Bodrum Gündem

Şafak Vakti

Doğanın yaşama, yeni bir güne dönüşünün, başlangıç anlarıdır, Şafak Vakti. Her mevsimin farklılıklarına rağmen, aydınlığa geçilen her an, doğa için, canlılar için, insan için, yeni bir uyanış, yeni bir umuttur.

Yıllarını doldurmakta olan yaşlıların, yeni günden, sağlık-huzur-güven dilekleri ile yarınlarımız çocuklarımızın, sevgi-güven içinde, gelecekten umutlu olabilme beklentilerinin, karşılığının muhasebesinin yapılabildiği anlardır, aynı zamanda Şafak Vakitleri.

Cumhuriyet’imizin Kurtuluş ve Kuruluş mücadelesinin, insani yüksek değerlerle şekillendirilmiş hedeflerine ulaşılabilmesi için ortaya çıkardığı iradenin yarattığı gerçeklik; Türkiye’miz için, Milleti’miz için, güven duyulan, umutlu olunan, huzurlu bir yaşamı gerçekleştirebilme şartlarını da yaratmıştır.

Cumhuriyeti’mizin Kuruluş değerlerini şekillendiren Milli İradenin ortaya koyduğu; muasır medeniyeti yakalama/geçme, tam bağımsızlık, anti-emperyalist, halkçılık, laiklik, refah, aydınlanma, eşit vatandaşlık gibi hedefler, yarınlarımızı da kuşatabilecek, çağdaş-nitelikli demokratikleşme zihniyeti/sistemi içerisinde, yönetişimin temellerini de atmıştır.

Cumhuriyet’in Kurucu değerlerinin yarattığı çok önemli, siyasi-sosyal-ekonomik-kültürel dönüşüm ve devrimlere rağmen, çok partili hayatımızda, Eksik Demokrasi, kötü yönetişim şartlarının yarattığı/biriktirdiği sorunlar-sonuçlar, Adalet ve Kalkınma Partisi ( AKP ) ile başlayan bir süreci de karşımıza çıkarmıştır.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen Bay Kemal’in 06 Mart 2023 tarihinde yaptığı konuşmada; “ Türkiye’de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü hayal ediyorum “ sözleri, Şafak Vaktinin aydınlığa dönüşeceği umutlarını da yükseltmiştir.

Yaşanmakta olan süreçlerde, bazı konulara dikkatlerin çekilmesi hayati önemi haizdir:

Yeniden Kuruluş

Cumhuriyet’in Kurucu değerlerinin hedefi olan Muasır Medeniyet seviyesine ulaşılmasında gösterilen yetersizliklerin, karşıt engellemelerin sürekliliği, Türkiye Milli Potansiyelinde, süreçlerin göreceli farklılıklarına rağmen, derinlikli fay hatları yaratmıştır. Özellikle AKP, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidarları dönemlerinde, kötü/ideolojik yönetimlerin ortaya çıkardığı sonuçlar, siyasal-ekonomik-sosyal çöküş/yozlaşma şartları yaratırken, oportünizmin şekillendirdiği otoriterleşme yolunu da açmıştır. Kahramanmaraş depreminin sergilediği gerçeklik, 21 inci yy.Türkiyesi için açıklanabilir bir husus değildir.

Cumhuriyet’in Kurucu değerler karşıtlığı ve evrensel değerlerden uzaklaşan, laik Demokratik Zihniyeti ve Sistemi yozlaştıran davranışlar-uygulamalar bütünlüğü, geleceğimiz için de, umut ve güven kaygılarını artırmaktadır.

Bu sebeplerle; Cumhuriyet’in Kurucu değerlerini/hedeflerini içselleştiren, Nitelikli Laik Demokratikleşme şartlarının yaratılması, Milli bütünlüğün korunması, toplumsal kaynaşmanın sağlanması, hukukun üstünlüğünün şekillendirdiği, liyakate dayanan bir sistemin yeniden inşa edilmesi, öncelik kazanan Milli meselemizdir.

İttifaklar ve Türkiye Demokrasi Cephesi

Kimlik, dinci, mezhep gibi farklılık ve çıkar çatışmalarına dayandırılan iktidar mücadelelerinin yarattığı sonuçlar, Cumhur İttifakı İktidarları gibi 20 seneyi aşan bir tahakküm, soygun ve yoksulluk, yozlaşma sürecini yaşatmaktadır.

