Bodrum Gündem

Uluslararası Malakoloji Sempozyumu Bodrum’da gerçekleşti

Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Bodrum Deniz Müzesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi iş birliğinde, Bodrum Ticaret Odası destekleriyle 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde Diamond of Bodrum Hotel’de 1. Uluslararası Malakoloji Sempozyumu gerçekleştirildi. Omurgasızlar zoolojisinin yumuşakçalarla ilgilenen branşı olan Malakoloji sempozyumunda Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Portekiz, İspanya, Almanya ve Rusya’dan katılan bilim insanlarınca 28 bildirinin sunumu gerçekleşti. Sempozyum, Bodrum Deniz Müzesi kurucu ortağı olan ve 6000’e yakın deniz kabuğunu müzeye bağışlayan Hasan Güleşçi onursal başkanlığında gerçekleşti.

Bodrum Gündem Haber

Malakoloji alanında önemli katkılar sağlamış bilim insanları; araştırıcılar, denizel, karasal ve tatlı su yumuşakçalarının (Mollusca) biyolojik, ekolojik, taksonomik ve dağılım özelliklerinin yanı sıra, bunların yetiştiriciliği ve avcılığı konularında ve arkeomalakoloji alanında orijinal çalışmalarını İngilizce olarak sundu.  Sempozyumun açılışına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Ağan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Halit Filiz, Bodrum Belediyesi Mali İşler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Haydar Ali Ulusoy ve Bodrum Deniz Müzesi danışma kurulu üyesi Volkan Acar da katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, sempozyumun müzeye binlerce deniz kabuğu bağışında bulunan Hasan Güleşçi onursal başkanlığında düzenlendiğini iletti. Bölgenin denizcilik kültürü ve tarihi üzerine yaptığı çalışmalarını aktaran Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Müzecilik faaliyetlerimiz arasında koleksiyonlarımızla ilinti birçok program yürütüyoruz. Bunlar arasında, kurduğumuz yayınevimiz aracılığıyla yayımladığımız kitaplar, eğitim programları, Denizcilik Buluşmaları gibi birçok etkinlik yer alıyor. Ana koleksiyonlarımızdan biri ise Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu. Hasan Bey ve koleksiyonla ilgili resmi olarak yetkilendirdiği Volkan Bey müzemiz 2011 senesinde ziyarete açılmadan önce 6000’e yakın deniz kabuğunun taksonomik çalışmalarını yaptırdılar. Hayalleri deniz kabuklarını bilim dünyasıyla buluşturmaktı. Geçtiğimiz senelerde fosil bölümümüzdeki deniz kabuklarının tarihlendirmelerini yaptırmıştık. Bu sene ise ülkemizdeki ilk uluslararası sempozyumu müzemiz organizasyonunda, Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Hasan Bey sağlık durumu nedeniyle sempozyuma katılamamış olsa da hayalini gerçekleştirmiş olduğumuz için mutluyum. Bizim bir amacımız var, o da devamlılık sağlamak; ikinci ulusal malakoloji sempozyumu için çalışacağız. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Halit Filiz’e, Assoc. Prof. Bahadır Önsoy’a, Prof. Bilal Öztürk’e özellikle teşekkür etmek isterim” dedi.

Cambazoğlu’nun açılış konuşmasından ardından kürsüye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahadır Önsoy, sempozyumun akışı ve işleyişi hakkında bilgiler aktararak “Sempozyumda yedi çağrılı konuşmacı ve üçü online olmak üzere toplam 30 sunum olacak. Sunumlar, yumuşakçaların taksonomisi, dağılımı, yetiştiriciliği, gıda işleme teknolojileri, biyolojik ve ekolojik özellikleri ve arkeomalakoloji gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Türkiye’de düzenlenen üçüncü ancak uluslararası olarak birinci olan sempozyumumuzun ülkemizdeki genç malakologları ve tecrübeli araştırıcıları uluslararası araştırmacılarla bir araya getirecek olmasından dolayı son derece mutluyuz.” dedi.

Sağlık sebepleri dolayısıyla sempozyuma katılamayan Hasan Güleşçi’nin adına torunu Koç Üniversitesi öğretim üyesi Murat Can Bilgincan açılış programına online olarak bağlanıp konuşma yaparak ailesi adına teşekkürlerini iletti.

Programın ilk gününde sunumların ardından bilim insanları ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi üyeleri ile Bodrum Deniz Müzesi ziyaret edildi ve müzedeki Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu’nda bulunan 6 bine yakın deniz kabuğu büyük bir ilgiyle incelendi; bilim insanları bu koleksiyonun taksonomik açıdan oldukça önemli olduğunu dile getirdiler. Sempozyum, Malakoloji alanında uzman bilim insanlarının sunumlarıyla 27 Ekim tarihine kadar devam etti. Sempozyuma katılamayan bilim insanları ile online bağlantı yapılarak sunumlarını yapmaları sağlandı. Kapanış seremonisinde sempozyumla ilgili görüşlerini dile getiren bilim insanları, 1. Uluslararası Malakoloji Sempozyumu’nun benzer sempozyumlara örnek olması adına oldukça önemli bir adım olduğu konusunda hem fikirdi. Sunumlarını tamamlayan bilim kurulu üyelerine plaketleri teslim edildi. Sempozyumun son günü ise bilim insanları ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üyeleri ile Bodrum’da bir şehir turu gerçekleştirildi.

Türkiye’de Malakoloji alanında uluslararası anlamda gerçekleşen ilk sempozyum olması sebebiyle de büyük öneme sahip sempozyum, Bodrum’da tamamlandı.

