Bodrum Gündem

Ortakent’te 19.5 Hektarlık Sit Alanı TOKİ’ye peşkeş çekiliyor

Ortakent’te 19.5 Hektarlık Sit Alanı TOKİ’ye peşkeş çekiliyor

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Bodrum Ortakent Mahallesi 353 Ada 150 Parsel’deki 19.5 hektarlık Hazine Arazisinin TOKİ’ye devrini içeren ve 7 Ekim’de askıya çıkarılan Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin iptalini istedi. İYİ Parti olarak, Bodrum’un son kalan SİT alanlarının peşkeş çekilmesine karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Kanber, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen’e de “Çok sevdiğini söylediğin Bodrum’u korumak için harekete geç! Aksi takdirde Bodrum’da rant için oynamaya çalıştığınız oyunları, teşhir etmeye devam edeceğiz.” çağrısı yaptı.

Bodrum Gündem Haber

Nevzat Kanber’in açıklaması şu şekilde;

“Bodrum’da, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir talan yaşanıyor.

Yirmi yıldan bu yana arsa rantı yaratmayı “temel politika” haline getiren AKP Hükümeti, Bodrum’daki  kamu arazilerini karış karış parsellemeye devam ediyor. Bodrum’da öyle bir noktaya geldik ki, ekonomik krizin çaresini toprak satmakta bulan iktidar partisi, ne var ne yok hızla satışa sokuyor. Bodrum’un en değerli hazine arazileri, imar planlarıyla yoğunluk artırıcı, nitelik değiştirici işlemlerin ardından peşkeş çekiliyor.

Bodrum’un doğasını katletmek, turizmini baltalamak için sistematik olarak girişimde bulunan Ak Parti iktidarı, şimdi de Bodrum’un en yeşil mahallesi Ortakent’te yeni bir katliam planı hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe soktu!

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 27 Eylül 2022 tarih ve 4727158 sayılı olur ile 1 No’lu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca onaylandı.

Buna göre;

Bodrum Ortakent Mahallesi 353 Ada 150 Parsel rezerv yapı alanına ilişkin 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 7 Ekim 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Emlak Konut GYO A.Ş.’nin talebine istinaden yapılan bu plan değişikliği ile Ortakent’te 19.5 hektarlık alan, konut alanı ve teknik/sosyal altyapı alanı olarak yapılaşmaya açılıyor! Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde onaylanan bu değişiklikle, Ortakent’in ‘doğal SİT alanı’nda TOKİ tarafından konut, cami, ilkokul, sağlık tesisi ve sosyal donatı tesislerinin yapımına onay verildi!

Böylece; doğal afet durumunda yerleşim yeri olarak ihtiyaç duyulması halinde yaratılan ‘rezerv yapı alanı’ kavramından faydalanarak SİT alanlarında yapılaşmanın kolay yolunu bulan AK Parti Hükümeti, sözüm ona “sağlıklı ve güvenli yaşama çevresi oluşturma” iddiasıyla, Bodrum’un en değerli Hazine arazilerini tek tek yapılaşmaya açıyor!

Deprem bölgesinde bulunan Bodrum’da afet riski, hükümetin ekonomik fırsatçılığının gerekçesine dönüştürülüyor!

Buna Asla İzin Vermeyececeğiz!

Çevre Düzeni Planı (ÇDP), kentin geleceğini belirleyen, kentlerin Anayasası olarak kabul edilen bir planlamadır. ÇDP, bir kentin bütününü ilgilendiren plan kararları ile koruma kullanma dengesini koruyacak sınırlamaları içermek mecburiyetindedir. Bunu sermayenin değişen talepleriyle şekillendirip, esnetemezsiniz! Bugün yapılan değişiklik, önümüzdeki günlerde planın aynı gerekçelerle değiştirilmesinin de önünü açacaktır. Bodrum’un var olan nüfus yoğunluğunu kat be kat artırmaya yönelik bu plan değişikliğini kabul etmiyoruz.

Bu araziler Bodrum’un nadir kalan yeşil alanlarıdır. Milli hazinemiz, servetimizdir.

Kentlerimize, toprağımıza ve geleceğimize sahip çıkmak ise İYİ Parti olarak bizim en milli meselemizdir.

Her fırsatta Bodrum’u çok sevdiğini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen’e soruyoruz: Bu talana, bu peşkeşe, Bodrum’un orta yerine dinamit yerleştiren bu plan değişikliğine karşı nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Bu durumun yıkıcı sonuçlarıyla nasıl yüzleşeceksiniz? Bodrum’un hazine arazilerinin, rezerv alanlarının vasfını değiştirip yapılaşmaya açan Hükümetiniz harıl harıl çalışırken, siz oturduğunuz o makamda hangi işlerle meşgul oluyorsunuz? Merak içindeyiz Sayın Gökmen!

Unutmayın ki;

Bodrum’daki kamu arazileri, bu ülkenin arazi stoku değil! Bizim geleceğimizin güvencesi ve en kıymetli varlığıdır. Sahte gündemlerle, talanı, peşkeşi gizleme çabanız beyhude! Asla izin vermeyeceğiz. Rant için oynamaya çalıştığınız oyunu, teşhir etmeye devam edeceğiz.”

Yorumlar

  1. Akdoğan Özgezgin dedi ki:

    En büyük sıkıntı yaşamın olmazsa olmazı, su temini. Çeyrek asırda artan nüfusla su kaynakları azaldı ve çevre insan sağlığını tehdit edecek düzeyde yapısı bozuldu.