Bodrum Belediyesi Çifte Standart Uygulanıyor İddiasına Yanıt Verdi

 • 09.05.2020
 • 1.585 kez okundu

Bodrum Belediyesi; “İddiacı Serdar Kayhan “Bodrum Belediyesi’nin Devletin kanunlarını vatandaşlara farklı uyguladığını” ileri sürmüş ve bu anlamda kendisine “hukuksuzluk ve ayrımcılık” yapıldığını belirtmiştir ki; bu kesinlikle gerçek dışıdır…” Açıklamasında bulundu…

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, eski futbol hakemi ve Müteahhitlik yaptığını söyleyen Serdar Kayhan adlıyurttaş, aynı ada ve parselde başkalarına verilen yapı ruhsatının kendisine verilmeyerek çifte standart uygulandığı yönünde iddiada bulunmuştu.

Serdar Kayhan’ın iddiasına göre Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Bozdağ mevkii 143 ada 1 parselde dubleks mesken tapulu 350 metrekare bağımsız bölüme yapı ruhsatı almak istemiş, ancak başvurusuna parselde kaçak yapılar bulunduğu gerekçesiyle olumsuz yanıt almış.

Yaptığı araştırma sonrasında aynı ada ve parsel üzerinde 2019 yılında 3 ayrı yapı ruhsatı düzenlendiğini tespit eden Kayhan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi İmar Müdürü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsatı ve Proje Kontrol Şefliği hakkında; “İmar kanununa muhalefet ve kanunu kişilere göre farklı uygulamak, usulsüz resmi belge temin etmek ve bu belgeyi resmi kurum üzerinden ibraz etmek, 4982 sayılı bilgi edinme kanununa muhalefet etmek” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili olarak Bodrum Belediyesi de yazılı bir basın açıklaması yaparak Serdar Kayhan adlı yurttaşın iddia ve suçlamalarına yanıt verdi.

Bodrum Belediyesinin yaptığı açıklama şu şekilde;

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçemiz Peksimet Mahallesi 143 ada, 1 numaralı parsel ile ilgili olarak basına yansıyan iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Serdar Kayhan isimli vatandaşın iddia ettiği hususlara tek tek açıklık getirilen açıklamada, “İddia sahibi, Belediyemizin işlemlerine karşı (idari) yargı yoluna müracaat ederek hak arayışına gidebilecek durumda iken; haksız ve mesnetsiz suçlamalarla konuyu bu mecraya taşıması kamuoyunun takdirine bırakılmıştır” denildi.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle;

“Anılan yer ile ilgili Serdar Kayhan; 22.11.2019 tarihinde Belediyemize müracaat ederek inşaat ruhsatı talebinde bulunmuştur.

Talep üzerine idaremiz teknik ekiplerince yapılan incelemede; belirtilen parselde bulunan yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi kapsamında 02.01.2019 tarih ve GISAETFY numaralı, 18.08.2018 tarih ve 17HMULJI numaralı, 18.08.2018 tarih ve 4NN8UBCY numaralı yapı kayıt belgeleri olduğu belirlenmiştir.

İlgilisine; 04.12.2019 tarihinde, yani dilekçenin verilmesinden itibaren 12 gün sonra cevap verilmiştir.

 • İlgilisinin süresinde kendisine cevap verilmediği şeklindeki iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. (Ek-1) Verilen cevapla, yasal olarak talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2018 tarih ve E.18030 sayılı konu ile ilgili görüşüne dayandırılarak tebliğ edilmiştir. Ayrıca 30.12.2019 ve 15.01.2020 tarihlerinde belediyemize sunmuş olduğu dilekçelerine 22.01.2020 tarihinde cevap verilmiştir.
 • Söz konusu Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısı, Menteşe Belediyesi’ne aynı konuda yapılan bir başvuru üzerine konu hakkındaki tereddüdü gidermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne görüş sormuş ve Bakanlık’tan gelen görüş Muğla Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ile Menteşe Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Bilindiği üzere “İmar Barışı” olarak bilinen 3194 sayılı Kanunun geçici 16. Maddesi çok yeni ve alelacele çıkan bir yasa olduğundan, (06.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ) Belediyeler yasanın uygulamasında pek çok tereddüt yaşamıştır. Kaldı ki; anılan yasanın Belediyeleri önemli ölçüde devre dışı bıraktığı bilinen bir gerçektir.

