Bodrum Gündem

Kamu yararı gözetmeyen tüm oluşumlara karşı mücadelemiz devam edecektir

TMMOB bağlı olarak çalışan Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK) bu güne kadar açılan davalar, sonuçlananlar ve devam eden davalar ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatan bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İKK Genel Sekreteri Şahabettin Doğan’dan devralan Harita Mühendisleri Odası Bodrum Temsilci Yardımcısı ve İKK Genel Sekreteri Levent Kalyon okudu…

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

Bu güne kadar Bodrum’u ilgilendiren kanuna ve kent mimarisine uygun olmayan yapılaşmalar ile ilgili açtıkları davalar ile gündem oluşturan Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK), bu güne kadar açtıkları davalar ve sonuçları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sonuçlananlar ve devam eden davaları kamuoyu ile paylaşan İlçe Koordinasyon Kurulunun açıklamasında; “TMMOB BODRUM İKK olarak, mesleğimizi ilgilendiren, hukuka ve mevzuata aykırı, Bodrum’un doğal ve kültür varlıklarına zarar verecek, bilimsel olmayan ve kamu yararı gözetmeyen tüm oluşumlara karşı yasal çerçevede  hukuksal mücadelemiz devam edecektir…” ifadeleri yer aldı.

Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu basın açıklamasının tam metni şu şekilde;   

8 yıldır TMMOB BODRUM İKK Sekreterliği görevini başarıyla yürüten İnşaat Mühendisi Şahabettin DOĞAN’A Bodrum’umuza verdiği katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz.  Bu görevini tamamlamış olsa dahi bizlere desteğinin devam edeceğine eminiz.  Ben Harita Mühendisi Levent KALYON kendisinden devraldığım bu görevi layıkıyla yerine getireceğimi kamuoyuyla paylaşmak isterim.  Bu görev esnasında başta TMMOB bileşenleri olan meslek odalarına, basın mensuplarına, belediyemiz ve destek olacak herkese şimdiden teşekkür ederim.

TMMOB BODRUM İKK’nın son dönem çalışmaları arasında yer alan konularımız aşağıdaki gibidir: 

1-)BODRUM KALESİ DAVASI:  1.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Anıt Eser olan Bodrum Kalesi içine yapılmak istenen yeni müze binası ve yeni depo-laboratuvar binası ile ilgili Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulunun kararına açtığımız iptal davası lehimize sonuçlanmıştır, karar onanmış, Kalenin restorasyon uygulaması bu doğrultuda gerçekleşmiştir.

2-) ASPAT “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARININ İPTALİ DAVASI- 1.DAVA :  Akyarlar Aspat koyunda inşaatına başlanan ve ruhsat projesine  aykırı ve  ÇED raporu alınmaksızın devam eden inşaatın Ruhsat iptal davası devam etmektedir.

3-) ASPAT 2. “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARININ İPTALİ DAVASI- 2.DAVA :  1.Davanın gidişatı lehimize ilerledikçe, İdari Mahkemede ve İstinaf Mahkemesinde lehimize alınan kararlar neticesinde, farklı çıkış yolları arayan şirket, ilk “ÇED Gerekli Değildir” kararına konu 2 parsele yandaki komşu 2 parseli de ekleyerek bu sefer 4 parsel için başvurarak yeni bir “ÇED Gerekli Değildir” Kararı alınmıştır.  Bu karara da dava açmış bulunmaktayız. Ancak İdari Mahkeme süre açısından davamızı reddetmiş, biz de bu kararın iptali ve davanın kabul ve görülmesi için  temyize, Danıştay’a başvurmuş bulunmaktayız.

4-) Torba Sanayi Sitesinin inşaatının durdurulması.

5-) BODRUM ÇEVREYOLU PROJESİ:  Bodrum Belediyesinin Karayolları İzmir 2.Bölge Müdürlüğünün kendilerinden görüş istemesiyle Mart 2018’de haberdar olduğumuz ve hiçbir imar planında yeri olmayan, Karayollarının çalıştığı ve gerçekleştirmeyi düşündüğü Bodrum Çevreyolu Projesi için 7 Eylül 2018 tarihinde TMMOB BODRUM İKK olarak düzenlediğimiz “BODRUM YOL AYRIMI PANELİ” Sonuç Bildirisinde de belirtilen Çevre Yolu Projesiyle ilgili bilimsel tespitlerimiz ve uyarılarımız halen geçerliliğini korumaktadır.  Ana fikir olarak “Yapılması düşünülen bu proje Bodrum’un trafik sorununu çözmeyecek, tam tersi kendi yoğunluğunu yaratarak trafiği arttıracaktır.  Doğayı katleden ve maliyeti çok yüksek olan bu proje yerine, alternatif çözüm önerileri tarafımızca belirtilmiştir.”  Bodrum Belediyesiyle devam eden çalışmalarımızın neticesi, elde edilecek bilgiler Bodrum Halkıyla paylaşılacak, kamuoyu aydınlatılacak, Çevreyolu gerçeği bilimsel olarak açıklanacaktır.

6-) TORBA KÜLTÜR VE TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ İLANI KARARI İPTAL DAVASI:  Torba-Güvercinlik arası Karayoluna paralel, Kara yönünde ortalama 500 metrelik bant ile deniz arasında kalan orman arazisi olan bu kısım Turizm Amaçlı Planlanmak ve orman alanları imara açılmak istenmektedir.  Bu karara iptal davası açılmıştır.  İdari Mahkemede dava görülmeye devam etmektedir.  Dava keşif aşamasındadır.

7-) BESA Marin Turizm İşletmeleri A.Ş. “ÇED Gerekli Değildir” Kararının İptali Davası:  Kızılburun mevkiinde ÇED süreci başlatılmadan inşaatına başlanan, sonra yapı ruhsatı alınan, daha sonra ise “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı alınarak ÇED süreci tersine işletilen Çetili Burnundaki kıyı alanı dahil olmak üzere gayri hukuki yapılaşma projesi, inşaatı ve deniz dolgusu ile ilgili olarak açtığımız “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” Kararının İptali Davası, İdari Mahkemenin kararı neticesinde bilirkişi raporuna, hatta davalı tarafın cevabına gerek duyulmaksızın 24.9.2020 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır.

😎 ORTAKENT İmar Planları İptal Davası:  20.08.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre yaklaşık bir milyon yüz bin metrekarelik hazine arazilerinin Özelleştirme Dairesi tarafından yapılmış İmar Planlarının askı ilanı yapılmış ve plan ve hükümlerinin yürütmesinin durdurulması istemiyle 12.10.2020 tarihinde iptal davası açılmıştır.

TMMOB BODRUM İKK olarak, mesleğimizi ilgilendiren, hukuka ve mevzuata aykırı, Bodrum’un doğal ve kültür varlıklarına zarar verecek, bilimsel olmayan ve kamu yararı gözetmeyen tüm oluşumlara karşı yasal çerçevede  hukuksal mücadelemiz devam edecektir.  Saygılarımızla 20.10.2020

TMMOB BODRUM İKK

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.