enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

İşte Millet İttifakının Seçim Bildirgesi ve Halka Vaatleri!

Emeklilere, Toplam Üç Yılda, Biner Liradan 3 Bin Lira Refah Payı Verilecek!
1- Ortak adayımızın görev süresi 4 yıl olacak ve bu dört yıl içerisinde, ülkemizin ekonomisinde,  demokrasisinde, adalet mekanizmasında,  yargı sisteminde, eğitimde; şeffaflık ve liyakat ilkelerinde açılmış olan  ağır yaraların kapatılması için acil önlemler alınacaktır.

2- Devlet bankalarından ulufe dağıtılır gibi dağıtılmış büyük miktardaki kredilerden geri ödemeleri yapılmamış olanların acilen peşine düşülecek, krediler geri ödenemeyecek durumda ise, peşkeş çekilmiş kurum ve kuruluşlar derhal haczedilerek devlet güvencesine alınacaktır.

3- Merkez Bankası’nın bozulmuş personel yapısı derhal değiştirilecek ve ehliyetli bir başkan atanarak bu başkanın özerklik yapısı korunacaktır.

İŞSİZLİK

İşsizliğin ve özellikle genç işsizliğin hızla azaltılması için tarım ve sanayi alanında çok önemli destekleme programları hızla uygulamaya geçilecektir. Açılmamış tüm kadrolar açılacak, atanmamış tüm memur adayları öğretmenler dâhil hızla atanacaktır. Özellikle tarım, tarım sanayii ve ihracata yönelik sanayi için büyük destekler verilecek ve ülke sathında büyük bir yeni istihdam seferberliği başlatılacaktır. Yeni işyerlerini destekleri için özellikle iç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da devlet arazi ve sermaye tahsis edecektir. Yatırımını ısrarla Batı’da yapmak isteyenler, tarım dışında hiç bir destekten yararlanamayacaktır. Ancak tüm ülke sathında yeni istihdamları özendirici uygulamalara geçilecektir.

YOLSUZLUKLAR

4- Merkez Bankası’nda geçmiş dönemde herhangi bir yolsuzluk yapılıp yapılmadığının tespiti için, doğrudan TBMM’ye bağlı 5 kişilik bir soruşturma komisyonu acilen görevlendirilecektir.

5- Sayıştay’ın bozulan yapısı acilen değiştirilip kadrosu güçlendirilerek, devlet kurumlarında geçmiş döneme ait tüm olası yolsuzlukları inceleyecek özel müfettiş kadroları ihdas edilecektir.

İHALELER

5-A: Ulusal güvenlik gizliliğini gerektiren durumlar dışındaki tüm devlet ihaleleri şeffaf hale getirilecek ve tüm katılımcıların eşit şartlarda rekabeti sağlanarak ihale yolsuzluklarının önüne geçilecektir. Tüm ihaleler canlı yayınlanacaktır.

EMEKLİLER

6- Tüm emeklilerin maaşlarında, yıllardır ihmal edilmiş olan refah payı uygulamasına geçilecek; gerçek refah payına ulaşmadan önce tüm emeklilerin maaşlarına enflasyona bağlı artışlar saklı kalmak kaydıyla, üç yıl boyunca her yılın Ocak ayında biner lira net artış sağlanacak, bayram ikramiyeleri de asgari ücret düzeyine getirilecektir. Yapılacak yasal düzenlemelerle, 4’üncü yıldan itibaren ileriki yıllarda göreve gelecek yönetimlere, her yılın Ocak ayında yapacağı altı aylık enflasyona bağlı maaş artışına ilaveten bir önceki yılın refah payını eklemek yükümlülüğü getirilecektir.

7- 2000 yılı sonrası emeklilerinin mahkemelerde sürünen intibak skandalına son verilerek intibakları sağlanacaktır.

EYT VE 3631

8- EYT’lilerin sorunu kökten çözümlenerek emeklilikleri derhal sağlanacaktır.

9- Devlet memurlarının 3631 sayılı intibak yasası derhal uygulanacaktır.

10- Ekonomik zarara yol açacak kamu yatırımları derhal durdurularak, bu yatırımlara ayrılan bütçeler genel bütçeye aktarılacaktır.