Demokrasi İttifakı’nın oluşumu ve gelişme süreçlerinde ortaya çıkan yetersizlikleriyle bağlantılı eleştirilerin göz ardı edilmeden, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla gelinen sonuç, yeni ve güçlü bir umut kapısını açmıştır.

Millet İttifakı deneyimi, Türkiye Demokrasisi tarihinde, Demokrasi kültürünün içselleştirilmesi ve EMPATİ, MÜZAKARE, UZLAŞMA yöntemleriyle karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi, ortak yönetişim şartlarının gerçekleştirilebilmesi yönüyle de, çok önemli gelişmelerdendir.

Nitelikli Demokratikleşme süreçlerinde, asgari müştereklerde bütünleşmenin, Türkiye Demokrasi Cephesi içinde, en geniş dayanışma-işbirliği şartlarının gerçekleştirilebilmesi ihtiyacı ise, öncelikli, sürekliliğe sahip, hayati önemi haizdir.

Nitelikli laik demokratikleşme, evrensel değerlerin içselleştirilmesi-zihniyet oluşturma, tartışmasız liyakate-bilime dayanan bir yönetim pratiği, toplumsal-milli ihtiyaçların öncelikli konularındandır.

Derin fay hatları yaratan temel sorunlarımızın çözümleri için, toplumsal siyasal damarları da temel alan siyasi partilerimizin oluşturabildikleri enerjinin yükseltilerek, devamlılığının sağlanması, milli ve toplumsal BEKA meselesine dönüşmüştür.

Kürt Meselesi ve Halkların Demokrasi Partisi ( HDP )

Ülkemizin temel sorunları olan fay hatları içerisinde, öncelikli önemini korumaktadır. Meseleye PKK ile bağlantı kurularak, dar çerçeveli güvenlik gözlükleriyle yaklaşılması, ülkemize ve milletimize yapılabilecek, en tehlikeli yaklaşımlardandır.

Tarihsel, siyasi, sosyal, psikososyal, ekonomik, kültürel, jeopolitik, güvenlik bağlantıları sebebiyle de, çözümleme şartları karmaşık olup, değişkenlikler göstermekte ve çeşitli engelleri, zorlukları ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye’nin tarihsel, sosyopolitik, ekonomik, kültürel koşulları, Kürt meselesinin, ancak ve ancak Nitelikli Demokratikleşme süreçlerine devamlılık kazandırılabilmesiyle mümkün olduğunu göstermektedir. Milli çıkarlarımızı koruyan, güvence altına alan BARIŞCI dış politika üretimi de çözümlerin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Nitelikli Demokratikleşme şartları, ayrılıkçı zihniyet ve yapıları giderek zayıflatırken, Bölgesel ve Küresel tehditler karşısında, milli potansiyelimizi güçlendirecektir.

HDP; ulusal, bölgesel, küresel Kürt Meselesi içerisinde, önemli bir konuma sahiptir. Kürt Meselesinin çözümsüzlüğünün yarattığı PKK tehdidinin sonuçlarından biridir de. Yüzde 10’u aşan, örgütlü bir halk desteğine sahip olması ise konumunun hayati önemi haiz olduğunu göstermektedir.

Türkiye Partisi olma iddiasını sürdüren, Türkiye’nin bütünlüğü içerisinde, sorunlarının çözümleri için Demokratik Haklar taleplerini ön plana çıkarmakta olan HDP’nin, süreçler içerisinde, göreceli olarak, yetersizlikleri, yanlışları şüphesiz olmuştur. Diğer bazı siyasi partilerde de gözlendiği gibi.

HDP’nin mevcut yönetiminin, dayandığı kitlesel tabanının çoğunluğunun, eski Eş Genel Başkan Demirtaş’ın ısrarlı-güçlü çağrılarının, Türkiye Demokrasisinin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için, Milli Birlik ve Bütünlük içinde yapabilecekleri katkılar, vazgeçilemez değere sahiptir. Bu sebeple, Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak, HDP Genel Merkezini ve yönetimini ziyaretiyle ilgili gelişmeler, tarihi önemdedir.

Nitelikli Demokratikleşme süreçlerinde, Kürt meselesi ve PKK tehdidinin sonlandırılmasında, Demokrat Türk Milliyetçilerinin, tüm Demokratların, yeniden inşa edici katkıları önemlidir.

Kürtlerin de, tüm farklı kimlikleri taşıyan vatandaşlarımız gibi Cumhuriyet’in ana Kurucu unsurları olarak, ülke bütünlüğü içerisinde, Milet’imizi oluşturdukları gerçeğini görebilmeliyiz.

