Bodrum Gündem

Canlı Yayın Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Bodrum Belediye Meclisinin Aralık Ayı Olağan Toplantı Gündemi

I-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı

II-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu            

a-İlçemiz Gündoğan Mahallesi, Uluağaçaltı Mevkii, 511 ada 153 parselde Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği teklifine ilişkin 23.11.2022 tarih ve 2022/23 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

b-İlçemiz Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmına I. Derece Arkeolojik Sit Sınırının işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin 23.11.2022 tarih ve 2022/24 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Plan ve Proje Müdürlüğü

a-1/1000 ölçekli Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 180 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, aynı Kanunun 10. maddesine göre Belediyemizin 5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi.

b-İlçemiz Çarşı Mahallesi, 788 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile Bodrum Koruma  Amaçlı İmar Planı Kentsel Sit Alanı 1/500 ölçekli Plan ve Uygulama tablosu değişikliği teklifinin görüşülmesi.

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

a-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi doğrultusunda, Tunceli İli Ovacık Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebinin görüşülmesi

b-6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi ve 5 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince, Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2023 yılı harçlık miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4-Fen İşleri Müdürlüğü

a-İlçemiz Torba Mahallesi 223 ada 1 parsel içerisinden geçen Çamlık, İrmene, Pınarlıbelen Mahalleleri ile bitişiğindeki tüm Mahallelere ulaşımı sağlayan mevcut yol üzerinde genişletme, düzenleme, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yapılabilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a protokol yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesi.

b-Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)” hizmetiyle ilgili uygulanacak “2023 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Tarifesi” taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f  maddesi gereğince görüşülmesi.

5-Temizlik İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Meclisinin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesinde yer alan Araçlar ve Yükleyici Kiralama Ücretleri ” başlıklı bölümüne 6. madde olarak “Çift Kollu Kaldıraçlı Konteynır Kamyon (Moloz-Çalı)-Sefer 1.000.00 TL” ve 7. madde olarak “Hidrolik Vinçli Çalı Toplama Kamyonu-Sefer-1.000.00 TL”  ibarelerinin eklenmesi hususunun görüşülmesi.

6-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Çevre korumayı desteklemek amacıyla, 1991 yılında Barcelona’ da kurulan Medcities Şehirler Ağı’na, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Yurtdışı İlişkiler” başlıklı 74 üncü maddesine istinaden, Belediyemizin üye olmasının görüşülmesi.

7-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

8-Etüt Proje Müdürlüğü

Belediyemiz Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 2022/29 sayılı kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi  İlan,  Reklâm,  Tabela  Ve  Afiş   Kullanımına  İlişkin  Usul  Ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in yeniden revize edilmiş halinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (n) bendi gereğince görüşülmesi.

9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. derece 11045 unvan Kodlu Etüt Proje Müdürü kadrosunun, 11107 unvan kodlu 3. Derece Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü kadrosu ile değiştirilmesi, buna bağlı olarak Etüt Proje Müdürlüğünün kaldırılıp yerine Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurularak Belediyemiz organizasyon şemasına işlenmesi ile Etüt Proje Müdürlüğü iş ve işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğü altında oluşturulacak Etüt Proje Bürosu tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.