Bodrum Gündem

Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin

Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin

 

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği tarafından Bodrum Belediye meydanında Öğretmenlik Meslek Kanununun iptal edilmesine yönelik basın açıklaması yapıldı.

Bodrum Gündem Haber

Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay tarafından okunan yazılı basın açıklamasında    Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi talebiyle dün Ankara’da bakanlık önünde yapılması planlanan basın açıklamasının kolluk güçlerinin saldırı ve engellemeleri nedeniyle gerçekleştirilemediği dile getirilerek Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ücretli öğretmen uygulamasına son verilmesi talep edildi.

Yapılan basın açıklamasının detayları şöyle;

“Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi talebiyle dün Ankara’da bakanlık önününde yapılması planlanan basın açıklamamız kolluk güçlerinin saldırı ve engellemeleri nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Uzunca bir süredir baskı, zor ve yasaklama politikalarıyla ülkeyi yarı açık bir cezaevine çeviren AKP iktidarının kolluk güçleri dün de açıklama yapılacak noktaya 4 km uzaklıktaki Eğitim Sen Genel Merkezini ablukaya alarak MYK üyeleri ve şube başkanlarının binadan çıkışına izin vermemiş, fiilen gözaltına almıştır. Yine aynı saatlerde Eğitim Sen 1 Nolu Şube önünde toplanan üyelerimiz de aynı muameleye maruz kalmış, bakanlık önüne gidişleri engellenmiştir. Hiçbir hukiki dayanağı olmayan bu uygulama en temel insan hakkı olan “düşünce ve ifade özgürlüğüne” yönelik bir saldırı olduğu gibi, Türk Ceza Kanunun 109. Maddesine göre “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” şuçunun alenen işlenmesidir. Eğitim Sen olarak yaşadığımız bu hukuksuzluğun ve saldırıların sorumluları hakkında yürütülecek hukiki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Bu yaşananlar, “Öğretmenlerin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik. ” diyerek pazarlamaya çalıştıkları ucube  ÖMK’nun hiçbir öğretmen tarafından kabul edilmediği benimsenmediği gerçeğinin  üstünü polis kalkanıyla örtme gayretinden başka bir şey değildir. Milyonlarca öğretmen yasayı ve yasanın getirdiği kariyer basamaklarını kabul etmediklerini işyerlerinde, alanlarda ve sosyal medyada gür bir sesle ifade etmişlerdir.

Öğretmenlik Meslek Kanununu Kabul etmiyoruz. Çünkü:

  • Öğretmenlik Meslek Kanunu, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmıştır.
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu, farklı branşlarda da olsalar aynı okulda ve aynı sınıfta öğrencilerine emek veren öğretmenleri, farklı kariyerlere ayrıştırarak ve bu yapay ayrıştırmaya göre farklı maaş uygulamasını meşrulaştırmaya çalışarak öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açan bir düzenlemedir.
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ücretli öğretmen uygulamasına son verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin tüm hakları ile kadroya geçirilmesi beklenirken, tersine kadrolu öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen hiyerarşisine tabi tutmuştur. Oysa tüm öğretmenlerin asıl beklentisi, güvenceli iştir, eşit işe eşit ücrettir ve mesleki itibardır, saygıdır.
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu merkezi yazılı sınavı kaldırarak yerine “Adaylık Değerlendirme Komisyonu” oluşturmuş ve böylece öğretmenliğe ilk atanmada mülakatın bir benzeri siyasal ayrımcılığa yol açacak keyfi ve baskıcı bir süreci başlatmıştır.

Kabul Etmiyoruz! Çünkü:

  • Kariyer basamakları arasındaki geçiş sınavlarının öğretmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde çok olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. Öğrencilerine yıllarca emek vermesine karşın yeterlilik sınavına maruz kalan öğretmenin hissedeceği duygular eğitimin niteliğine gölge düşürecektir.
  • Ekonomik krizin derinleştiği ve eğitim emekçilerinin enflasyon karşısında ezildiği bu dönemde emekçilerin ekonomik ve özlük hak kazanımlarıkariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmeye çalışılmaktadır.
  • Velilerin algısında “nitelikli okul” ve “niteliksiz okul”  ayrımlarına “yeterli öğretmen” ve “yetersiz öğretmen” ayrımı eklenecektir. Velilerin bakış açısında yaratılan bu algı, öğrenciler üzerinde de ciddi etkiler oluşturacaktır. Okulda “uzman öğretmenin sınıfı” ve “başöğretmen sınıfı” oluşacak ve algı düzeyinde eğitim hakkının sağlanmasında eşitsiz uygulamalar ortaya çıkacaktır. Bu süreç öğretmenin mesleki saygınlığını,  okul ve aile arasındaki iletişimi ve çalışma barışını bozacaktır.
  • Kanunda özel okullarda çalışan öğretmenlere ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Bu durum öğretmen istihdamında eşitlik ve eşit işe eşit ücret ilkesine ilişkin en önemli sorun olmayı sürdürmektedir. Özel okul öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında değerlendirilmemiş olması bu meslektaşlarımızın piyasacı eğitim anlayışı içerisinde ucuz iş gücü olarak görüldüklerinin de bir kanıtıdır.

Kapsamlı ve bütüncül bir Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır. Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlenmek zorundadır. Öğretmenler lehine bir içerik taşıması gereken meslek kanunu, ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966’da kabul edilen “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı”na uygun şekilde düzenlenmelidir.

Bu nedenlerle;

Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmasının ivedi biçimde yapılmasını istiyoruz.

Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sınava da, kariyer basamaklarına da karşıyız. Bu kanunun bir an önce iptal edilmesini, öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz.

Ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz, eleştirilerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu istiyoruz.

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin, Ayrımsız Bütün Eğitim ve Bilim Emekçilerine Bir Maaş Tutarında ve Yılda İki Kez Ödenmesi Sağlanmalıdır

2020 yılında 1210 TL, 2021 yılında 1250 TL olarak verilen eğitim ödeneği, günümüz enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen, yandaş sendika sayesinde 2022 yılında sadece 1325 TL olarak ödenecektir. Ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranları dikkate alındığında bu rakamın komik denecek bir düzeyde olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır.

Eğitim Sen Muğla Şubesi olarak  genel merkezimize ve arkadaşlarımıza yönelik dün yapılan saldırı ve hukuksuz uygulamaları kınıyor, tüm eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edeceğimizi ; ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadeleyi yükselteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz! “

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.