Bu itibarla;

Belediyeler (idareler) belli konularda tereddüde düştüğünde, konu ile ilgili ya emsal bir yargı kararını araştırır veya ilgili Bakanlıktan görüş isterler. Hangi Belediyeye bir görüş gelirse, diğer Belediyeler bunu bulur ve aynı uygulamayı bu görüş çerçevesinde uygular.

Aslolan bu bilgiye muttali olunmasıdır. Bu çerçevede Belediyemiz de, yapılan bu ve buna benzer konudaki müracaatları değerlendirerek edindiği bu Bakanlık görüşünü esas alarak uygulama yoluna gitmiştir. Bu görüşün edinilmesinin “resmi evrakta sahtecilik” olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bir Bakanlık görüşünün temin edilmesi bir suç değil, tersine memurun işlemleri doğru yapmasına esas teşkil etmesi bakımından başvurulması gerekli bir yöntemdir.

3-İddiacı iddiasında;

“Bodrum Belediyesi’nin Devletin kanunlarını vatandaşlara farklı uyguladığını” ileri sürmüş ve bu anlamda kendisine “hukuksuzluk ve ayrımcılık” yapıldığını belirtmiştir ki; bu kesinlikle gerçek dışıdır.

Şöyle ki;

Vatandaşımızın ilk müracaatı 22.11.2019 tarihli olup, kendisine verilen cevabi yazımız 04.12.2019’dur.

Oysa; aynı konuda başka vatandaşlarımızın da,

 • 08.2019 tarihinde Belediyemizce kayda alınan dilekçesine 23.09.2019 tarihinde,
 • 08.2019 tarihli dilekçesine 16.09.2019 tarihinde,
 • 08.2019 tarihli dilekçesine 23.09.2019 tarihinde,
 • 09.2019 tarihli dilekçesine 18.09.2019 tarihinde,
 • 02.2020 tarihli dilekçesine 27.02.2020 tarihinde,
 • 11.2019 ve 03.12.2019 tarihli dilekçelerine 22.01.2020 tarihinde,
 • 10.2019 tarihli dilekçesine 15.10.2019 tarihinde
 • 02.2020 tarihli dilekçesine 27.02.2020 tarihinde aynı gerekçeyle red cevabı verilmiştir. (Ek-2)

Görüldüğü üzere, Belediyemiz, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayırım yapmaksızın yasa, mevzuat ve hukuka uygun olarak aynı konuda, aynı işlemi yapmıştır.

Kaldı ki;

İddia sahibi vatandaşımızın 18.10.2018 tarihinde Turgutreis Karabağ Mahallesi 558 ada, 8 parseldeki 36 no.lu bağımsız bölüme ait ruhsat başvurusu idaremizce değerlendirilerek 07.03.2018 tarihli yapı ruhsatı düzenlenmiştir. (Ek-3)

Aynı yer için 25.05.2018 tarihinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) talebinde bulunmuş ve 24.10.2018 tarihinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

Dolayısıyla Belediyemizce iddia sahibine hiçbir şekilde bir hukuksuzluk ve ayrımcılık yapıldığı düşünülemez.

Pek çok vatandaşımızın aynı yöndeki talebine verilen (olumsuz) cevaplar, bu iddianın ne kadar dayanaksız olduğu ve sadece şahsına yönelik bir işlem (uygulama) olmadığını açıklıkla ortaya koymaktadır.

Belediyemiz; hiçbir vatandaşımızın dili, dini, ırkı, inancı veya siyasi görüşü ile ilgili ayrımcı bir tutum içinde değildir ve olamaz. Böylesi bir yaklaşımın Anayasa suçu olduğunun bilincindedir.

