enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

GEKA, Güney Ege’nin Kurumsallaşma ve Dijitalleşme haritasını çıkardı

GEKA, Güney Ege’nin Kurumsallaşma ve Dijitalleşme haritasını çıkardı
05.05.2022
0
A+
A-

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA; Aydın, Denizli ve Muğla’daki tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat ile gıda ürünleri imalatı sektörlerine yönelik “Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Mevcut Durum Analizi” çalışmasına imza attı. 

Bodrum Gündem Haber

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan konuya yönelik yaptığı açıklamada; “Küresel düzeyde rekabet edebilirliğimizi artırmak, teknolojik ilerleme ile iktisadi büyümeyi sağlamak ve hayatımızı kolaylaştırmak amacıyla ulusal düzeyde belirlenen politika ve yatırımları Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak bölgesel düzeyde ilerletmek istiyoruz. Ajansın 2021-2023 dönemini kapsayan ‘İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında hazırlanan analiz ile söz konusu sektörlerin mevcut durumu ortaya konmuştur. Analiz Aydın, Denizli, Muğla’da tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat, gıda ürünleri imalatı vb. öne çıkan sektörlerde dijital ve kurumsal dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılması amacıyla yürüttüğümüz ‘İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı’nın ilk adımıdır. Analizden elde edilen bilgiler Ajansımızın önümüzdeki dönem için dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki faaliyetlerine ve desteklerine ışık tutacak, diğer karar alıcılara da rehberlik edecektir” dedi.

TR32 Bölgesi’nde,  NACE Rev.2’ye göre bölge ekonomisine yön veren imalat sanayi sektörünün seçilmiş 4 alt sektöründen (10-Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14-Giyim Eşyalarının İmalatı, 13-Tekstil Ürünlerinin İmalatı ve 28-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı) çalışan sayısı kriterine göre örneğe çıkan işletmeler araştırma kapsamına alındı. Makine sektöründe 10 kişi ve üzeri, tekstil sektöründe 100 ve üzeri, giyim imalatında 50 ve üzeri, gıda sektöründe ise 20 ve üzeri çalışan sayısına sahip tüm işletmelerle tam sayım yöntemiyle web tabanlı 301 adet anket gerçekleştirildi. Anket yapılan İşletmelerin %21’i (63) gıda ürünleri imalatı, %28’i (88) tekstil ürünleri imalatı, %23’ü (67) giyim eşyaları imalatı, %28’i (83) makine ve ekipman imalatında faaliyet gösteren işletmelerden oluştu.

Araştırma kapsamındaki işletmelerin %68’i Denizli ilinde, %26’sı Aydın’da ve %6’sı Muğla’dadır. Tekstil ürünleri imalatı sektöründeki işletmelerle yapılan anketlerin %95’i Denizli ilinde, gıda ürünleri imalatı sektöründeki işletmelerle yapılan anketlerin %53’ü Aydın’da yapıldı.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan araştırmaya yönelik yaptığı açıklamada şunlara değindi: “Öncelikle kurumsallaşma açısından araştırmanın sonuç ve değerlendirmesi yapılacak olursa; işletmelerin %77’sinde yazılı bir işletme anayasası bulunmamaktadır. İşletmelerin  %71’inde çalışanların görev, rol, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş olup tekstil ürünlerinin imalatı gerçekleştiren işletmeler (%77) ile en yüksek orana sahiptir. İşletmelerin %68’inde kalite kontrol biriminin aile üyesi olmayan ayrı profesyonel bir yöneticisi bulunmaktadır. Bunu %55 ile insan kaynakları birimi, %48 ile pazarlama birimi, %39 ile bilgi işlem/otomasyon birimi ve %27 ile Ar-Ge birimi takip etmiştir. İşletmelerin sadece %23’ünde aile üyesi dışında yönetici bulunmaktadır. Bu araştırma verileri analiz edildiğinde kurumsallaşma ilkelerine göre örgütsel yapısını dönüştüren işletme sayısı TR32 Bölgesi’nin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında yeterli düzeyde bulunmamaktadır.

Günümüzde dijitalleşme hızla gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlar ve iş dünyasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren bütüncül bir dönüşüm anlayışını ifade etmektedir. Dijitalleşme açısından araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde; bölgede öne çıkan sektörlerde dijitalleşme çabası içinde olan işletmelerin yoğun olduğu görülmektedir. Dijitalleşmeye olan eğilimi bakımından diğerlerine göre tekstil imalatı ile makine ve ekipman imalatı sektörleri öne çıkmaktadır. Bu noktada işletmelerin en büyük engel olarak gördüğü maliyet konusu ortaya çıkmaktadır.

İkinci önemli husus ise işletmelerin dijital dönüşümüne ön ayak olabilecek insan kaynağının yaratılmasıdır. Bu hususta üniversite, mesleki eğitim kuruluşları, STK’lar ile kamu kurum kuruluşlarının iş birliği yaparak gerekli alanlarda donanımlı eğitimi sağlayabilecek merkezleri oluşturması önemlidir.  Bölge üniversitelerinden mezun olan genç eğitimli insan kaynağının iyi yönlendirilmesi ve diğer bölgelerdeki iyi üniversitelerden mezun olan gençlerin bölge sanayine çekilebilmesi kilit noktayı oluşturmaktadır.

Üçüncü husus ise işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok danışmanlık desteğine ihtiyaç duymasıdır. Aile şirketlerinin yoğun olduğu bölgede yönetişim, Ar-Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere çeşitli danışmanlık hizmetlerinin profesyoneller tarafından işletmelere yoğun olarak sunulması ve bunların destek mekanizmaları ile desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Son olarak bölge sanayisinde dijital dönüşümün sağlanmasındaki en önemli hususlardan biri değişime gösterilen dirençtir. Bu direnç; işletmenin ister yönetim ister diğer departmanlarında olsun, işletmelerin ve sanayinin gelişimi ve dönüşümü için büyük bir engel teşkil etmektedir. Bunun için dijitalleşme bilincinin yaratılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları ile departmanlara özel tasarlanmış eğitimlerin bir arada yürütüldüğü bir farkındalık programı planlamak ve bu hususta aksiyon almak bölge sanayisinin kurumsallaşması ve dijitalleşmesi mevzunda büyük bir dönüşüm yaratabileceği düşünülmektedir.”

Genel Sekreter Özgür Akdoğan son olarak;  Güney Ege Bölgesinde Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Mevcut Durum Analizi”nin GEKA’nın web sitesinde yer aldığını, detaylı olarak incelemek isteyen paydaşların https://geka.gov.tr/gekaftp/dijitallesme.pdf linkini ziyaret edebileceklerini söyledi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.