41 Sivil Toplum Kuruluşu Gökova İçin Mücadeleye Devam Ediyor

  • 02.11.2020
  • 618 kez okundu

Gökova Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinde yapılan değişikliklerin iptal edilmesi için dilekçe verildi. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Akdeniz Yeşilleri Derneği’nin imzaları ile gönderilen dilekçeye Gökova, Muğla ve Türkiye genelinde 41 örgüt destek verdi.

Bodrum Gündem Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihale ile hazırlattığı ve 6.12.2016 tarihinde onayladığı Gökova Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun onayının ve bu rapor doğrultusunda  Gökova Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinde yapılan değişikliklerin iptal edilmesi için dilekçe verildi. İptal talebi yalnızca Gökova ile sınırlı tutulmayıp, tüm Muğla ve Türkiye genelinde yapılan hazırlatılan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporların onayının ve bunlara bağlı olarak yapılan doğal sit statü değişikliklerinin de iptali istendi.

Bakanlığın 4 yıldır kamuoyundan gizlediği ve nihayet ortaya çıkan Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun Gökova ile ilgili bölümü daha önce MUÇEP Gökova Meclisi tarafından incelenerek bir değerlendirme raporu kamuoyu ile paylaşılmıştı.   Değerlendirme raporunda, Bilimsel Raporun hazırlanış sürecinde ortaya çıkan ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılıklar yanında Raporun bilimsel etik ve yeterlilik açısından da yetersiz bulunduğu bulgulara yer verilmişti.  Bu değerlendirme raporunun yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra Sayıştay da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Denetleme Raporu’nu yayınladı. Sayıştay’ın Raporunda da Türkiye genelinde hazırlatılan tüm Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının mevzuata aykırı olduğu saptanmıştı.

Dilekçe metni şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Ankara                                                       2.11.2020

Konu: Gökova Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Araştırma Raporu’nun onayının iptal edilmesi

Bakanlığınız tarafından hazırlatılan Muğla Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun Gökova bölgesi ile ilgili bölümü Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 1.11.2016 tarih ve 59 sayılı kararı, 6.12.2016 tarihli Bakan oluru ile kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu rapor doğrultusunda Bakanlığınız tarafından Gökova bölgesinde Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin tanımları ve koruma dereceleri değiştirilmiştir. Bu bağlamda Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde daha önce 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde iken korunması gereken alanlarda yapılan değişiklikler sonucunda artık inşaatlar ve yatırım faaliyetleri yapılabilmekte, uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan flora ve faunanın korunması mümkün olamamaktadır.

Raporun onaylanmasından itibaren Anayasal Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yurttaşlar olarak ulaşmaya çalıştığımız bu raporu ne yazık ki görme imkânımız olmadı, BİMER üzerinden yapılan başvurulara Bakanlığınız tarafından olumlu cevap verilmedi. Nihayet dört yıl sonra Datça’da açılan bir dava bağlamında mahkemeye ulaştırılan raporun kopyasının davacı taraflar tarafından kamuoyu ile paylaşılması ile raporu inceleme imkânı edindik.  Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi raporla ilgili bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaştı.

Diğer yandan Sayıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Denetleme Raporu’nun yayınlanması ile Muğla Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun hazırlanış sürecinde meydana gelen mevzuata aykırı noktaları da inceleme imkânı bulduk.

Bilimsel Raporda doğal sit alanları statü değişikliklerinin bilimsel gerekçelere dayanması gerektiği belirtilmesine rağmen Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun Bakanlığınızca onaylanan Muğla İli Doğal Sit Alanları statü değişikliklerini herhangi bir yeni bilimsel çalışmaya dayanmadan revize ettiği anlaşılmaktadır. Doğal sit statülerini belirleyen idari kararın bilimsel temelli olarak düzenlendiği kabul edilen Rapora dayanması gerekirken, tersine Raporun idari karara göre revize edildiği görülmektedir. Bu da raporun bilimsel veri ve esaslara dayandığı kabulünü geçersiz hale getirmektedir. Ayrıca görüşü sorulan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü gelmeden karar alınmıştır.

Sayıştay’ın Raporu’nda da bulgulandığı gibi, dört mevsim kurallarına uygun fotoğraflama ve arazi çalışması yapılmadığı gibi farklı projelerde ayni kişiler usulsüz şekilde raporları imzalamış ve proje ekiplerinde çalışmalara katılmadan raporların imzalandığı tespit edilmiştir. Bilimsel etikle bağdaşmayan, teknik şartnameye aykırı, intihal denebilecek, kamuyu ve devleti kandırmaya yönelik somut uygulamalar tespit edilmiştir. Ancak kamu görevlileri bu usulsüzlüklerle ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımları uygulamadığı gibi  onaylayarak  usulsüzlüğün büyümesine neden olmuşlardır.

Talep:

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği olarak,  bölgemizde faaliyet gösteren ekte listesi yer alan sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerek Sayıştay’ın raporu, gerekse Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi’nin raporlarını birlikte değerlendirerek; ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı, bilimsel ve yöntemsel eksiklikler taşıyan birçok nokta içermesi nedeni ile Bakanlığınızın Gökova Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’na verdiği onayın ve bu rapora dayandırılarak Gökova Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinde yapılan değişikliklerin iptal edilmesini;

Gökova Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu, Muğla Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu çerçevesinde hazırlanan bir alt rapor olduğu, dolayısıyla Gökova Raporu bağlamında belirlenen eksikliklerin Muğla genel raporu için de aynen geçerli olduğundan, Muğla Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun da onayının iptalini ve bu rapora dayandırılarak Muğla İli Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinde yapılan değişikliklerin de tümden iptal edilmesini;

