Bodrum Gündem

Belediye Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek

Belediye Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek

aci
Bahcesehir-Bodrum-19022024
terminalstore-gundemhaber-1110x200px-banner
dobrum-banner-bodrumgundem
hesaplutfen
previous arrow
next arrow
Bodrum Belediyesinin 2021 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17.05.2021 Pazartesi günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir;

I-  Başkan tarafından meclisin açılışı

II- Geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Belediyemiz Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı” ile Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” sınırları içerisinde sosyal teknik altyapı alanı olarak planlı mera alanlarının sosyal ve teknik altyapı alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanununun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliği yapılması teklifine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca alınan 29.04.2021 tarih ve 2021/2 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Plan ve Proje Müdürlüğü

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun, 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (a) bendinde, değişiklik yapılmasına ilişkin talebinin görüşülmesi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Karaburun Mevkii, 1036 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Fuat AKSU isimli şahıs tarafından, tüm maliyeti kendisine ait olmak üzere ve bakımevine kendi isminin verilmesi şartıyla,  “gündüz bakımevi” inşa edilmesi talebinin görüşülmesi.

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

5- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesine istinaden Hırvatistan Cumhuriyeti Mali Losinj Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususunun görüşülmesi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü

a-İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

b-Belediyemizin tasarrufu ve mücavir alanında bulunan alanlarda 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik ve İlgili Mevzuat gereği Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken her türlü ücret ve geçiş hakkı bedelleri tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

c-2021 içerisinde öngörülemeyen bütçe gelirlerinin 55.000.000,00 TL’sinin Belediyemizin devam etmekte olan yatırımlarının hızlandırılarak tamamlanması için ek bütçe ödeneği olarak değerlendirilmesi uygun olacağından,  2021 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve Ek-1’deki cetvelde bilgileri yer alan harcama birimlerimizin bütçesine ek ödenek olarak konulması ile ilgili konunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden görüşülmesi.

ç-Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden, 24.757.000,00 -TL kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte, kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, krediyle ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

d-Bodrum Belediyesi 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmesi.

17 Mayıs 2021 tarihli meclis toplantısı ek gündem maddeleri;

1- Özel Kalem Müdürlüğü

Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. ve Tic. AŞ.’ne sermaye artırımı yapılması ve bu konuda Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

Yorumlar