BİO ARITMA SEFERBERLİĞİ

11- Akarsularımızın ve denizlerimizin sağlıklı hale getirilmesi için tüm ülkede bio arıtma seferberliği başlatılacaktır. Bu projelerin finansmanı için 50’den fazla işçi çalıştıran kuruluşlar ile üretiminde kimyasal atık salınımı yapan tüm işletmelere, bio arıtım vergisi uygulanacaktır. Bu seferberlik için istisnasız tüm su faturalarına her ay 1 Türk Lirası tutarında bir bedel eklenecektir. İşletme düzenlemeleri çerçevesinde, kimyasal atığı olan tüm işletmeler, kapasitesi oranında ek arıtma vergisine tabi tutulacaklardır.

TASARRUF ÖNLEMLERİ

12- Tasarruf önlemleri çerçevesinde;

A- Cumhurbaşkanlığı’na bağlı tüm danışmanların ve kurulların kadroları iptal edilecektir.

B- Beştepe Sarayı, içerisindeki tüm kadroların iptali ile birlikte boşaltılacak, bu binanın içerisinde lüks ve şatafat içeren tüm eşyalar açık artırma ile satışa çıkarılacak ve bu bina yeni kurulacak olan uluslararası kalitedeki ve özel ARGE bütçeli TÜRKİYE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ ‘ne tahsis edilecektir.

Cumhurbaşkanı, seçildiği günden itibaren en geç 6 ay içerisinde Çankaya’daki eski düzene dönecektir.

C- Devlet yönetimine ait uçakların üçü dışında hepsi satılacak, satılanların kadroları da lağvedilecektir. Devlet acil ve gerekli durumlarda artı uçak kullanımı gereksinmeleri için THY’den uçak kiralama yoluna gidecektir. Tüm bakanlar acil olmayan resmi seyahatleri için tarifeli uçaklarla seyahat edecek, bu seyahatlerinde bir koruma görevlisini de silahı ile birlikte uçağa alabilecektir.

D- Devletten çift maaş ve fazlasını alanların, ana görev dışındaki maaşları ve görevleri iptal edilecektir.

Gereğinde ana görevi de sonlandırılacaktır.

E- Ülkenin çeşitli yerlerinde Cumhurbaşkanı’nın kullanımı için yapılan ya da yapılmakta olan konak, saray vs. yerler halka açık hale getirilecek ve döner sermaye ile çalışan yerler haline dönüştürülecektir.

F- Emekli Cumhurbaşkanları ve başbakanlar, emekliliklerinde kendi konutlarında yaşayacaklardır. Bu, tüm eski ve yeni cumhurbaşkanları ve başbakanlar için geçerli olacaktır.

G- Yabancı ve zırhlı otolar yalnızca, Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar,  Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile İçişleri, Dışişleri, Adalet, Milli Savunma ve Mit müsteşarlarına, Ordu komutanlarına, valilere ve Emniyet Genel Müdürü’ne tahsis edilecektir. Hassas bölgelerdeki güvenlik yetkililerine bakan onayı ile zırhlı araç tahsisi yapılabilecektir. Müsteşarlara şoförlü yerli araç tahsis edilecek, daire başkanlarına kendileri kullanmak kaydıyla yerli oto tahsis edilecek, bunlar dışındaki tüm makam otosu kullanma uygulamaları kaldırılacaktır. Devlet hastaneleri başhekimleri ve diğer tüm devlet teşkilatlarının başındakilere, kendi kullanmaları kaydı ile yerli oto tahsis edilecektir. Otolarını kendi kullanan devlet görevlilerinin yakıt masrafları, şehirlerarası görev yolculukları dışında kendileri tarafından karşılanacaktır. Emniyet müdürleri, evlerine, iş görüşmelerine ekip araçları ile götürülecek ve getirilecektir.

H- Cumhurbaşkanı dâhil, tüm ülke yöneticileri; yabancı devlet konukları ve devlet törenleri hariç tüm ağırlamaların masraflarını kendi ceplerinden yapacaklardır. Buna; kendilerine tahsis edilen konut ya da köşklerdeki kendisinin ve ailesinin günlük gıda harcamaları da dâhildir.

İ- Özel uçak kullanma izni  Cumhurbaşkanı’nın kendi kullanımı dışında, Başbakan’a tabi olacaktır. Cumhurbaşkanı kendi kullanımını aksaklıklara yol açmaması için Başbakan’a anında ve elektronik iletişimle bildirmekle yükümlüdür. Gizlilik arz eden durumlarda tüm bu kullanım ve izinler usulüne uygun gerçekleştirilecek, diğer normal izinler aciliyet nedeniyle elektronik iletişim aracılığıyla verilecektir. İzin isteyenlerin isteklerine en hızlı şekilde anında cevap verilecektir.

