Bodrum Gündem

Öğrencilerimizin eğitim hakkı için öğretmen ataması istiyoruz

Öğrencilerimizin eğitim hakkı için öğretmen ataması istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 3 Mart 2022 tarihinde katıldığı programda Öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Atamanın en kısa sürede olacak sözü üzerinden tam 69 gün geçtiğini belirten Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran Halen ne takvim ne duyuru açıklanmadı.” dedi.

Bodrum Gündem Haber

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in özel bir TV kanalında 3 Mart 2022 tarihinde katıldığı programda “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran TV programında yapılan açıklamanın üzerinden Atama tam 69 gün geçtiğini ve halen ne takvim ne duyuru açıklanmadığını belirtti.

Eğitim sistemi her geçen gün artan sorunlar ve giderek derinleşen çelişkiler ile tam bir çürüme içinde bulunduğunu ifade eden Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, “AKP iktidarı döneminde ortaya çıkan ataması yapılmayan öğretmenler sorunu eğitimin öncelikli ve acil çözüm beklenen sorunlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye’nin pek çok bölgesinde öğretmen yetersizliği nedeniyle eğitim-öğretim süreci aksamakta, bu durum çok sayıda dersin boş geçmesine neden olmaktadır.” dedi.

Kamusal eğitim, eğitim hizmetinin herkes için eşit, parasız, nitelikli ve ulaşılabilir olmasını ifade eden bir kavram olduğunu ve bir ülkede herkesin eşit koşullarda yararlanabileceği bir eğitim hakkından bahsedebilmek için eğitimin fiziksel ve ekonomik yönden de erişilebilir olması gerektiğini belirten Savran açıklamasına şu şekilde devam etti; “Eğitime erişim hakkını düzenleyen her türlü ulusal/uluslararası yasa/sözleşme, devletlere bu hakkın ayrım yapılmaksızın sağlanması yükümlülüğünü getirmektedir. Öncelikle  öğrencilerimizin eğitim hakları için yeterli sayıda öğretmen ataması mutlaka yapılmalıdır.

Yıllardır kamu istihdamında, özellikle eğitimde güvencesiz, esnek ve performansa dayalı istihdam politikalarını hayata geçirmek isteyen siyasi iktidar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eğitimde mülakat sınavı ile alınan ‘sözleşmeli öğretmenlik’ uygulamasını başlatmış ve bugüne kadar 129 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılmıştır.”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her fırsatta öğretmenlerin niteliklerini ve yeterliliklerini tartışmaya açıp, siyasi kadroları üzerinden öğretmenlerin performansını ölçmeye çalışırken, öğretmen açıklarını kapatmak için yeterli atamamakta ısrar ettiğini ve MEB’in, öğretmen açıklarını kapatmak yerine sözleşmeli ve ücretli öğretmen istihdamını yaygınlaştırarak eğitimde güvencesiz istihdamın kapılarını ardına kadar açmayı hedeflediğini belirten Başkan Savran “81 ilin verilerine göre resmi öğretmen açığının 120 bin 131 olmasına, görev yapan ücretli öğretmen sayısının 86 binlere ulaşmasına, birçok sınıfın mevcudunun olması gerekenin çok üzerinde olmasına  rağmen atama yapmayan iktidar maliyeti gerekçe göstermektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Her yıl 10 binlerce öğretmen mezun oluyor ancak istihdam edilecek öğretmen sayısı giderek azalıyor. Bunu tamda  İktidarların tercihleriyle ilgili bir sonuç olarak değerlendirmek gerekiyor. Yıllardır eğitim, bir yandan gericileştirilirken bir yandan da piyasalaştırılıyor. Çünkü Özel okullarda kölelik koşullarında ucuz işgücü olarak çalıştırılacak öğretmenlere ihtiyaçları var.” dedi.

Muğla’da kamu ve özelde toplam  1070 okul 9484 derslikte 13877 öğretmen 158896 öğrenciye eğitim verdiğini, kamuda görev yapan ücretli öğretmen sayısının 900`e yaklaştığı ifade eden Başkan Savran’ın açıklaması şu şekilde devam etti; “Eğitimde gerçek ihtiyaç kadar atama yapılmaması, atama bekleyen işsiz öğretmen sayısının her geçen yıl katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu durum, işsiz öğretmenleri büyük bir strese sokmakta, intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar ataması yapılmadığı için çok sayıda  öğretmen intihar etmiştir.

Eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmendir ve eğitimin niteliği, öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin mevcut çalışma koşulları ile öğrencilere ve genel olarak eğitim sistemine faydasının olmadığı geçmiş uygulamalarla somut bir şekilde görülmüştür. Kamu hizmetlerinin sürekliliği, düzenliliği ve halka daha nitelikli olarak sunulması için eğitimde her türlü güvencesiz istihdam uygulamasından derhal vazgeçilmeli, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu kalıcı olarak çözülerek herkese kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Öğretmenler arasında kadrolu, sözleşmeli ya da ücretli öğretmen ayrımı yapılması doğru değildir. Eğitimde yaşanan nitelik bozulmasının bir nedeni de, öğretmen alımında güvencesiz istihdam politikalarının benimsenmesidir.

Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları süreci planlı bir şekilde işletilmeli, giderek büyüyen ataması yapılmayan öğretmenler sorunu kalıcı olarak çözülmelidir. Kadrolu olarak atanmak isteyen öğretmen arkadaşlarımızın talepleri yerine getirilmeli, yapısal bir sorun haline gelen öğretmen açıklarını kapatmak için gerekli adımlar derhal atılmalıdır.”

Ücretli, sözleşmeli, güvencesiz, kadrolu; çalışma koşulları ne olursa olsun bu ülkenin öğretmenleriyle, geleceği ilmek ilmek öreceklerini belirten Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran’ın açıklaması; “Ataması yapılmadığı için kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, akıttığınız gözyaşlarını, hayatlarının en güzel yıllarında yaşanılmamış hayatları unutmayacağız. Eğitim Sen olarak geçmişten bugüne ataması yapılmayan öğretmenlerin, meslektaşlarımızın sesi, nefesi olduk. Ataması yapılmayan öğretmenler platformunu birlikte kurduk, atama talepleri için ilk mitingi birlikte örgütledik. Tüm arkadaşlarımızın ataması gerçekleşinceye, öğrencilerine kavuşuncaya kadar arkadaşlarımızın sesine ses, nefeslerine nefes olmaya devam edeceğiz.

Kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan, hakları gasp edilen, hukuksuzca ihraç edilen, sürgün ve soruşturmalara, baskılara maruz kalan, sözleşmeli, ücretli güvencesiz çalışan, ataması yapılmayan, özel öğretim kurumlarında esnek, güvencesiz, düşük ücretlerde çalıştırılan, gecesini gündüzüne katarak görevini yapmaya çalışan bütün eğitim ve bilim emekçilerinin, eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamayan milyonlarca çocuk ve gencimizin taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimize söz veriyoruz. Haklarımız, geleceğimiz ve çocuklarımızın eğitim hakkı için bütün eğitim ve bilim emekçilerini, öğrenci ve velilerimizi birlikte ortak mücadeleye davet ediyoruz.” cümleleri ile sona erdi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.