ bir analoji ve geçmişte kalmış bir anlayış.

Buraya da tekrar döneceğiz…

Tüm mitoslarda kuş, özgürlük, düşünce ve ruhu simgeler.

Yaygın olarak ateşkuşunun, ölümsüzlüğü, yeniden doğumu, doğanın döngüsel çevrimini simgelediği düşünülür.

Şimdi dönelim, “Neden ateşkuşu?” sorusuna.

Dikkat edilirse bu mitosta ateşkuşu güneş kültü ile bağıntılı. Güneş ateştir ve güneş olmadan yaşam olmaz. Mısır ezoterizmi üzerine yapılan bir yoruma göre ateş üç türdür. İlâhi ateş, insani ateş ve şeytani ateş. Bunların üçü de “insan tabiatı”nda saklıdır. Buradaki tez-antitez-sentez bütünlüğünü görmemek için kör olmak lâzım…

Kuşların analojisine dönersek…Föniks, kuğu, kartal ve papağan kuştur ama aynı sembolizmi içermezler.

Örneğin, kartal her zaman güç, hakimiyet ve emperyalizmi simgeler. Roma kartalı, ABD kartalı, Nazi kartalı…bunların hepsinin sembolizmi tamamen aynıdır.

ABD_armalarıAmerika Birleşik Devletleri kurulduğunda Avrupa mistisizmi henüz ölmemişti. Yeni Amerikan devletinin alâmetlerinde bu mistik anlayışın izleri bolca kullanıldı. Bunlardan biri de “Büyük Birleşik Devletler Arması”dır (Great Seal of the United States.)

Bugün kullanılan armada bir Amerikan Kartalı vardır. Oysa “Basılı İlk Arma”daki (1782) kuş bir Föniks’tir. ABD kurucularından Benjamin Franklin (1706-1790) kartal simgesinin “Büyük Arma”da kullanılmasına karşı çıkmış, “…Kartalın, bu büyük, güçlü ve ilerici halkı simgelemeye layık olmadığını, bu armayı erdemsiz bulduğunu” deklâre etmiştir. Benjamin Franklin, dokunaklı hatta yakıcı bir ifade ile “…Kartalın  iyi bir ahlâki karakter taşıyan bir kuş olmadığını” tarihe not düşmüştür.

Beşiktaşlı kardeşlerim kızmasınlar, tümdengelim düşünmesinler, o kartal başka bu kartal başka…

Yazıyı bağlarsak eğer; Föniks yanarak yeniden doğmaz, her föniks beşyüz yıl yaşar, ölür ama hemen yeni bir föniks doğar, cinsiyetsizdir, anası da babası da tektir, kendisi de tektir.

Föniks reenkarnasyonu simgelemez, insanın tek bir yaşamı vardır ve Föniks diyalektiği simgeler, zaten “phoenix” sözcüğünün etimolojisine bakıldığında ikincil mâna olarak “ağaç ve tohum” anlamı gelmektedir.***

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması Föniks’in gökyüzünde belirişidir.

Bu büyük olayın, cahil-cühelanın elinde hödükçe “eserler” ile simgelenmesi yazıktır.

Türk tarihinde Föniks arayanlar “Selçuklu Kartalı”na baksınlar.

Madem “simgeleri kullanarak sanat yapacağını” sanıyorsun…bari doğru dürüst kullan!

Ve sonsöz: Tüm simgeler kazındığında ve insanlar simgelere ihtiyaç duymadan kavramları alıp-vermeye başladıklarında, işte o zaman tüm insanlar için barış ve mutluluk dolu bir dünya kurulmuş demektir.

Modernizm de budur.

…vealeykümselâmverahmetûllahveelberekâtuhû

 

* Plutarkhos “Heliopolis’teki Güneş Rahipleri’nin mâbedlerinde asla silah taşımadıklarını” yazar. / Manly P. Hall

**Manly P. Hall

***Burkert, etimolojiye o kadar da güvenilmemesi hususunda uyarır (S.A.)

phonix_eagle

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.