J- Adı yolsuzluğa karışmış, ama soruşturma geçirmemiş istisnasız her birey hakkında soruşturma açılacak, kendilerinin ve tüm yakınlarının mal varlıkları ve banka hesapları geriye yönelik olarak kontrol edilecek ve varsa devlete verdikleri zararlar da kendilerinden tahsis edilecektir.

K- Devlete bağlı tüm kuruluşlarda lüzumsuz harcamalar tespit edilip, bunlar tek tek iptal edilecektir.

L- Aciliyeti olmayan betona dayalı tüm yatırımlar durdurulacaktır.

M- Yap İşlet Devret sistemi ile vatandaşın iliğini kemiğini sömüren tüm yatırımların yatırımcıları ile daha mantıklı rakamlar üzerine pazarlık yapılacaktır. Bunu kabul etmeyenlerin ödemeleri ağırlaştırılacak ve daha uzun vadeye dayalı ödeme sistemine geçilerek yıllık bütçeye getirdikleri yük azaltılacaktır.

N- Kanal İstanbul Projesi tamamen iptal edilip, bu projenin kapsadığı alanların tümüne yakını yeşil alan ve tarım alanı olarak ilan edilecektir. Yeşil alan ilan edilen yerler hızla ağaçlandırılacak ve İstanbul’a yeni bir soluk kazandırılacaktır.

EĞİTİM

13- Eğitim sistemi ve kitapları; çağa uygun, geçmişini unutturmayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin kurucu değerlerini anlatan; coğrafya ve gerçek tarih bilgisini veren; bilimin öne alındığı; ortaokuldan itibaren istisnasız her öğrencinin liseden mezun olduğunda, yazabilecek ve konuşabilecek İngilizce eğitimini veren hale getirilecektir. Din dersleri ehil öğretmenler tarafından verilecek, din derslerinde her mezhep ve her din konusunda bilgilendirici olacaktır.

Liselerde din dersi almak istemeyen öğrenciler, velilerinin de onayı olması halinde, bu dersten muaf tutulacaklardır. Ahlâk dersleri din derslerinden ayrılacak ve bu dersin adı Ahlak ve Etik olarak değiştirilecektir.

13 A: Meslek liseleri özellikle tarım ve sanayi alanında kalifiye işçi yetiştirecek düzeyde ve uygulamalı olacaktır. Bu konuda, sanayi ve tarım kuruluşları ve kooperatiflerin yaı sıra odalar ve birlikler ile işbirliğine gidilecek ve meslek liselerinin en kaliteli şekilde tüm yurt sathına yayılması sağlanacaktır.

ÜNİVERSİTELER

13 B: Üniversitelere tam özerklik getirilecektir. Kitap yazacak yeterlilikte yabancı dil bilmeyen, tüm uluslararası sistemin kabul ettiği yayın organlarında makaleleri yayınlanmamış olan öğretim üyeleri üniversitelerin mütevelli heyetlerine giremeyecekler, mütevelli heyeti oylamasına da katılamayacaklardır. Rektörleri mütevelli heyeti seçecektir. Mütevelli heyetine Öğrenci Birliği Başkanı doğal olarak girecek ve rektör ve dekanların seçiminde oy kullanabilecektir. Öğrenci Birliği başkan adayı olabilmek için en az bir  yıldan beri okulda olmak ve not ortalamasının da, 10 üzerinden en az 8 olmak koşullarını yerine getirmiş olmak gerekecektir.

Öğrenci Birliği Başkanı’nın aynı seçilme koşullarına sahip olup da seçilmiş 3 yardımcısı olacaktır. Öğrenci Birliği yönetimine üniversitede bir oda ve bir sekreter tahsis edilecek, öğrenciler tüm isteklerini öğrenci birliği aracılığıyla okul yönetimine ileteceklerdir.

Üniversitelerin özerkliğine hiç bir siyasi irade müdahil olamayacaktır.

YURTLAR

13 C: İstisnasız tüm öğrenci yurtları devletin bünyesine alınıp, tarikatların sahip oldukları da dâhil, tüm yurtlar devlet bünyesinde işletilecektir.  Yatılı Kur’an kursları da iptal edilecektir.

