Bodrum Gündem

Milaslılardan Yeniköy Kemerköy Termik Santraline tepki

Milaslılardan Yeniköy Kemerköy Termik Santraline tepki

Milas’ta yaşayan ve aralarında bürokratlarında bulunduğu grup ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şirket yetkililerinin bir nevi arkadan dolanarak köylülerin verimli arazilerini ve zeytinliklerini alma çabasından vazgeçmesini ve yurttaşlarında duyarlı olması belirtildi.

Bodrum Gündem Haber

Milas’ta yaşayan ve aralarında bürokratlarında bulunduğu grubun yaptığı ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

“Aşağıda isimleri bulunan bizler, bürokrasinin, ordumuzun ve özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapmış kişiler olarak; doğup büyüdüğümüz ve hala da bağlı olduğumuz Milas İlçesi Karadam, Ekizköy, Akbelen, Çamköy ve Karacahisar köylerimizin verimli tarım arazileri ve zeytinlik alanlarında, Yeniköy Termik Santralini işleten Limak Enerji- İÇ Enerji ortak girişim grubunun, yapmak istediği kömür çıkarma işleminin; yaratacağı tahribata dikkat çekmek ve ilgili Şirketleri sağduyulu hareket etmeye davet etmek amacıyla, kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

Yukarıda adı geçen köylerin sınırları içinde yer alan birinci sınıf verimli tarım toprakları; “toprak-bitki-iklim” uyumunun en ideal koşullarının sağlandığı bir bölgede yer almakta, poli-kültür tarıma son derece elverişli ve yılda üç ürün alınabilmektedir. Geçmişte yoğun tütün tarımı yapılan arazilerde, günümüzde; kışlık ve yazlık sebze tarımı, her türlü meyve yetiştiriciliği, mısır ve hububat yetiştiriciliği, incir, üzüm bağları ve endemik Memecik türü zeytinlerden kurulu zeytinlikler yer almaktadır. (Bu arada, Memecik türü zeytinlerden üretilen “Milas Zeytinyağı” Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan Ülkemizin tek zeytinyağıdır) Zeytinlikler; en yaşlısı 200-250 yıllık en genci 5 yıllık olan verimli zeytin ağaçlarından oluşmakta ve yıldan yıla artarak değişmekle birlikte yaklaşık 350-400 ton mertebesinde zeytinyağı elde edilmektedir.

Tarım alanları dışında kalan kısımlar da; delice zeytin, kızılçam, defne, püren, yabani çilek, keçiboynuzu, dağ kekiği, adaçayı vb. kültürel çeşitliliğe sahip ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Kısaca Termik Santralin kömür çıkarma gerekçesiyle talan etmek istediği alanlarda, çorak toprak parçasına rastlamak mümkün değildir. Bu nedenledir ki; ovalarımız ve dağlarımız, bitki çeşitliliği yanında tavşan, tilki, çakal, porsuk, dağ kedisi gibi yabani hayvanlar ile ardıç, çulluk, üveyik, karatavuk ve birçok ötücü kuş türüne de ev sahipliği yaparak tam bir ekosistem oluşturmaktadır.

Yeniköy Termik Santralini işleten Şirketlerce adı geçen köylerin arazilerinden çıkarılmak istenen kömürün, rezervi çok yetersiz olduğu gibi kükürt dioksit miktarı yüksek ve kalorisi 600 kcal gibi oldukça düşük düzeydedir. Ekonomik değeri son derece düşük kömürü, “ne olursa olsun ben aldığıma bakarım” mantığı içinde sulu tarım yapılan verimli tarım topraklarını, zeytinlikleri ve ekosistemi geri döndürülemeyecek şekilde tahrip ederek çıkarmaya çalışmak, Ülkemiz yararına olmadığı gibi yöre insanına ve ekosisteme de hiç faydası olmayacaktır. Geçmişte kömür çıkarılan alanlarda da gördüğümüz gibi verimli topraklar yok olmakta, kesilen zeytinlikler de yitip gitmektedir. Çok kaba bir hesaplamayla bile (orta/uzun vadede) sadece tahrip edilecek zeytinliklerden elde edilecek ana ve yan ürün geliri, çıkarılacak kömürün ekonomik değerinden daha fazla olduğu görülecektir.

Dünyada ve Ülkemizde gıda temini oldukça önemli bir konudur. Tüm ülkeler gıda güvenliğini teminat altına almak amacıyla tarım yapılan verimli topraklarına gözü gibi bakmakta, özel kanunlarla korumaktadırlar.  Ayrıca, Ülkemizin de taraf olduğu “Paris İklim Anlaşması” gereğince, yenilenemeyecek kaynakların tahribatının önlenmesi ve fosil yakıt kullanımından vazgeçilmesi istendiğinden, vahşi kömür çıkarma faaliyetinin bir süre sonra devlet tarafından durdurulması zorunlu hale gelebilecektir. Bu yönüyle de; yetersiz rezervli ve düşük kalorili kömür için verimli tarım arazilerine ve zeytinliklere kıyılması, Ülkemiz ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hiç de akılcı değildir.

Diğer bir husus ise, Çamköy ve Karacahisar köyleri; 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan “Muğla-Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” içinde kalmaktadır. Dolayısıyla, maden sahası yapılmak isteten bölge turizm bölgesi ilan edilmiş durumdadır. Kömür çıkarma faaliyeti, bu yönüyle de yörede gelişmekte olan turizme de ciddi zarar verecektir.

