enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Belediye Meclisi 1 Kasım Salı günü toplanıyor

Belediye Meclisi 1 Kasım Salı günü toplanıyor

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı  01.11.2022 Salı günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı  01.11.2022 Salı günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde;

Bodrum Belediye Meclisinin 01 Kasım 2022 Tarihli Toplantı Gündemi

I-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı

II-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin 24/10/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

2-Plan ve Proje Müdürlüğü

a-İlçemiz Gündoğan Mahallesi, Uluağaçaltı Mevkii, 511 ada 153 parselde Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

b-İlçemiz Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmına I. Derece Arkeolojik Sit Sınırının işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

3-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hakan ERSEL tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere RLHJK05A7MY062390 Şasi No, JK05E6062394 Motor No ve RLHJK05A9MY062309 Şasi No, JK05E6062339 Motor No’lu 2 adet PCX 125 Honda motosikletin  şartsız  bağışı  teklifinin, İçişleri  Bakanlığı  Mahalli  İdareler  Genel Müdürlüğünün  04.08.2006  tarih  ve 63039 sayılı yazısına istinaden görüşülmesi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü

a-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün “Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi” ödeneğinin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü bütçesine ait muhtelif kalemlerden Toplam 6.000.000,00-TL ödeneğin alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 03.5.1.04 “Müteahhitlik Hizmetleri” kalemine ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.

b-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.1.1.01 personel giderleri karşılama ödeneği bütçe kaleminden 1.000.000,00-TL alınarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2022 yılı Gider Bütçesinde yer alan muhtelif kalemlere ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemiz   norm    kadro   cetvelinde    boş  bulunan  bir adet 8500  Unvan  Kodlu  3.  derece  Mühendis kadrosunda tam zamanlı  sözleşmeli Mühendis çalıştırılacağından, 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine istinaden ücretinin  belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.