Bodrum Gündem

Belediye Meclisi 1 Haziran Perşembe günü toplanıyor

Belediye Meclisi 1 Haziran Perşembe günü toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.06.2023 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.06.2023 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde;

Bodrum Belediye Meclisinin 01 Haziran 2023 Tarihli Toplantı Gündemi

I-  Başkan Tarafından Meclisin Açılışı

II- Mazeretlerin Oylanması

III-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu

a-İlçemiz Karakaya Mahallesi,  Samanlık Mevkii,  163 ada 17 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin alınan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/05/2023 tarih ve 2023/7 sayılı raporunun görüşülmesi.

b-İlçemiz  Karakaya  Mahallesi,  202 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/05/2023 tarih ve 2023/8 sayılı raporunun görüşülmesi.

c-İlçemiz  Karakaya  Mahallesi,  401 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/05/2023 tarih ve 2023/9 sayılı raporunun görüşülmesi.

2-Cadde ve Sokak İsimlerinin Belirlenmesi Komisyonu

6 Mayıs 1972 de  yaşamını  yitiren,  devrimci  gençlik  hareketinin  öncüleri  Deniz GEZMİŞ, Hüseyin İNAN ve Yusuf ARSLAN isimlerini  sonsuzlaştırmak  ve  daima anmak adına ‘Üç Fidan’  isminin park, cadde veya sokağa verilmesine ilişkin  alınan 23/05/2023 tarih ve 2023/1 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacı ile 191.500.000,00-TL tutarında, kamu  veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve  konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte, kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, krediyle ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

4- Özel Kalem Müdürlüğü

Bodrum Belediye Başkanlığının yüzde yüz ortağı olduğu, Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda AŞ.’ nin  vergi ve SGK borçlarının, 12.03.2023 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan  7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Bodrum Belediye  Başkanlığı tarafından taksitlendirilmesi ve ödenmesi konusunda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

22.07.2007  tarih  ve  26442  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Belediye  ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare  Birlikleri   Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen  (lll) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliğinin görüşülmesi.

6- Fen İşleri Müdürlüğü

a-Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak olan  “Asfalt Kaplama Öncesi Yol Hazırlığı, İdare Asfaltı ve Emülsiyonu İle Yama ve Sathi Kaplama İşleri”  yapım işlerinin, 5393 sayılı Belediye  Kanunu’nun 67.  maddesine istinaden,  %50 sinin 2023 yılı bütçe ödeneğinden,  diğer %50 sinin de 2024 yılı bütçe ödeneğinden karşılanmak üzere yıllara yaygın ihale yapılmasının görüşülmesi.

b-Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak olan  “Beton Yol ve Kilitli Beton Parke Yapımı” işinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine istinaden, %50 sinin 2023 yılı bütçe ödeneğinden, diğer %50 sinin de 2024 yılı bütçe ödeneğinden karşılanmak üzere yıllara yaygın ihalesinin yapılmasının görüşülmesi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İlçemiz Çiftlik Mahallesinde Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ tarafından yol olarak terk edilen, sonrasında Çiftlik Mahallesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2018 tarih 2018-02/28 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. maddesine göre onaylanan 1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi (Çiftlik) kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonunda, Konut Alanı olarak kullanım amacının değiştirilmesi sebebiyle, Çiftlik Mahallesi 158 ada 66 ve 67 parsellerin Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ ERTEM’ e bedelsiz olarak iade edilmesi talebinin görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.