Öte yandan, Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanı’nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümü Çamköy sınırları içinde açılmış bulunan derin kuyulardan temin edilmektedir. Kömür çıkarma faaliyeti sırasında yüzeyden altta yapılacak patlatmaların yeraltı sularının yer değiştirmesine neden olduğu bilenen bir gerçektir. Yörede yapılacak kömür çıkarma faaliyetinin Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanı içme suyunun kaybolmasına sebep olması kaçınılmaz olacaktır. Buralara tekrar su temini, kamuya daha büyük ekonomik kayıplar getirmesine neden olacaktır.

Şirket yetkililerine bu duyuruyla bir öneride bulunmak isteriz. Kalorisi düşük ve rezervi az miktarda olan kömür peşinde koşmaktansa, kesmek istediğiniz zeytinlerden yağ çıkarma sırasında yan ürün olan prinayı yakıt olarak kullanmayı tavsiye ederiz. Prina, Milas yöresinde ve Ege Bölgesinde çok fazla bulunur ve kalorisi 4000 kcal mertebesindedir. Böylece; hem doğa tahrip olmaz, zeytinler kesilmez, çevre kirlenmez, hem de termik santral daha temiz ve sürdürülebilir hammaddeyi daha da ucuza temin etmiş olur.  Veya santral alanına GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurmaları en doğru çözüm olacaktır.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı, Şirket yetkililerinin bir nevi arkadan dolanarak köylülerin verimli arazilerini ve zeytinliklerini alma çabasından vazgeçmesini, yazılı ve görsel basınımızın kamuoyunu bilgilendirmesini ve yurttaşlarımızın da duyarlı olmasını, saygılarımızla tüm Kamuoyuna duyuruyoruz.

Kamuoyu Duyurusuna Destek Verenler

İsim Soyisim                                                      Mesleği / İşi        

Abdullah Demirel                                            E. Öğretmen

Ali Gülbaş                                                          E. Vergi Dairesi Müdürü

Ali Savaş                                                             E. Astsubay

Ahmet Özcan                                                   E. Uçak. Bak. Kıd. Albay

Arif Güney                                                        E. Öğretmen

Asım Gülten                                                      E. Hâkim

Berrin Oğultürk                                E. Öğretmen

Mehmet Oğultürk                                         E. Öğretmen

Bilal Soydan                                                       Makine Mühendisi

Burhan Ünal                                                     E. Astsubay

Bülent Koç                                                         İş İnsanı

Cafer Uçak                                                        E. Öğretmen

Çağlayan Üçpınar                                            Doktor

Duran Ali Mısırlıoğlu                       E. Öğretmen

Dursun Gökbel                                E. Banka Müdürü

Dursun Kan                                                       E. Teknisyen

Ergun Moralı                                                     E. Memur

Erkan Uyar                                                        E. Astsubay

Faruk Kara                                                         Endüstri Mühendisi

Ferda Özçelik                                                   E. Teknisyen

Güldane Evsen Sözügeçer                          E. Öğretmen

Günay Özcan                                                   E. Öğretmen

Hakan Gülten Sözügeçer                             Mimar

Hamdi Ulupınar                                               Emekli

Hakkı Altay                                                        Emekli

Halil Şallı                                                             Çiftçi

Hasan Yorulmaz                                               E. Öğretmen

Hulusi Uluğ                                                       E. Astsubay

Huri Tuna                                                           E. Öğretmen

Hüseyin Haluk Akbatur                 Doktor (Göz)

Hülya Özcan Erkol                                           Uzman Doktor

Hüseyin Gülten                                               Öğretmen

Mehmet Kafaca                                              Ziraat Yüksek Mühendisi

Mehmet Oğultürk                                         E. Öğretmen

Milas Kent Konseyi                                        Sivil Toplum Kuruluşu

Munibe Karakuş                                             E. İşçi

Mustafa Ali Demirci                                       E. Öğretmen

Mustafa Ali Tokat                                           E. Memur

Mustafa Çiftçi                                   Turizm Rehberi

Mustafa Ramazan Akkaya                          Avukat

Mustafa Özkan                                E. Sayıştay U. Denetçisi

Muzaffer Karakaya                                        Esnaf

Necati Eser                                                        Esnaf

Nihat İnce                                                         Emekli

Ömer Özler                                                       Mali Müşavir

Rüştü Yaman                                                    Çiftçi

Tevfik Uğur                                                        Sanayici

Tahsin Selçuk                                    E. Astsubay

Tolga Gülten                                                     İnşaat Mühendisi

Uğur Sertkaya                                  E. Astsubay

Vural Gezen                                                      E. Astsubay

Yasemin Koç                                                     Emekli

Yıldız Demirci                                                    Ev Hanımı

Yüksel Can                                                        E. Astsubay

Zeki Karagür                                      Esnaf

Zeki Tuna                                                           E. Öğretmen

Zülfer Çalış                                                         E. Öğretmen

Nevzat Çağlar Tüfekçi                   Gazeteci-Yazar

Tacettin Güney                                Karacahisar Köyü Eski Muhtarı

Turgut Gülten                                  E. Öğretmen

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.