enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Duyduk Duymadık Demeyin !!! Bodrum Güzel Sanatlar Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımları Başlıyor

Duyduk Duymadık Demeyin !!! Bodrum Güzel Sanatlar Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımları Başlıyor
Spread the love

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Resim, Heykel,  Seramik ve Sahne Sanatları Bölümlerine  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. Önkayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesine internet üzerinden online olarak yapılacaktır.
 2. Adaylar, önkayıt sırasında yapılacak cari harcamalara katkı payı kapsamında yatırdıkları 100 TL ücret dekontunu ibraz edeceklerdir.
 3. Bu sınavın uygulamasında 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) Kılavuzunda yer alan özel yetenek gerektiren Yükseköğretim programlarına öğrenci alımı ile ilgili ilke ve kurallar esas alınacaktır.
 4. Özel yetenek gerektiren Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayların 2020 yılında yapılan YKS’ye girmeleri zorunludur. Veya 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.
 5. Özel yetenek sınavı sonunda alınan puan Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yerine geçer. Bu puan tek başına öğrencinin kesin başarı puanını belirlemez. Hesaplama her yıl ÖSYM tarafından belirlenen şekilde yapılır.
 6. Özel yetenek sınavı sonunda başarılı olan adaylar önkayıtta beyan ettikleri bölüm tercih sırası dikkate alınarak en fazla bir asil yada yedek listede yer alacaktır.
 7. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak, kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Başvuru esnasında kayıt için gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda önkayıt yapılmayacaktır.
 8. Sınav Yürütme Kurulu sınav kurallarına uygun olmayan tutum ve davranış sergileyen adayların sınavlarını geçersiz sayma hakkına sahiptir.
 9. Burada yer almayan konularla ilgili olarak Sınav Yürütme Kurulu karar vermeye yetkilidir.

** Ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Vakıflar Bankası Muğla Şubesinde bulunan TR08 0001 5001 5800 7307 0554 85 numaralı Çeşitli Gelirler Hesabına yatırılacaktır.

 

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Adayların 2020 TYT puan türünden en az 150 puan almış olmaları, engelli adayların ise (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm specktrum bozuklukları (OSB), aspergel sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yeralan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile  belgelemeleri kaydıyla TYT’den  100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

 

 

 

 1. KONTENJANLAR
BÖLÜM ADI KONTENJAN ENGELLİ ÖĞRENCİ KONTENJANI*
Resim Bölümü 15 2
Grafik Bölümü 20 2
Heykel Bölümü 15 2
Seramik Bölümü 30 3
Sahne Sanatları Bölümü 20 2

* Engelli kontenjanı genel kontenjana dahildir kontenjanlar dolmadığı takdirde genel kontenjana aktarılacaktır.

 

 1. ÖNKAYIT

Adaylar başvurularını www.mu.edu.tr web sayfasından online olarak yapacaklardır. Online kayıtların bitiş tarihinden sonra yapılacak incelemelerde kayıt esnasında eksik veya hatalı başvuru evrakı yüklemesi yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar online kaydı tamamlamadan ve onay verilmeden sınava giriş hakkını elde edemez. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir. Önkayıt başvurusu kabul edilen ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri sınavlardan bir gün önce web sayfasından ilan edilecektir.

Sahne Sanatları sınavına girenler tek tercih, Resim-Grafik-Heykel-Seramik Bölüm sınavlarına girenler ise en fazla 4 tercih yapabilir. Her iki grupta sınava girecek olanlar ayrı ayrı başvuru yapacaklardır. Yapılan tercihler daha sonra değiştirilemez. Tercih sıralaması yerleştirmede esas alınacaktır.

 

 1. ONLİNE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (PDF formatında yüklenecektir)
 1. Bir adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf jpeg formatında yüklenecektir),
 2. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar için YKS kılavuzunda yer alan engel durumunu kanıtlayan engelli sağlık kurulu raporu,
 3. Lise diplomasının fotokopisi,
 4. Ücret dekontu.

