Bodrum Gündem

Muğla Barosunu Hep Birlikte Yeniden İnşa Edeceğiz

Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu tarafından yapılan açıklamada “Muğla Baromuzu yeniden inşa etmeye talibiz.” denildi.

Bodrum Gündem Haber

Muğla Barosunun 8- 9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan olağan genel kurulunda Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu tarafından yapılan açıklamada “Muğla Baromuzu yeniden inşa etmeye talibiz.” denildi.

Herkes İçin Adalet İsteyen Bir Baroyu İnşa Etmeye Hazırız…

İhtiyaç olanın; Baroların mesleği yapabilmek için kayıt olunması zorunlu, hantal ve bürokratik bir meslek örgütü olmaktan çıkartıp avukatların gerçek anlamda bir örgütü olması gerektiği ifade edilen açıklamada “Üyesinin mesleği icra ederken karşılaştığı her sorunda yanında olan, onu asla yalnız bırakmayan, bir baro yapılanmasıdır. Üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlayan ve gücünü bu birlik ve dayanışmadan alan bir baroyu, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını koruma ve savunma görevini tavizsiz yerine getiren cesur bir baroyu, karar alma ve uygulama mekanizmalarına üyelerinin de katılımını sağlayan bir baroyu, temel hak ve özgürlükleri, laikliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini, barışı, sosyal hakları, doğayı savunan bir baroyu, kamucu ve eşitlikçi, herkes için adalet isteyen bir baroyu inşa etmeye hazırız.” denildi.

Toplum gericilik eliyle yeniden şekillendirilmek isteniyor…

12 Eylül saldırısı sonrasında uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla bugün gelinen aşamada sermaye artık sömürünün katmerlenmesi ve devamlılığının karşısında hiçbir direniş görmek istemediği belirtilen açıklama şu şekilde devam etti; Gericilik ile işbirliği içinde cumhuriyetin bütün kazanımları bir bir yok edildi. Laiklik bitirildi, sosyal devlet bitirildi, demokrasi bitirildi, yasama yürütmenin güdümüne sokuldu, yargı bağımsızlığı tarihe karıştı, temel hak ve özgürlükler ya kullanılamaz hale getiriliyor ya da yok ediliyor, hukuk sermayenin çıkarlarına uygun olarak yeniden yapılandırılıyor. Sermayenin kar hırsına engel olacak hiçbir hukuk kuralına tahammül edilmiyor. Ülkemizin bütün yeraltı ve yerüstü kaynakları, çevre, doğa, kıyılarımız, sularımız, ormanlarımız, yaylalarımız kar hırsına kurban ediliyor. Halkın parası ile kurulan bütün fabrikalar özelleştirme yoluyla yağma edildi, kurumlar yok edildi. Gericilik ile işbirliği içinde cumhuriyetle kazanılan birey olma, yurttaş olma hakkımız dahi tekrar kulluğa geri döndürülmek isteniyor. Kadınlar öldürülüyor, kadınlar tekrar hiçliğe, karanlığa mahkûm edilmek isteniyor, ellerindeki tüm hakları İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme örneğinde olduğu gibi alınmak isteniyor. Toplum gericilik eliyle yeniden şekillendirilmek, bu azgın sömürü ve talana karşı koyamayacak hale getirilmek isteniyor. Tarikatlar, cemaatler bir yandan halkın dini duygularını inançlarını istismar ederken diğer yandan sermaye ile işbirliğinin meyvesi olarak kendileri de şirketleşiyor, holdingleşiyor ve azgın sömürü ve talanın ortağı haline geliyorlar.”

Savunma, bağımlı hale gelen yargı erkinin içinden de uzaklaştırılmak isteniyor…

Avukatlık Mesleğinin de bu saldırılardan nasibini aldığı ifade edilen açıklamaya “Avukatlık, serbest meslek faaliyeti olmaktan çıkarılıyor, avukatın kendi bürosunu açıp mesleki faaliyetini tek başına sürdürebilmesinin olanakları elinden alınmak suretiyle şirketleşmeye ön açılarak piyasa kurallarına tabi hale getiriliyor, avukatın bağımsızlığı ve özgürlüğü yok edilerek işçi avukat/patron avukat ayrışmasıyla meslektaşın meslektaşı sömürmesi normalleştiriliyor. Savunma, bağımlı hale gelen yargı erkinin içinden de uzaklaştırılmak isteniyor. Açılan onlarca hukuk fakültesinden mezun edilen hukukçu ile sadece avukat değil, piyasaya teslim edilerek yargılama faaliyetinden çok ticari faaliyete dönüştürülmek istenen mesleğe yardımcı personel yetiştiriliyor. Avukatlar mesleki faaliyetlerini icra ettikleri her alanda etkisizleştirilmeye, geri çekilmeye zorlanıyor, önlerine mesleki faaliyeti engelleyici barikatlar örülüyor, sermaye gölgesini satamadığı ağacı keser misali, çıkarlarına hizmet etmeyen özgür ve bağımsız avukatlığı yok etmek istiyor.” cümleleri ile devam edildi.

Gel, katıl, destekle, birlikte değiştirelim…

Meslek örgütleri olan Baroların bu saldırıya karşı bugüne kadar gerektiğince yanıt üretemediği belirten açıklama “İstisnalar şüphesiz ki olmuştur, ancak mesleğe yönelik bu topyekün saldırı karşısında içinde bulundukları hantal ve bürokratik yapı nedeniyle Baroların bu tehlikeyi savuşturabilmesi mümkün değildir. Bu tespite Muğla Barosu da dâhildir. Baroların bölünmek istenmesi ve yandaş Barolar yaratılması hamlesi şimdilik boşa düşürülmüş ise de bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmemekte ve yeni saldırılara hazırlıklı olunması gerekmektedir. İşte bu nedenle meslek örgütümüz Baroları yeniden yapılandırmak, hep birlikte yeniden inşa etmek zorundayız. Gel, katıl, destekle, birlikte değiştirelim.” cümleleri ile sona erdi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.