Bodrum Gündem

Muğla Barosundan Açıklama Geldi

Muğla Barosundan Açıklama Geldi

Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun “Muğla Barosu, kuruluşundan bu yana demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı bir şekilde, demokrasinin gereği olan her türlü adımı atmış olup mücadeleden vazgeçmeyen bu duruşundan asla taviz vermeyecektir.“ dedi.

Bodrum Gündem Haber

Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, baroların genel kurullarının Aralık ayına ertelenmesi ile ilgili süreci değerlendirdi. Uzun süreci madde madde sıralarken “Demokrasinin gereği olan her türlü adımı atmış olup mücadeleden vazgeçmeyen bu duruşundan asla taviz vermeyecektir” dedi.

YK-Enerji-14062024
YK-Enerji-14062024
previous arrow
next arrow

02.10.2020 tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında çıkarılan Genel Kurul Toplantılarının da yapılmasına engel olan genelge, bu genelgeye dayanılarak çıkarılan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu Kararı ile Baroların Organ Seçimlerinin yapılamaması sonucunu doğuran Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu işlemleri karşısında yaşanan gelişmeler hakkında, gelinen durum itibarıyla tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna süreç hakkında bilgilendirme yapma gereği doğmuştur:

1- 02.10.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarih 16230 sayılı Genelgesinden duyuru yoluyla haberdar olunmuştur.

2- Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, anılan genelgeye dayanılarak Baromuz Genel Kurul Toplantılarının yapılmaması yönünde alınan karar Baromuza gönderilmiştir. Bunun üzerine derhal, hukuksuz olduğu açık olan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına karşı, aynı gün Yürütmenin Durdurulması talepli olarak iptal davası açılmasına karar verilmiş ve Muğla 3. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/398 Esas kaydıyla saat 16.31’de, Baromuz adına dava açılmıştır.

3- Genelge ya da Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kanun hükmünün işlevsiz kılınamayacağı bilindiğinden bu aşamaya kadar Genel Kurul Toplantısının yapılması konusundaki kararımızda bir değişiklik gereği görülmemiştir.

4- Ancak Menteşe İlçe Seçim Kurulu tarafından aynı gün, saat 16.55’te Baromuza hitaben yazılan 02.10.2020 tarih E.265498 sayı ve “Baro Seçimleri Hakkında” konulu yazı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 02.10.2020 tarih ve E.265279 sayılı yazısı ve Muğla İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 02.10.2020 tarih ve 2020/89 sayılı kararı ilgi tutularak; Başkanlığımızın 04.10.2020 Pazar günü çoğunluklu, 11.10.2020 Pazar günü çoğunluksuz yapılması planlanan organ seçimlerinin her iki seçim tarihi için de yapılamayacağı bildirilmiştir.

5- Bunun üzerine, Baro Yönetim Kurulu derhal toplanmış ve Baromuza tebliğ edilen Menteşe İlçe Seçim Kurulu kararı ve seçimin ancak yargı gözetiminde yapılabileceğine dair Avukatlık Kanunu Ek Madde-3 amir hükmü dikkate alınarak; bu şartlar altında genel kurul toplantısının ve organ seçimlerinin yapılamayacağı değerlendirilmiş ve mağduriyet yaşanmaması adına bu durum meslektaşlarımıza SMS ve diğer iletişim araçları ile acil olarak bildirilmiştir.

6-  Her ne kadar tarafımıza gönderilen kararın, İlçe Seçim Kurulu hakimi tarafından verilen “seçim hakimi işlemi” nitelikli ve bu haliyle kesin bir karar olduğu değerlendirilmiş ise de, seçim hukukunun iki gün gibi kısa ve tatil tanımaz süre uygulaması karşısında İlçe Seçim Kurulu kararına karşı hak kayıplarına meydan vermemek adına, 04.10.2020 Pazar günü saat 15.30’da İl Seçim Kurulu Başkanlığına itirazen kararının kaldırılarak, Baromuz organ seçimlerinin yapılmasının sağlanması talebinde bulunulmuştur.

7- Bazı barolara, bağlı oldukları İlçe Seçim Kurulu kararları ulaşmadığından Genel Kurul Toplantıları belirlenen günde yapılmak istenmiş ve çoğunluğun sağlanamadığına ilişkin tutanaklar tutulduğu gözlemlenmiştir. Ancak Baromuza Menteşe İlçe Seçim Kurulu kararı 02.10.2020 tarihinde mesai saatleri içinde tebliğ edilmiş bu nedenle yukarıda belirtildiği şekilde kararlar alınmış ve duyuru yapılmıştır. Bu durumdan sonra yapılamayacağı bildirilen genel kurul toplantısı için tutanak tutulması hukuken mümkün değildir.

8- Ayrıca Avukatlık Kanunu gereğince Genel Kurul Toplantısının yapılması durumunda, mevcut yönetimin görevinin sonlanacağı ve ikinci gün mevcut şartlar altında organ seçimlerinin yapılamaması, seçim sonucunda seçim kurulundan mazbata alınamaması hallerinde oluşacak yönetim boşluğunun baronun mevcut işleyişinin aksamasına/durmasına neden olabileceği açıktır.

9- Menteşe İlçe Seçim Kurulunun verdiği “seçimlerin yapılamayacağına” dair kararın dayanağını oluşturan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 02.10.2020 tarih E.256279 sayılı “Seçimlerin Ertelenmesi” konulu kararı seçimlerin iptali değil ertelenmesine dair bir karar olup; baromuzca başlatılan olağan genel kurul süreci devam etmektedir; gelişmelere göre daha erken bir tarihte yapılamaması halinde, 01.12.2020 tarihinden itibaren “BAROMUZ ERTELENMİŞ OLAĞAN GENEL KURULU” yapılabilecektir.

10- Gelinen noktada İl Hıfzıssıhha ve İlçe Seçim Kurullarının, hukuka aykırı kararlarından derhal dönülerek Baroların en üst organı olan Genel Kurullarının çalışmasının önündeki engelin kaldırılması ve demokratik seçimlerini derhal yapabilmesi için Avukatlık Kanunu Ek Madde-3 uyarınca yargı gözetimindeki seçimlerin yapılması gerekmektedir.

Muğla Barosu, kuruluşundan bu yana demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı bir şekilde, demokrasinin gereği olan her türlü adımı atmış olup mücadeleden vazgeçmeyen bu duruşundan asla taviz vermeyecektir.

Muğla Barosu Yönetim Kurulu, Muğla Barosu avukatlarının iradesinin en kısa sürede Genel Kurula yansıması için tüm çaba, mücadele ve kararlılığını sürdürecektir.

Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz. 05/10/2020

Muğla Barosu Yönetim Kurulu

Adına

Av. Cumhur Uzun

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.