enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Özgür gelecek, özgür gençlikle mümkündür

Özgür gelecek, özgür gençlikle mümkündür

1110x200 Keci boyutlandırılmış-08
1110X200 Develi-06-08
1110x200 ALLKARIA INDIRIM FULL POST-18
gumbelgroupbanner27-03-2021-üst
gastro-1-FDA tarafından Sınıf II Tıbbi Cihaz olarak onaylanan ActivePure Teknolojisine sahip tek ürün-8 mart-2021
previous arrow
next arrow
Bodrum Eğitim Sen Temsilciliği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı basın açıklaması yayımlandı. Yayımlanan basın açıklamasının başında  “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve emperyalistlerce işgal edilmiş bir ülkeyi esaretten kurtarmak için atılan ilk önemli adım olan 19 Mayıs 1919’un üzerinden 102 yıl geçti. Türkiye halklarının emperyalizme karşı mücadelesinin en önemli simgelerinden birisi olan 19 Mayıs, Türkiye gençliğine armağan edildi.” İfadeleri aldı.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Eğitim Sen temsilciliği tarafından yayımlanan açıklama şu ifadeler ile devam etti;

“Gençliği bu denli önemseyen bir ülkede gençler bir yandan yoğun gelecek kaygısı içinde yaşamlarını sürdürüyor, diğer yandan eğitim ve çalışma koşulları açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.  Gençlerimiz evde, sokakta, okulda, üniversitede, iş yerlerinde sömürü ve tahakküm altında, baskıcı ve otoriter uygulamalarla karşı karşıyadır. Gençliğin kendisini özgürce ifade edebilmesinin, kendi talepleri için örgütlenmesi ve mücadele etmesinin önüne sürekli yeni engeller çıkarılmaktadır.

Nüfusun en dinamik kesimlerini oluşturan gençler, tıpkı geçmişte olduğu gibi, günümüzde de potansiyel tehdit olarak görülmekte, sözleri ve sesleri kısılmak istenmekte, talepleri görmezden gelinmektedir. Egemen güçler bir taraftan gençliği tehdit olarak görürken, diğer taraftan onların mevcut baskıcı düzenin devamı için ‘eğitilerek’ kapitalist sistemle uyumlu bireyler olması için devletin bütün ideolojik ve zor aygıtları adeta seferber edilmektedir. Gençlerimiz hızla eğitim dışına itilerek, fabrika ve atölyelerin ucuz iş gücü ‘kaynağı’ olarak ağır çalışma koşulları altında çalıştırılmaktadır.

Türkiye’de gençlik, bir bütün olarak, geleceksizliğin kendisine kader olarak dayatıldığı nitelikli eğitim olanaklarından yoksun ve umutsuzluk içindedir. Toplumsal yozlaşma ve çürüme en çok gençleri etkilerken, gençlik eşit olmayan koşullara, geleceksizliğe mahkûm edilirken, önemli bir kısmı uyuşturucu, çeteleşme vb. etkenlere yönelmekte hatta yönlendirilmektedir. Özellikle kentlerin yoksul kesimlerinde, eğitim hakkından yoksun, yoksulluk içinde hayata atılan ve iş bulma olanakları son derece kısıtlanmış olan emekçi gençlik yığınları, her tür gerici, ırkçı, şoven propagandaya maruz kalmaktadır. Bunun yanında uyuşturucunun, adi suçların en açık hedefi yine gençlik olmaktadır.

Bir yıldan uzun süredir devam eden Kovid-19 salgınının emek piyasasında yarattığı tahribattan en fazla etkilenen kesim gençler olmuştur. TÜİK’in açıkladığı Mart 2021 verilerine göre, resmi genç işsizlik oranı ortalama yüzde 25’tir.

TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2020’ raporuna göre ‘ne eğitimde ne istihdamda olan’ gençlerin oranı 2019 yılında %26,0 iken 2020 yılında %28,3 olmuştur.

Hem eğitimli hem de eğitim hakkından yoksun bırakılan gençlik arasında işsizlik oranı hızla artmakta, geçim şartları zorlaşmakta ve gençlerimiz gençliklerini yaşamaktan çok uzak koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır.  Ataması yapılmayan 500 bini aşkın genç öğretmen atama beklerken, yüz binlerce öğretmen ya asgari ücretin altında maaş alarak ücretli öğretmenlik yapmakta ya da kendi mesleği dışında başka işlerde çalışmak zorunda bırakılmaktadır.

Bilim dışı ve dinsel söylemlerle kuşatılmış, post modern popüler bir kültürün saldırısı altında yaşayan gençler daha önce hiç olmadığı kadar karamsar duyguların içine itilerek gelecek beklentisi olmayan bireyler haline getirilmek istenmektedir. Eğitimden ve istihdamdan dışlanan milyonlarca gencin bilgi, beceri ve enerjisi iktidar eliyle adeta yok edilmektedir.

Gençlik Gelecektir

Gençlerin eğitim hakkından kamusal bir anlayışla eşit ve parasız olarak yararlanması, gençliğin laik, bilimsel, demokratik, cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük ve kendi anadillerinde eğitim almalarının sağlanması, onların ekonomik ve sosyal açıdan özgürleşmesi için son derece önemlidir.  Gençlik ucuz emek ve sömürülecek ‘kaynak’ olarak görülemez. Gençlerin insan onuruna yaraşır koşullarda üretim içinde olup iş güvencesine sahip olmaları ve onurlu bir yaşam sürmeleri için gerekli adımlar atıldığında gençlerin içine itildiği karamsarlığın önüne geçilebilecektir.

 Geleceğimiz olan gençliğin kendi geleceğini yine kendi mücadelesi ile şekillendirmesinin önünü açacak somut politikalara ve adımlara ihtiyaç vardır.

Eğitim ve bilim emekçilerinin mücadelesi, aynı zamanda çocuklara ve gençlere onurlu bir gelecek bırakma mücadelesidir. Eğitim Sen olarak eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde yaşam mücadelemizi çocuklar ve gençler için sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, aydınlık bir gelecek mücadelesinde birlikte yürüdüğümüz bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.”

Yorumlar