enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Kimse ekip halinde sağlık hizmeti sunduğumuzu unutmamalıdır

Kimse ekip halinde sağlık hizmeti sunduğumuzu unutmamalıdır

SES Muğla Şube Eş Başkanı Nazlı Tepeliİş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana daha da derinleştirmektedir.” dedi.

Bodrum Gündem Haber

SES Muğla Şubesi, Muğla Tabip Odası, Genel Sağlık İş Muğla Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası, Muğla Aile Sağlığı Elemanları Derneği tarafından ortak yapılan açıklamayı Ses Muğla Şube Eş Başkanı Nazlı Tepeli okudu.

1 Aralık günü TBMM genel kurulunda kabul edilen teklifle emekli tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara 17 bin gösterge rakamı yerine 40 bin, uzman olmayanlara 13 bin gösterge rakamı yerine 33 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıkları ile birlikte ilave ödeme yapılacağı düzenlendiğini ikinci düzenleme ile de, Döner sermaye ek ödemelerinde eğitim görevlileri için en yüksek devlet memuru aylığının %410’un dan %770′ ine uzmanlar için %335′ ten %695′ e pratisyen tabipler için de %180′ den %450′ ye arttırılmış, ödemeler sağlık bakanlığı bütçesinden garanti ödeme kapsamına alındığını ifade eden SES Muğla Şube Eş Başkanı Nazlı Tepeli “Yıllarca yürüttüğümüz mücadelelerin sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır. Bugün açıklanan sözlerin takipçisi olacağız.” dedi.

Düzenleme ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır…

Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep ettiklerini bakanın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler için yapılacağı bilgisi paylaşıldığını yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere yönelik maaş artışı ifade edildiğini belirten Nazlı Tepeli açıklamasına şu ifadeler ile devam etti; “Söz konusu değişiklik müstakil bir kanun teklifi olmadığından gerekçesi bulunmamaktadır ve hiçbir ihtisas komisyonunda görüşülmemiştir. Dolayısıyla adeta bir oldubitti şeklinde gerçekleşmiştir. Sağlık Bakanının kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana daha da derinleştirmektedir.”

Sağlık Emekçileri farklı unvanlarda olsa da hizmeti beraber yürüttüklerini ifade eden Tepeli “Kimse ekip halinde sağlık hizmeti sunduğumuzu unutmamalıdır. Pandemi dönemi özellikle göstermiştir ki, tüm sağlık hizmeti veren Sağlık Emekçileri çalışmada, izin kullanmada “Sağlık Personeli” olarak değerlendirilip aynı kategoriye alınırken ödemelerde ayırım yapılmış olması kabul edilemez.

Biz Sağlık Emekçileri her türlü mücadeleyi birlikte sürdürmeye, alanda da iş yerinde de birlikte çalışmaya ve yan yana yürümeye devam edeceğiz.  Buradan Sağlık Bakanı’na, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın.”

Biz bu oyuna gelmeyeceğiz! Sağlık Ekip İşidir!

Hasta bakımını ve tedavisini yürüten hemşirenin, ebenin, görüntüleme alanında çalışan radyoloji teknikerlerinin, her türlü tetkikleri çalışan laborantların, eczacıların, psikologların, fizyoterapistlerin, odyometrislerin, acil tıp teknisyenlerinin, aile sağlığı çalışanlarının,  sağlık hizmeti üretiminde aktif rol alan hastabakıcıların, şoförlerin, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının emeğinin göz ardı edildiğini, iş barışını bozan ve ayrışmaya yol açan bu düzenlemeyi kabul etmediklerini bütün bu meslek gruplarının emeğinin yok sayıldığı bir sistemde sağlık hizmetinin üretilemeyeceğini belirten SES Muğla Şube Eş Başkanı Nazlı Tepeli’nin açıklaması “Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine buradan bir kez daha sesleniyoruz! Hiçbir hak ve menfaatimizi korumayan hatta her geçen gün daha fazla mağdur eden örgütlerden desteğinizi çekin! Emeğimizi, haklarımızı hiç kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Sağlık ekibinin her bireyi için haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret talebimiz konusunda daha fazla duyarlılık göstererek eylem ve etkinliklerimizi büyüteceğiz.” cümleleri ile sona erdi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.