enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde kadrolaşmanın takipçisiyiz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde kadrolaşmanın takipçisiyiz

Eğitim Sen Muğla Şubesi Yürütme Kurulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki atamaların kimler tarafından ve hangi gerekçe ile yapıldığı ile ilgili yazılı basın açıklaması yayınladı.

Bodrum Gündem Haber

Üniversiteler; bilme arzusunun önünde engellerin olmadığı, bilimsel gerçeklik arayışı ile hakikatin çarpıtılmadan herkese karşı ileri sürülebilir ve savunulabilir olduğu, elde edilen bilginin toplumla özgürce paylaşılabildiği yerler olduğunu belirten Eğitim Sen Muğla Şubesi Yürütme Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Üniversiteler; öğrenme ikliminin örgütlenmesinde ve bilginin üretilmesinde öznelerin eşitliğini, kolektif çalışmayı, paylaşımı ve dayanışmayı esas alır, farklılıkların her birinin eşitliğini, toplumsal güç dengeleri bakımından azınlıkta olanın çoğunlukla eşit değerliliğini, herkesin eşitliğini güvence altına alır. Bu nedenle eğitim ve bilim emekçileri olarak, eğitimin ve bilimsel üretimin üniversitenin tüm çalışanlarının kolektif emeğinin ürünü olduğu bilinciyle, yükseköğretim alanında her zaman “yok sayılan” idari ve teknik personelin sorunlarından bir tanesi de Görevde Yükselme Sınavının yapılmamasıdır.”

Kamu emekçilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliğinin en azından kağıt üzerinde ‘Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yapılması gerekirken uygulamada buna uyulmadığını ve hülle yoluyla atama gerçekleştirildiği duyumlarını aldıklarını ifade den Eğitim Sen Muğla Şubesi Yürütme Kurulunun açıklaması şu şekilde devam etti;

“Üniversitelerde bulunan Sekreterlik kadroları (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü) sınavla yükselme kapsamında olmayıp atamaya tabi kadro olarak değerlendirilmektedir. İdarenin “takdiri ile” bu kadrolara atamalar yapılmaktadır. Daire Başkanlığı, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Sekreterliği gibi kadrolar Görevde Yükselme Sınavı kapsamına alınması için hukuki zemin oluşturulmalıdır.

Bu kadrolara atamanın da görevde yükselme gibi sınavlarla belirlenmesi gerekmektedir. Sınavlara giren adayların uzmanlık alanı ve kıdem gibi kriterleri baz alınarak puanları hesaplanmalı, sınav ile aldıkları puan ile bu puan toplamına göre bir değerlendirme yapılmalıdır.

Liyakat ilkesini yok sayan, emekçiler arasındaki dayanışmayı ortadan kaldıran bu tür uygulamalar nitelikli bir yükseköğretim hizmetinin örgütlenmesinin ve emekçilerin insanca çalışma koşullarına sahip olmasının önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu durum idari personelin mutsuzluğunu arttırmakta, motivasyonunu düşürmektedir. Unutulmamalıdır ki Üniversiteler tüm bileşenleriyle bir bütün olarak hizmet üretirler.

Bu kapsamda;

02 Aralık 2019 tarihinde sonuçları açıklanan ve şu andaki Üniversite yönetiminin sınav komisyonunda yer aldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavında sıralamaya girmeyen kaç adayın Yüksekokul, Fakülte Sekreterliği kadrolarına ataması ve/veya görevlendirmesi yapılmıştır. Yapılmışsa gerekçesi nedir.

Ülkemizde kadrolu memurluklara atanma için Kamu Personel Sınavına Girme şartı aranırken bu sınava girmeden memur olan kişilerin Yüksekokul, Fakülte Sekreterliği kadrolarına ataması ve/veya görevlendirmesi yapılmış mıdır?

İdarenin “takdiri ile” sekreter kadrolarına kaç kişinin ataması yapılıp; daha sonra hukukun çevresi dolanılarak tenzil-i rütbe ile alt kadro olan ama sınavla atanabilinecek olan “Şube Müdürü” kadrolarına ataması gerçekleşmiştir. Üniversitemizde Sınavla atanabilecek kadrolara atama yapılmışsa atama gerekçesi nedir

Teknik Hizmetler Sınıfında olan kaç kişinin Kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri yürüten Genel İdare Hizmetlerin sınıfında olan Yüksekokul, Fakülte Sekreterliği kadrolarına ataması ve/veya görevlendirmesi yapılmıştır. Yapılmışsa gerekçesi nedir.

Tüm bu atama görevlendirmeler yapılmışsa atamaya/görevlendirmeye kim(ler) karar vermektedir?

Tüm bu atama görevlendirmeler yapılmışsa bu konuda devreye giren birileri veya kurumlar var mıdır? Yoksa bu atamalar sadece atanan kişinin bireysel çabalarıyla mı olmuştur?”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.