Mevcut Toplumsal psikoloji; HDP, Demokrat Kürtler, Tüm Demokratların, çözüm için birlikte, dayanışma içerisinde, yapıcı katkılar sunmalarını zorunlu kılmaktadır. Tarihsel, hayati bir görev, tüm sorumlu aktörlerin omuzlarındadır.

Keza; HDP’ye paralel, Emek Özgürlük İttifakı, Sosyalist Blok ve tüm Demokratlara kucak açan, Demokrasi İttifakı, Türkiye’yi engelleyen duvarların yıkılmasına yol açabilecek yürüyüşünü başarabilme şartlarının oluştuğu gerçeğini görebilmelidir.

Provokasyonlara Duyarlılık

Provokasyonlar, faili meçhuller, organize algı operasyonları da dahil, yaygın baskı yaratma ve korku iklimi oluşturabilme çabaları, belleğimizde olduğu gibi, güncel gelişmeler için de endişe yaratıcı mahiyettedir.

4-5 Mart 2023 tarihinde, Bursaspor-Amedspor maç sürecinde yaşananlar, analiz edilmesinde güçlük çekilen bir olaydır. Kışkırtılmaya müsait bir spor kitlesi içinde, uygulanan yöntemin kirliliği, organize bir olayın gerçekliğini gösterir mahiyettedir. Siyaseten desteklenme görüntüsü verebilecek gelişmeler ise vahametin boyutlarını artırmaktadır. Organize suç örgütleri, paramiliter yapıların muhtemel bağlantılarıyla ilgili tartışmalar da, konuya ayrıca hassasiyet kazandırmıştır. Sorumlu siyasi iktidarın, kurumsal yapıların, meseleye açıklık kazandırmaları, öncelikli görevlerindendir.

Seçim sürecinin, hukuki-insani güvenlik koşulları içerisinde gerçekleştirilmesi, tüm aktörlere tarihi, anayasal, hukuki sorumluluklar yüklemektedir.

Toplumsal Dayanışma-İletişim

Millet İttifakı’nın, en geniş Demokrasi Cephesi içerisinde, Toplumsal Dayanışma ve Toplumsal İletişim imkânlarının, etkili-üretici şekilde kullanılabilmesi hususu, hassasiyetini artırarak korumakta olan meselelerdendir.

Seçim Güvenliği

Seçim süreçleriyle ilgili gelişmeler, bir ülkenin, toplumun Değerler yapısının aynasıdır.

Cumhuriyet’le gelişen Seçim Güvenliği, Eksik Demokrasi şartlarına rağmen, 2015 seçimlerine kadar, Devlet, Siyaset, Yargı, Toplum bağlantıları yönüyle, meşruiyetini koruyabilmiştir.

2015, 2018 ve 2019 İstanbul Yerel Seçimleri örnekleri; Anayasa, Yasalara aykırı müdahale, yönlendirme, baskı kurma süreçlerine devamlılık kazandırmıştır. Özellikle Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun bazı kararları, meşruiyet ve hukukilik tartışmalarını gündeme sokmuştur.

2023 Seçimleri; Cumhuriyet’imiz, Demokrasi’miz, geleceğimiz için karar vereceğimiz önemli-hayati bir eşiktir. Şöyle ki;

Cumhuriyet’in Demokrasi ile taçlandırılması, geleceğin Aydınlık Türkiye’sinin yaratılması,

Çürütülen, yozlaştırılan Cumhuriyet’in, otoriterleşme yolunun açılmasına rıza gösterilmesi,

Gibi ülke-toplum BEKA’sı sayılacak bir kavşakta, özgür iradenin kullanılması gerçekliği ile karşı karşıyayız.

Bu durum; tüm demokratların, yurtseverlerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, insani yaşamı özleyenlerin, özgürlük savaşçılarının, seçim güvenliği için, dayanışma-iletişim-demokratik direniş bakımından, kararlılık gösterilmesini zorunlu kılmaktadır.

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

  1. Kaya Karan dedi ki:

    Fevkalade bilgi ve yorumlarınıza aynen katılıyorum .Keşke şahsınız gibi kurum mensuplarının da bilgi ve yorumlarını gündeme getirmesini diliyorum. Seçimin dış ve onlara destek veren yerli işbirlikçilerin bir kaos ortamı yaratması düşüncesi bile sıkıntılara sebep olabilecek ve seçimlerin ertelenmesine zemin hazırlabilecektir..Selam ve sevgilerimle. 🙏🇹🇷👏👍