13 D: Asker liseler ve Harp Okulları yeniden kurulacak, harp akademileri de eski haline getirilecektir.

SAĞLIK

14- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey, işsizde olsa, devlete borcu da olsa, istisnasız tüm sağlık hizmetlerinden bedava yararlanacaktır.

Sağlık personelinin ücretleri ve mesai ücretleri teşvik edici bir hale getirilecek ve özel hastanelere kaçma gerekçeleri ortadan kaldırılarak devletin sağlık personelinin kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

Araştırmacı sağlık personeline özel tahsisatlar sağlanacak ve ücretlerine de ek ödenekler sağlanacaktır.

Sağlık personeline saldırıda bulunacaklar için özel bir yasa çıkarılarak, saldırganları caydırıcı nitelikte çok ağır cezalar getirilecek ve hemen tutuklama ile tutuklu yargılanma sistemine geçilecektir.

Meslek hastalığından vefat ettiği halde hakları verilmeyen sağlık personelleri tespit edilerek tüm hakları geçmiş alacaları ile birlikte aile bireylerine ödenecektir.

GATA eski haline döndürülecektir.

DIŞ POLİTİKA VE SAVUNMA

15- Komşu ülkelerden aramızın bozuk olduğu ülkeler ile ilişkiler derhal düzeltilecektir. Bu çerçevede Suriye ile ilişkileri yeniden yapılandırıp, yaşamları güvence altına alınmış halde önce tüm Suriyeli sığınmacılar kendi ülkelerine geri gönderilecektir.

Tüm komşularımız ve yakın ülkelerle dostluğu sağlamlaştırıcı adımlar atılacaktır.

Avrupa Birliği müktesebatına ilişkin çalışmalar hızlandırılacak, başta demokrasimizi geliştirecek  tüm yasal değişiklikler ile işçinin hakkını koruyan, grev ve lokavt yasalarını da yeniden düzenleyen yasalar hızla hazırlanıp, yürürlüğe konulacaktır.

Savunma giderlerinin daha da azaltılması için teknolojiye daha da büyük ağırlık verilecektir.

Başta tank palet fabrikası olmak üzere, daha önce devlete ait olup da özelleştirilmiş tüm savunma sanayi kuruluşları geri alınacaktır.

Atatürk’ün yurtta barış, cihanda barış ilkesine kayıtsız şartsız uyulacaktır.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki kifayetsiz tüm personel çıkarılıp, bakanlık hızla tekrar eski haline döndürülecek, gerekirse emekli olmuş personelden de yararlanılacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tarikat üyesi olan tüm muvazzafların görevine son verilecek, böylece şeyhin emrinin komutanın emrinden yüksek olduğu tehlikeli ilişkiler sonlandırılacaktır.

GÜVENLİK GÜÇLERİ

16-Asker polis tüm güvenlik güçlerinin hakları ve yaşam standartları iyileştirilecek, poliste mesai sistemine geçilecektir. Güvenlik güçleri içindeki tarikat yapılanmalarına da son verilecektir.

EKONOMİ

16- Programımızın başında toplumuzun en geniş kesimlerinin durumlarını iyileştirici uygulamalar ile bunlara kaynak sağlayacak tüm önlemleri ve istihdamın artırılmasına ilişkin yapacaklarımızı ve böylece işsizliğe getireceğimiz çözümleri detaylı anlatmıştık.

16 A: Bunlara ilaveten, Devlet Planlama Teşkilatı tekrar kurularak, ülkemizin, 5, 10, 30 ve 50 yıl perspektifli ekonomik çerçeve planları hazırlanacaktır. 5 yıllık planlar tam ayrıntılı olacaktır.

16 B: Üretici-Tüketici ilişkisi, aradaki aracı kişi ve kurumların azaltılmasıyla fiyat dengesi sağlanacaktır. Bu amaçla kooperatifler desteklenecek, haller sıkı denetime alınarak fahiş uygulama yapanların ruhsatları iptal edilecektir.

Serbest Piyasa Ekonomisi ve dalgalı kur sisteminin uygulanmasına devam edilmekle birlikte, piyasa denetimi her alanda eksiksiz uygulanacaktır.