Sayıştay Raporunda belirtilen bulgular, ülke genelinde hazırlatılan tüm Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarını kapsadığından, ülke genelinde hazırlatılan Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının kabullerinin ve onlara bağlı olarak Doğal Sit Alanlarında yapılan statü değişikliklerinin de tümden iptal edilmesini, bu raporlara dayanarak yeni doğal sit alanı kararları alınmamasını;

Doğal Sit Alanları ile ilgili Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporunun ekte sunulan değerlendirme raporundaki eksiklikler giderilerek; halkın katılımının, şeffaflığın, bilimsel yeterliliğin, ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğun sağlanarak koruma esaslı olarak yeniden hazırlanmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Ek-1:  Taleplerimize Destek Veren Sivil Toplum Örgütlerinin Listesi

EK-2: MUÇEP Gökova Meclisi tarafından hazırlanan Gökova Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nun Değerlendirmesi Raporu 

Destek Veren Sivil Toplum Örgütleri:

Akdeniz Yeşilleri Derneği

Akyaka Kültür Sanat Derneği

Antalya Ekoloji Meclisi

Ayvalık Tabiat Platformu

Bakırtepe Çevre Platformu

Bergama Çevre Platformu

Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür ve Sanat Tanıtım Vakfı

Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği

Çeşme Çevre Platformu

Çine Yaşam Platformu

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği

Datça Çevre ve Turizm Derneği

EGEÇEP

Eğitim-Sen Muğla Şubesi

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği

Fethiye Kent Konseyi

Gökova – Akyakayı Sevenler Derneği

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

Gökova Kültür ve Sanat Derneği

Güllük  Körfezi Koruma Platformu

İDYMA Çağdaş Sanat Derneği

Karya Kadın Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları Kardeşliği

Kuşadası Çevre Platformu

Marmaris Kent Konseyi

Menteşe Kent Konseyi

Muğla Barosu Çevre Komisyonu

Muğla Çevre Geliştirme Derneği

Muğla Çevre Platformu

Munzur Çevre Derneği

Peynirçiçeği Gündoğan Gönüllüleri

Slow Food Gökova Birliği

Söke Çevre Platformu

Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi

Tabipler Odası Muğla Şubesi

TEMA Muğla Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi

Yeni Foça Forum

Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği

Yeşil Artvin Derneği

 

Etiketler: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BİTEZ AKTUR YOLUNDA SU PATLADI – SON DAKİKA BODRUM
ÇÖZÜN ARTIK ! Boğularak Ölmelerini mi bekliyorsunuz? Bitez Aktur yolu üzerinde yine su patladı. Patlayan su borusunun olduğu yerin çökmesi...
İngiltere tur operatörü SUNNY HEART TRAVEL, KARTACA TURIZM ile anlaştı
 Yaklaşık 20 yıldır Ege Bölgesinde yaptığı güzel işler ile bilinen Kartaca Turizm, 2019 yılından itibaren Antalya Bölgesinde ofis açarak yeni...
Bodrum’dan dünyaya açılan kapınız; “BODRUM CARGO”
Tuba Kadik; girişimci, azimli, hedefleri olan genç bir kadın. İstanbul’da yaşadığı yoğun iş ortamından sıyrılıp, nefes almak için geldiği Bodrum’da,...
0 Başöğretmen – Nuran Yüksel Bodrum Gündem yazıları…
Kendimi bildim bileli O’na inanmak, O’na sadık kalmak, O’na olan vefa borcumu hiç unutmamak ve çoğaltmak için çabaladım. Çünkü nedenlerim...
Başkan Aras’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı… Bodrum Gündem Haber Öğretmenlerin,  dünyanın en özverili...
2020 yaz sezonunda teknelerden 6 bin 200 çöp torbası toplandı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube ve TURMEPA Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç yaptığı basın açıklamsında; RİVA-1 teknesi Bodrum’un cennet...
Mitso’dan, Kadınların Kurduğu Anatolie Kooperatifine Destek Sözü
Milas’ta 7 kadının bir araya gelerek kurduğu S.S. Milas Anatolie Kooperatifi’ne Milas Ticaret ve Sanayi Odası destek sözü verdi. MİTSO’yu...
Büyükşehir Karla Mücadelesine Başladı
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Girdev Yaylasına yılın ilk karı düştü. Yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 13 kilometrelik yol Büyükşehir ekipleri tarafından...
Vergi Dairesi Uyarıyor: Yapılandırma 31 Ağustos 2020 Öncesi Borçları Kapsıyor
Yapılandırma yasasından yararlanmak için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor....
Muğla, İktidarın Çevre Siyasetinin Bir Örneğidir
CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşmelerinde Muğla üzerinden iktidarın çevre politikalarını...
Chp’li Alban’dan Bakana Akyaka Uyarısı: Halkı Oraya Yığarız
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yüzde 50 ortaklıkla kurduğu MUÇEV Tur. Tic. Ltd....
İtalya Depremleri – Ronald Karel Bodrum Gündem yazıları…
İyonize olmuş bulutları normal meteorolojik bulutlardan ayırmak oldukça zordur. Bana devamlı bir şeklide bulut resimleri gönderiliyor ve ben de hep...
Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı yayınladı. Bodrum Gündem Haber Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı’nın 24...
Daha Temiz Bir Bodrum İçin
Bodrum’un yöresel firmaları tarafından çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak için temizlik çalışması yapıldı. Bodrum Gündem Haber İlçede faaliyet gösteren 9 firmanın...
Bir Tuhaf Bodrum Kışı
Çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Bodrum doğru dürüst yağış görmedi. Zeytinler ve narlar bir tuhaf. Zeytinde yok yılı yaşıyoruz. Peki...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