Bodrum Gündem

2023 yılının ilk Belediye Meclisi 5 Ocak Perşembe günü toplanıyor

2023 yılının ilk Belediye Meclisi 5 Ocak Perşembe günü toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.01.2023 Perşembe günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.01.2023 Perşembe günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde;

Bodrum Belediye Meclisinin 05 Ocak 2023 Tarihli Toplantı Gündemi

I- Başkan tarafından meclisin açılışı

II-Geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu

İlçemiz Çarşı Mahallesi, 788 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile Bodrum Koruma  Amaçlı İmar Planı Kentsel Sit Alanı 1/500 ölçekli Plan ve Uygulama tablosu değişikliği teklifine ilişkin  alınan 27.12.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

2-Plan ve Bütçe Komisyonu

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi ve 5 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince, Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2023 yılı harçlık miktarının belirlenmesi teklifine ilişkin alınan  30.12.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

3-Gençlik ve Spor Komisyonu

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Gümüşlük çim futbol sahası ve halı sahayla ilgili olarak Gümüşlük Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Bodrum Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bunun için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesi teklifine ilişkin alınan  21.12.2022 tarih ve 2022/258 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

4-Yazı İşleri Müdürlüğü

a-5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2023 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.

b-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemiz 2023 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyelerin yapılacak gizli oylama ile belirlenmesinin görüşülmesi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlçemizde kurulmakta olan pazaryerlerinin fiziki koşullarının düzeltilerek halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına kapalı pazar haline getirilen Çitlik  pazaryerine “Bodrum Belediyesi Çiftlik İsmail Altındağ Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı” ismi, Çırkan kapalı pazaryerine “Bodrum Belediyesi Çırkan Hüseyin Kuru Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı” ismi,  Turgutreis kapalı pazaryerine “Bodrum Belediyesi Turgutreis Hüseyin Süzen Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı”  isminin verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a-5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2023 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

b-Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan ve büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için 2023 yılında belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesinin görüşülmesi.)

c-Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden, geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2023 yılı çalışma vizelerinin alınması konusunun görüşülmesi,

d-Belediyemiz Norm kadro cetvelinde boş bulunan; 5935 unvan kodlu 1. Derece Avukat kadrosunda 3 adet avukat,  8535 unvan kodlu  2. Derece Şehir Plancısı  kadrosunda 1 adet  ve  3. Derece  Şehir Plancısı kadrosunda 2 adet şehir plancısı,  8500 unvan kodlu 1. Derece  Mühendis kadrosunda 3 adet , 3. Derece  Mühendis kadrosunda 5 adet, 8. Derece  Mühendis kadrosunda 1 adet mühendis, 6485 unvan kodlu 1. Derece  Arkeolog kadrosunda 1 adet , 3. Derece Arkeolog kadrosunda 1 adet arkeolog, 8605 unvan kodlu 3. Derece  Dekoratör kadrosunda 1 adet dekoratör, 8790 unvan kodlu 3. Derece  Teknisyen kadrosunda 1 adet teknisyen, 8750 unvan kodlu 6. Derece Tekniker kadrosunda 1 adet, 3. Derece  Tekniker kadrosunda 2 adet, 2. Derece tekniker kadrosunda 1 adet tekniker, 13600 unvan kodlu  1. Derece  Sanat Tarihçisi kadrosunda 1 adet sanat tarihçisi, 8505 unvan kodlu 1. Derece  Mimar kadrosunda 1 adet, 3. Derece  Mimar kadrosunda 2 adet mimar, 13500 unvan kodlu 3. Derece Peyzaj Mimari kadrosunda 2 adet peyzaj mimarı, 8110 unvan kodlu 1. Derece Tabip kadrosunda 1 adet tabip, 8130 unvan kodlu 1. Derece Veteriner Hekim kadrosunda 2 adet, 3. Derece Veteriner Hekim kadrosunda 2 adet veteriner, 9880 unvan kodlu 3. Derece Eğitmen Kadrosunda 2 adet eğitmen çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerin 01.01.2023 tarihi itibariyle yenilenmesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2023 yılı için açıklanan net aylık ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

e-Belediyemiz   norm    kadro   cetvelinde    boş  bulunan  bir adet 8505  Unvan  Kodlu  1.  derece  Mimar kadrosunda tam zamanlı  sözleşmeli Mimar çalıştırılacağından, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden ücretinin  belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

f-22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin”  9. maddesinin 3. bendine istinaden,  Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan; Genel İdari Hizmetler Sınıfında; 7815 unvan kodlu 4.derece “veznedar” kadrosunun kaldırılarak, Teknik Hizmetler Sınıfında  8750 unvan kodlu 3. Derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi, ihdas edilen 3. derece 8750 unvan kodlu tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

g-06.12.2022 tarih ve 2022/202 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/(m) bendine istinaden görüşülmesi.

7-Özel Kalem Müdürlüğü

Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Tur. İnş. San. Tic. AŞ.’ nin finansman ihtiyacı nedeniyle 15.000.000,00-TL (onbeşmilyonTL.) sermaye artışı yapılmasının görüşülmesi.

8-Fen İşleri Müdürlüğü

İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi adresinde, tapunun 1036 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait  807,07 m² ‘lik taşınmaz üzerine ( peyzaj ve hafriyat işleri hariç)  Lale-Süreyya TURGUT  ismi  verilmesi şartıyla Gündüz Bakım Evi yapımına ilişkin, Lale TURGUT isimli şahsın şartlı bağış talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “g” bendine istinaden görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.