İddia sahibi; Belediyemizin işlemlerine karşı (idari) yargı yoluna müracaat ederek hak arayışına gidebilecek durumda iken; (ki hayatın olağan akışına uygun olanı budur.) haksız ve mesnetsiz suçlamalarla konuyu bu mecraya taşıması kamuoyunun takdirlerine;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Tüm ekler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden talep edilebilir.

AZRA HANIMIN KÜREK MADALYASI
Yıl 1932. Beykoz’lu kürekçi Azra Reşat 20 Ekim 1932 tarihinde yapılan yarışta Şampiyon olur. Madalyasını gururla evine götürür. Azra Reşat...
Döviz haftaya hareketli başladı ; Dolar 7,77’yi, Euro 9,03’ü geçti
27 Eylül 2020 gece saatlerinde illikit piyasada yeni zirve olan 7,8’e yükseldikten sonra 7,66 – 7,67 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, piyasaların...
Deneyap Teknoloji Atölyeleri Açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının...
Zamanı Durduran Ressam Mine Arasan Retrospektif Sergisi Oasis Sanat Galerisi’nde Açılıyor
Zamanı Durduran Ressam Mine Arasan Retrospektif sergisi 2 Ekim 2020 Cuma günü Oasis Sanat Galerisi’nde açılıyor. 23 Ekim 2020’e kadar...
Büyükşehir’in Bilgisayarları Çocukların Hizmetinde
Muğla Büyükşehir Belediyesi bilgisayarlarını pandemi nedeniyle uzaktan eğitim için çocukların hizmetine sundu. Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar...
Muhtarlar Arıyor Muhtarlar Masası Çözüyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası kurulduğu günden bugüne 55 bin 257, pandemi döneminde de 8062 iş emri ve talebi çözüme...
Sinerjik İş Birliği İçin Buluştular
Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu ile DSİ Bölge Müdürlüğü Sinerjik İş Birliği İçin Buluştu… Bodrum Gündem Haber Bodrum Kent...
İGF’den internet medyalarına gelir desteği… İGF TV yakında başlıyor
Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Ajans Komisyonu tarafından oluşturulan haber ve reklam havuzu, internet medyalarına gelir desteği sağlayacak. 81 ilin gündeminin...
Köylü Ailesinin Mutlu Günü, Tuğçe ve Hüseyin Cem evlendi
Bodrum’un köklü ailelerinden Köylü ailesinin oğulları Hüseyin Cem ile Tuğçe Çokhamur Pandemi gölgesinde gerçekleştirilen mütevazi bir nikah töreni ile dünya...
Uzaylılar – Ronald Karel Bodrum Gündem yazıları…
Hep merak etmişimdir, nasıl oluyor da bizim güneş sistemimizde hayat var da, milyonlarca başka sistemlerde hayat olamaz diye? (düşünenlere) İnsanoğlu...
Şimdiki çocuklar bir harika
Bahçeşehir Koleji Anaokulu sürdürülebilir gelecek için Uluslararası platformda ilk 100 proje arasında… Fatih Bozoğlu – Bodrum Gündem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından...
Bu mekan adını İsveç Prensesinden aldı
Adını İsveç halkının çok sevdiği veliaht Prens Victoria’dan alan “Victoria Suites-Cafe-Bar-Restaurant & Beach” adlı mekan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras...
Kabızlığın nedeni araştırılmalıdır
Biruni Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Yılmaz;  bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir bölümünün bağırsaklarda bulunduğunu, koronavirüs döneminde hareketsiz...
Kişisel Verilerin Korunmasında Son Tarih 30 Eylül
PCA Sertifikasyon Hizmetleri firmasından Arzum yalçın Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili gazeteci Fatih Bozoğlu’nun sorularını yanıtladı. Çiçek Bozoğlu/Bodrum Gündem PCA...
“Bi Zamanlar” Resim Sergisi Açıldı
  Oryantalist resim sergisi “Bi Zamanlar” Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Resim sanatçısı Faruk Günayer’in...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
 1. mert dedi ki:

  Yılmaz özdil baş vursa ruhsat alırmı

YORUM YAZ