17 C: Turizmciler ile her sezon sonu 2 günlük geniş katılımlı toplantılar yapılarak. Sezon öncesinde onların çalışmalarını rahatlatacak ve geliştirilecek tüm önlemler alınacaktır.

Ayrıca çok sıkı denetimlerle, kötülerin, iyileri baltalayıcı hileli uygulamaları ağır şekilde cezalandırılacaktır.

ADALET

18- Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun AKP’li yapısı derhal değiştirilecek, yargı tamamıyla tarafsız hâkimlere ve savcılara emanet edilecek ve onlara siyasetçinin elinin uzanamayacağı haklar verilecektir.

Daha sonra bu kurulun oluşumu da yasalarla yeniden düzenlenerek siyasetin dışına çekilecektir.

Tutuklama ve tutuklu yargılama sistemi baştan aşağı değiştirilecektir.

Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan istisnasız herkese hapis yolu görünecektir.

Cumhurbaşkanı’na hakaret yasası değişecek, cumhurbaşkanının vatandaştan farkları ortadan kaldırılacaktır.

İktidarların gösteri hak ve yürüyüşlerine müdahalelerinin önü kapatılacaktır. Tabii eylemlerin barışçı olması kaydıyla!

Hukuk sistemimiz tamamıyla Avrupa müktesebatına uygun hale getirilecektir.

Kadın Haklarının Anayasası İstanbul Sözleşmesi, tekrar yürürlüğe sokulacaktır.

Adaletin toplumun her kesimine eşitlikçi ilkelerle uygulanması için, gerekli tüm yasalar çıkartılacaktır.

TEK ADAM REJİMİNE SON

19- Anayasa’da gerekli değişiklikler yapılacak ve tek adam rejimime son verilecektir.

Ülkeyi eskiden olduğu gibi milletin egemenliğinin sembolü TBMM ve oradan çıkacak Başbakan ve bakanlar yönetecektir.

Ancak yapılacak değişikliklerle seçimle de tek bir parti iktidara gelemese bile, meclisin en kısa zamanda bir koalisyon hükümeti çıkarması, cezai müeyyidelerle sağlanmış olacaktır.

Cumhurbaşkanı’nın yeniden meclis tarafından seçilmesi için de gerekli düzenlemeler yapılacak ve hükümet üzerinde çok sınırlı bir etkisi olacaktır. Cumhurbaşkanı; daha çok ülkenin dış misyon karşısındaki sembolü konumunda  olacaktır.

Hükümeti ise bizatihi halkın temsilcilerinin oluşturduğu TBMM denetleyecektir.

20- VE 5. KOL MEDYA

TRT’nin asalak ekonomik yapısı ile birlikte kadroları tamamen değiştirilip tarafsız hale getirilecektir. Bu kurum, arpalık ve çiftlik olmaktan derhal çıkarılacaktır. TRT’nin iktidar kölesi  yapısı, yasal düzenlemelerle tamamen tarafsız hale getirilecektir.

Müteahhit havuzlarıyla iktidara peşkeş çekilen ana akım medyası öncelikle sıkı bir ekonomik denetimden geçirilecek, üzerlerine çökülmüş olanlar var ise önce çökenler temizlenecektir.

YOK YA, SAHİ Mİ ZANNETTİNİZ?

Bütün bunları okuyunca şöyle bir rahatlayıp, kendi kendinize, “Yahu nihayet” dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Heeey, Millet İttifakının değerli liderleri, işte halk sizden böyle biraz ayrıntılı ciddi bir program bekliyor. Artık bunu yapın lütfen.

Size yardım olsun bari deyip, milletin aylardır beklediği şu metni, inanın bana sabahın köründen itibaren 7.5 saatte, üstelik cep telefonunda yazarak hazırladım. Ve vallahi de billahi de hiç bir metinden de kopya çekmedim.

Bir 7.5 saat  daha otursam, bu metni daha sistematik ve daha ayrıntılı bir halde masalarınızın üzerine koyarım.

Elinizde bir yığın insan malzemesi var. Hadi oturun, şöyle bir şey hazırlayın da, millet ciddiyetinizi ve azminizi görsün.

Vallahi oy oranınız da en az yüzde 15 artar.

Hadi bu öncü metin de benden size hediye olsun.

Hadi, hadi lütfen ama başlayın bir an  önce!

28 Haziran 2021-Pazartesi-Fatih Güllâpoğlu

[email protected]

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar