Bodrum Gündem

Belediye Meclisi 5 Temmuz salı günü toplanıyor

Belediye Meclisi 5 Temmuz salı günü toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı  05.07.2022 Salı günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem haber

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı  05.07.2022 Salı günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi ise şöyle;

1.İmar ve Bayındırlık Komisyonu

a-Belediyemiz Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 2021/124 (2021/126-ek süre) sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklif dosyalarında, planlamaya konu alanların mevcut ağaç rölevesi ve plan kotesinin yer almasının zorunlu hale getirilmesi teklifine ilişkin, 16/06/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

b-Belediyemiz Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/103 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, 211 ada 43 parsel için, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, “Özel Sağlık Tesisi Amaçlı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin, 16/06/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

2.İmar ve Bayındırlık Komisyonu – Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu

Belediyemiz Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/105 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonuna havale edilen, İlçemizdeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla, yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesi teklifine ilişkin, 16/06/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

3.Plan ve Bütçe Komisyonu

a-Belediyemiz Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/110 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı Meclis kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesindeki “Araçlar ve Yükleyici Kiralama Ücretleri” kısmının  yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi teklifine ilişkin, 22/06/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

4.Plan ve Proje Müdürlüğü

a-İlçemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanan trafiğe tescilli, karavan tarzı “tiny house” olarak nitelendirilen bungalov tipi ev modellerinin kullanımlarına dair kriterlerin belirlenmesine ilişkin çalışma yapılması teklifinin görüşülmesi.

b-1/1000 ölçekli Göltürkbükü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki  yaklaşık 90 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, aynı Kanununun 10. maddesine göre Belediyemizin 5 yıllık imar programına bu alanların ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi.

c-1/1000 ölçekli Ortakent-Yahşi Beldesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin Genel Hükümler Başlıklı 1.15 maddesi hükmü doğrultusunda, İlçemiz Ortakent Mahallesi, 194 ada, 6 Parsel numaralı taşınmaza ilişkin Kültür Merkezi yapımı talebinin  görüşülmesi.

5- Etüt Proje Müdürlüğü

Belediyemizce projeleri tamamlanan “Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Merkezi Bakım ve Onarımı”, “Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzunun Bakım ve Onarımı”, “Çiftlik Mahallesi Sosyal ve Etkinlik Merkezi Bakım ve Onarımı”, “Karaada Sosyal Tesisinin Bakım ve Onarımı”, “Turgutreis İş Merkezinin ve Meydanın Yenilenmesi”, “Yalıkavak Pazaryeri Yapımı”, “Çırkan Mahallesi Gündüz Bakımevi Yapımı” ve “Belediye Kademesi Yapılması” işlerinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

a-Selin Ayla ÜNVER tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2022 model, W1T96400110508270 şasi numaralı Mercedes Benz marka, 0 km aracın su tankerine (Arazöz) dönüştürülerek şartsız bağışı teklifinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.08.2006 tarih ve 63039 sayılı yazısına istinaden görüşülmesi.

b-Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. AŞ. tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2022 model,  W1T96400110510103 şasi numaralı Mercedes Benz Arocs 2033 Euro 6 marka, 0 km aracın su tankerine (Arazöz) dönüştürülerek şartsız bağışı teklifinin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.08.2006 tarih ve 63039 sayılı yazısına istinaden görüşülmesi.

7-Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 2021/152 sayılı Meclis kararıyla kabul edilen “2022 yılı Aykome Zemin Tahrip Bedeli Tarifesinin” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28/04/2022 tarih ve 2022/1-2 sayılı kararı ile kabul edilen tarifeye uygun olarak güncellenmesi teklifinin görüşülmesi.

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi İbrahim AKBAŞ’ ın maaşının belirlenmesi.

b-22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (II) Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan derece değişikliklerinin görüşülmesi.

c-17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde C11 grubunda yer alan Belediyemizin norm kadro cetveline “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosu eklenmiş olup, buna göre 1 inci derece İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosu ihdas edilmesi ve Belediyemiz norm kadro cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi.

d-17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği zorunlu hale getirilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması, buna bağlı olarak, daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü altında yer alan Enerji Verimliliği, İklim Değişikliği ve Koordinasyon Bürosu ile Sürdürülebilirlik Bürosu iş ve işlemlerinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülmesi, bu doğrultuda hazırlanan Belediye Organizasyon Şemasına işlenmesi ile  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile yeniden düzenlenen Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi.

9-Özel Kalem Müdürlüğü

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ve 75. Maddesinin (b) bendinde geçen “Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.” hükmü gereğince, İlçemizde sunulan kamusal hizmetlerin kalitesi ve verimliğinin artırılmasına ilişkin olarak Bodrum Kaymakamlığı ile  “Ortak Hizmet Protokolü” imzalamak üzere  Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

10- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bodrum Belediyesinin 8 Mart 2020’de imzalamış olduğu Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı doğrultusunda hazırlanan “ Bodrum Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planının” görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.