Sempozyum bildirileri hakkında bilgi almak için http://www.malacology22.org/ adresini ziyaret edebilir, malacology_2022 adlı İnstagram hesabını takip edebilirsiniz.

Malakoloji Nedir?

Malakoloji, omurgasızlar zoolojisinin yumuşakçalarla ilgilenen branşıdır. Yumuşakçalar tür sayısı bakımından eklem bacaklılardan sonraki en büyük hayvan grubudur. Salyangoz, sümüklüböcek, deniz tarağı, ahtapot, kalamar ve çoğu kabuklu olan birçok hayvan bu gruba dahildir. Malakoloji bir alt dalı konkoloji yumuşakçaların kabuklarıyla ilgilenir. Malakoloji Yunanca “yumuşak” anlamına gelen malakos, ve -loji anlamına gelen -λογία kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

The International Malacology Symposium Was Held In Bodrum

The 1st International Symposium on Malacology was held at the Diamond of Bodrum Hotel on October 25-28, 2022, hosted by Bodrum Municipality, in collaboration with the Bodrum Maritime Museum and Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Fisheries, with the support of Bodrum Chamber of Commerce. In the Malacology symposium, there were scientists from Turkey, England, Portugal, Spain, Germany, and Russia. During the symposium 28 presentations were made in the branch of invertebrate zoology dealing with mollusks. The symposium was held under the honorary presidency of Hasan Güleşçi, who is the founding partner of the Bodrum Maritime Museum and donated nearly 6000 seashells to the museum.

Scientists who have made important contributions in the field of malacology; The researchers presented their original studies in English on the biological, ecological, taxonomic and distribution characteristics of marine, terrestrial and freshwater molluscs (Mollusca). As well as on their breeding and hunting, and in the field of archaeomalacology.

Bodrum Deputy Mayor Ummahan Yurt, Vice Chairman of Bodrum Chamber of Commerce Erdem Ağan, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Fisheries Dean Prof. Halit Filiz, Bodrum Municipality Financial Affairs Manager Ahmet Demirel, Bodrum Municipality Strategy Development and Projects Coordinator Haydar Ali Ulusoy and Bodrum Maritime Museum advisory board member Volkan Acar attended the opening of the symposium.

Making the opening speech, Bodrum Maritime Museum Director Selen Cambazoğlu stated that the symposium was held under the honorary presidency of Hasan Güleşçi, who donated thousands of seashells to the museum. Transferring her studies on the maritime culture and history of the region, Bodrum Maritime Museum Director Selen Cambazoğlu said, “We are running many programmes related to our collections within our museum activities. There are many events such as the books we publish through our publishing house, educational programmes, and Maritime Meetings. One of our main collections is the Hasan Güleşçi Seashell Collection. Hasan Bey and Volkan Bey, who were officially authorized for the collection, had taxonomic studies of nearly 6000 seashells done before our museum was opened to visitors in 2011. Their dream was to bring seashells to the world of science. In the past, we had the seashells dated in our fossil department. This year, we held the first international symposium in our country, which was hosted by the Bodrum Municipality, in the organization of our museum. Although Mr. Hasan could not attend the symposium due to his health, I am happy that we have fulfilled his dream. We have a purpose, which is to ensure continuity; we will work for the second national malacology symposium. I would like to especially thank MSKÜ Faculty of Fisheries Dean Prof. Halit Filiz, Prof. Bahadır Önsoy, and Prof Bilal Öztürk.”  After Cambazoğlu’s opening speech, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Fisheries faculty member Assoc. Dr. Bahadır Önsoy gave information about the programme and structure of the symposium and said, “There will be seven invited speakers, three of which will be online and 30 presentations will be delivered. The presentations will cover many areas such as taxonomy of mollusks, distribution, cultivation, food processing technologies, biological and ecological characteristics, and archaeomalacology. We are extremely happy that our third symposium which will be held in Turkey, but the first internationally, will bring together young malacologists and experienced researchers.”

On behalf of Hasan Güleşçi, who could not attend the symposium due to health reasons, his grandson, Koç University faculty member Murat Can Bilgincan, made a speech online for the opening programme and conveyed his thanks on behalf of his family.

After the presentations on the first day of the program, scientists and members of Muğla Sıtkı Koçman University Fisheries Faculty visited the Bodrum Maritime Museum, and nearly 6,000 seashells in the Hasan Güleşçi Seashell Collection were examined with great interest; Scientists stated that this collection is very important from a taxonomic point of view. The symposium continued until October 27 with the presentations of scientists who are experts in the field of Malacology. The scientists who couldn’t attend got the chance to join online. The scientists, who expressed their opinions about the symposium at the closing ceremony, agreed that the 1st International Symposium on Malacology is a very important step to set an example for similar symposiums. Plaques were presented to the members of the scientific committee who completed their presentations. On the last day of the symposium, a tour of Bodrum was held with scientists and members of Muğla Sıtkı Koçman University.

The symposium, which is of great importance as it is the first international symposium in the field of Malacology in Turkey, was completed in Bodrum.

For information about the symposium, you can visit http://www.malacology22.org/ and follow the Instagram account malacology_2022.

What Is Malacology?

Malacology is the branch of invertebrate zoology that deals with molluscs. Molluscs are the second largest animal group after arthropods in terms of number of species. This group includes snails, slugs, scallops, octopus, squid, and many other animals, mostly crustaceans. Malacology, a branch of conchology, deals with the shells of mollusks. Malacology is formed by combining the Greek words malakos meaning “soft” and -λογία meaning -logy.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.