 

 1. KAYIT VE SINAVLA İLGİLİ TARİHLER
Bölüm Adı Başvuru ve Ön Kayıt Tarihleri Sınav Tarihleri Kesin Kayıt Tarihleri Yedek Kayıt Tarihleri
Sahne Sanatları Bölümü 10-21.08.2020 31.08.2020,01.09.2020, 02.09.2020 07-09.09.2020 10-11.09.2020
Resim Bölümü 10-21.08.2020 03-04.09.2020 07-09.09.2020 10-11.09.2020
Grafik Bölümü 10-21.08.2020 03-04.09.2020 07-09.09.2020 10-11.09.2020
Heykel Bölümü 10-21.08.2020 03-04.09.2020 07-09.09.2020 10-11.09.2020
Seramik Bölümü 10-21.08.2020 03-04.09.2020 07-09.09.2020 10-11.09.2020

 

Sahne Sanatları ve Resim-Grafik-Heykel-Seramik Bölüm Sınavları 1. ve 2. Aşama sınav tarih ve saatleri ayrıntılı olarak sınavdan önce Üniversitemiz web sayfasında ya da Fakültede ilan edilecektir. Düzenleme sonrası ilan edilen tarih ve saate göre adaylar sınav yerinde hazır bulunmak zorundadır.

Sahne Sanatları Bölümüne başvuran adaylar için sınavda istenen Tirad ön kayıtların son günü http://www.gsf.mu.edu.tr/ ve http://www.mu.edu.tr/  adresinden ilan edilecektir.

 1. ÖZEL YETENEK SINAVI VE DEĞERLENDİRME

Özel yetenek sınavı  ve değerlendirilmesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belitilen sınav yönergelerine uygun şekilde yapılır. Mülakat ve performans aşamaları kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Adayların Özel Yetenek Sınavında Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belgeler

 1. Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı (online başvuruları onaylandıktan sonra sistemden alınacaktır.)
 2. Fotoğraflı, onaylı özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi)

Adayların kullanacakları 50×35 cm. boyutlarındaki resim kağıtları ve altlıklar sınav sırasında verilecektir. Adaylar sınava gelirken yanlarında kurşun kalem (HB ya da B kodlu kurşun kalem), silgi, kalemtıraş ve mandal/kıskaç dışında herhangi bir malzeme getirmeyeceklerdir.

Sınav Yeri: MSKÜ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Ortakent Yerleşkesi Ortakent  Bodrum  –  MUĞLA

 

 1. DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Değerlendirme sonuçları ilan edildikten sonra adaylar en geç 1 iş günü içinde sınav itiraz komisyonuna itiraz dilekçesi ve itiraz ücreti banka dekontu ile şahsen yapabilir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar sadece kendi sınavları ile ilgili itirazda bulunabilirler. İtiraz ücreti 100 TL olup ücretler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Vakıflar Bankası Muğla Şubesinde bulunan TR08 0001 5001 5800 7307 0554 85 numaralı Çeşitli Gelirler Hesabına “itiraz bedeli” olarak yatırılacaktır.

 

 1. DÜZELTME TALEBİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (www.mu.edu.tr) ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi (www.gsf.mu.edu.tr) web sitelerinde ilan edilecek olan aday kimlik ve diğer bilgilere ilişkin düzeltme taleplerinin ilan edildikten sonra en geç 1 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Sonradan yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

 1. KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
 1. Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı yada mezuniyet belgesi
 2. 2020 TYT puanını gösteren belge
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığını gösterir belge
 4. TC kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi. Aslı kayıt anında gösterilmelidir.
 5. Yeni çekilmiş 4.5×6 cm. ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf. (renkli,  tüm yüz hatları belirli, sakalsız, numaralı gözlük kullananlar için camları renksiz olacak şekilde)

Kesin kayıt ve yedek kayıt işlemleri şahsen yapılacaktır.Yedek listede yer alan adaylar saat: 09.00-17.00 saatleri arasında Fakültemizde hazır bulunarak Sınav Yürütme Kurulu’na dilekçe ile müracaat etmek zorundadırlar. 17.00’den sonra gelen adaylar haklarını kaybederler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon           : 0 252 358 60 18- 0 252 211 14 66

Faks                : 0 252 211 11 10

Web Adresi    :  www.mu.edu.tr

Adres              : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Ortakent Yerleşkesi Ortakent  Bodrum  –  MUĞLA  48420