Bodrum Gündem

Canlı Yayın Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi 05.10.2022 Çarşamba günü saat:14:30’da Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştiriliyor. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde;

Bodrum Belediye Meclisinin 05 Ekim 2022 Tarihli Toplantı Gündemi

I-    Başkan Tarafından Meclisin Açılışı

II-  Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

1-Plan ve Bütçe Komisyonu

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan tahsil yardımı miktarının belirlenmesine ilişkin, 09/09/2022 tarih ve 2022/13 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

2-Yazı İşleri Müdürlüğü

a-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “ Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.

b-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Altyapı, İçme Suyu ve Sel Baskınları Araştırma Tespit Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a-22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi.

b-Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfında 7785 Unvan Kodlu 5.  Derece Tahsildar kadrosunun, Teknik Hizmetler  Sınıfında  8500  Unvan  Kodlu  1.  derece  Mühendis kadrosuyla değiştirilmesi  ve ihdas  edilen  8500   Unvan  Kodlu  1.  derece  Mühendis kadrosunda tam zamanlı  sözleşmeli Mühendis çalıştırılacağından, ücretinin  belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4-Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu

a-İlçemiz  Yalıkavak  Mahallesinde  bulunan, 6846.  Sokak isminin  “Dinç Sokak” olarak  değiştirilmesine  ilişkin  alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/24 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

b-İlçemiz Eskiçeşme Mahallesinde bulunan, 1550. Sokak isminin  “Ahmet Poyraz Sokak” olarak  değiştirilmesine  ilişkin  alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/25 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

c-İlçemiz Turgutreis  Mahallesinde bulunan, 4102. Sokak isminin  “Alaeddin Yavaşça Sokak” olarak  değiştirilmesine  ilişkin  alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/27 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

d-İlçemiz  sınırları içerisinde bulunan Umurca Mahallesi, 2012.  Sokakta bulunan parka  “Ayşe Dudu- Mehmet Karasu Parkı ” isminin verilmesine  ilişkin  alınan 23.09.2022 tarih ve 2022/28 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

5-Destek  Hizmetleri Müdürlüğü

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğünün 2022 Gider Bütçesinde yer alan 06.1.7.90 “Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri” tertibinden 5.000.000,00-TL alınarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde ihtiyaç görülen 6 adet bütçe kalemine ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.

6-Etüt Proje Müdürlüğü

İlçemiz Mumcular Mahallesi, Gökyer Mevkiinde, tapunun N19-D-14-D-3-A Pafta, 427 ada 5 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan arsa niteliğindeki 934,54 m² lik taşınmaz üzerine yapılacak olan Gündüz Bakım Evi yapımına ilişkin olarak Nazmi CANBAZ isimli şahsın şartlı bağış talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “g” bendine istinaden görüşülmesi.

7-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Gıda Bankacılığı Sistemi Projesi kapsamında Bodrum Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Bodrum Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine göre ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, bunun  için protokol yapmak üzere, aynı Kanunun 38/g maddesine istinaden Belediye Başkanı Ahmet Aras’ a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

8-Plan ve Proje Müdürlüğü

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi e çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince görüşülmesi.

9-Mali Hizmetler Müdürlüğü

a-Bodrum Belediyesi 2023 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının görüşülmesi.

b-Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi.

c-Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.