Bodrum Gündem

Etiket: Abbas Coşar kim?

Vergide Dünya Halleri – 14
Yeni Vergi Reform Paketi Yolda: Entelektüel bir sorunsal olmaktan çıkan iklim ve çevre konusundaki duyarlılık insanları etkilediği gibi hükümetleri de sarsmaya devam ediyor. Günlük hayatın rutini haline gelen iklim krizinin olumsuz etkileri her yerde artık. Artan sıcaklıklar, doğal felaketler, ekosistemlerin yok olması, iklim göçleri bu etkenlerin başında geliyor. Bir yandan...
12.06.2024
Enflasyon Muhasebesine Özet Bir Bakış
Enflasyon muhasebesi, bir şirketin finansal tablolarındaki parasal olmayan hesap kalemlerinin, finansal tabloların hazırlandığı tarihteki satın alma gücünü yansıtmak amacıyla, ilgili tutarların düzeltme katsayısı ile çarpılarak yeniden hesaplandığı bir muhasebe yöntemidir. Demek ki, bizim için önemli olan parasal olmayan hesap kalemleri nelerdir? Parasal kalemler dışındaki kalemlerdir. Türk Lirası değerindeki dalgalanmalar karşısında nominal...
19.04.2024
Kira Gelirinizi Beyan Etmeyi Unutmayınız
Yerel seçimlerin magazininden arta kalan zamanımızda mart ayı sohbetin önemli bir parçasını kira gelirine ilişkin Vergi İdaresinin mahalle site dolaşarak tespitler yaptığına dair hikâyeler oluşturur oldu. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor. İşte biz de...
07.03.2024
Sağlık Turizminde Vergisel Avantajlar Nelerdir?
Uluslararası Sağlık Turizminde fark yaratacak kurumsal uygulamaları sektörde hangi şirket istemez ki. Ancak Dijital pazarlama ve sağlık turizmi arasındaki köprüyü kurmakta o kadar kolay olmasa gerek. Hele bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Ama bir yerden başlamak işin önemli bir adımı. Rakiplerinizin arasından sıyrılmak ve uluslararası hastaları çekmek için stratejik bir yol...
12.02.2024
Vergide Dünya Halleri -12
En son söylene söylene de olsa Enflasyon Muhasebesi tebliğ taslağı nihayet yayımlandı GİB sayfasına konuldu. 1.Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine...
18.10.2023
Şirketler Sene Sonu  Enflasyon Düzeltmesine Hazır Mı? 
Taslak Tebliğ Yayımlandı… Enflasyon ne ki muhasebesi o olsun? Çocukluk yılları Özal’lı dönemler enflasyon  hep canavar olarak sıfatlanırdı. Büyüdükçe canavarın pek de büyük bir şey olmadığını anlıyoruz. Son yıllarımız hele siz canavarı asıl şimdi görün der gibi… Tarihte 1. Dünya Savaşı yilları %250’leri görmüş, eksi enflasyon deyince Japonya örneği verilirdi....
10.10.2023
Kentleşme Sürecinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) Önemi
Kentleşme, kentsel yaşam biçimlerinin gelişimi olarak tarif edilmektedir. 1950’lerde nüfusun yüzde 70’i kırsal bölgelerde yaşarken, 2008 yılından beri dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaktadır.  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na göre ise 2030 yılında, 5 milyar insanın şehirde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Kent nüfusunun oranı 2030’da yüzde 60 artacak ve 2050 yıllarında bu oran...
22.09.2023
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) Dava Açalım mı?
Ekonomik sorunların ortasında boğuşan hükümet ile vatandaşlar arasındaki masa tenisine dönüşen vergi kararlarında henüz kim galip gelecek tahminler karaborsa… Depremin sıkıntıları da eklenince bir yanda ek kaynak bulmaya uğraşan merkezi iktidar, diğer yanda artık verecek ne kaldı bu son olur zılgıtı çeken vatandaş belki bir umut Anayasa Mahkemesi iptal kararı...
06.09.2023
Sanatçılar ve İnternet Fenomenleri Nasıl Vergilendiriliyor?
Sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin vergilenmesinde ve mükellefiyetinde ortak bir çok husus olduğu için işin uzmanı olmayanlar bu iki meslek grubunu birbirine karıştırmaktadır. Sanatçılara ilişkin değişiklik 7338 sayılı kanunla, Fenomenlerle ilgili düzenleme 7194 sayılı kanunla yapılmıştır. Sanatçılar ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu Md.18 ile YouTuber’lar ile mükerrer 20/B maddesinde düzenlenmiştir....
18.08.2023
Anayasa ve Aile Şirketleri
Kök salmak hayatın içine bir kaç nesil devam edip gitmesi için. Sonsuzluğun özentisi değil mi abu hayat iksir ötesinde  ki yaşamsal inanç paradigmalarının hepsi aynı kapıya çıkar süreklilik… Özel mülkiyetin temeliydi aile. Toplumu oluşturan en temel yapı taşı. Her ne kadar dijital çağın yapay zekanın gölgesinde soluklaşmış görünse bile… Dışarda...
03.08.2023
Vergide Dünya Halleri – 11
Son 2 Ay Rüzgar Gibi Geçti… Küreselleşme sonrasında kapitalizmin artık eski haliyle sürdürülemez bir noktaya geldiğini söylemek için parafiskal kahin olmaya gerek yoktu. Sermaye  sahiplerinin dilediği yere dilediği kadar parayı yollaması ve çekmesiyle oluşan tsunamiler devletleri zor durumda bırakıyordu. Devletler kendi para ve maliye politikalarını uygulamaktan uzak düşüyorlardı. ABD başta olmak...
18.07.2023
Hasılat Paylaşımı İnşaat İşlerinde Vergi Uygulaması
Arsa sahibi ile yüklenicinin aynı şekilde arsa sahibinin arsası üzerine yüklenici tarafından bina yapılıp, yapılan binanın satılması ve elde edilen gelirin paylaşılması konusunda akdedilen sözleşmeye de Hâsılat Paylaşımı Sözleşmesi denilmektedir. Bu yöntemin tercih sebebi ise arsa sahibinin üstlendiği riski azaltarak maksimum satış geliri elde etmesine olanak vermesidir. Yüklenicinin sahip olduğu...
09.06.2023
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
Bilindiği üzere 1 yıl önce Konut Teslimlerinde KDV Oranlarının Hesaplanmasına Açıklık Getirildi. (Dipnot:5359 Sayılı Karar ile bazı mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranında değişiklik yapılmasını öngören karar 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01.04.2022 olarak belirlenmişti. Söz konusu kararda konut teslimlerine yönelik KDV oranlarınca...
25.05.2023
Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazilerde Geçmiş 5 Yılllık Vergi Borçları Sorunsalı  ve Af Kanunu Fırsatı
Belediyeler bir çok emlak vergisi mükellefi için geçmişe yönelik bu vergi cezaları salarak büyük bir şok yaşatmaktadır. Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde, “Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu Kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Belediye...
13.05.2023
Vergide Dünya Halleri – 10
Haftanın Vergi Bülteni 1.İngiliz Kraliyet Ailesi Vergi Ödemiyor mu? Milletvekilleri Dükalık Gelirlerinin Hazineye Aktarılmasını İstiyor İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yürütülen bir araştırma, Lancaster ve Cornwall dükalıklarının gelirlerinin doğrudan Kraliyet Ailesi’nin cebine gittiğini ortaya çıkardı. Lancaster ve Cornwall dükalıkları, profesyonelce işletilen emlak imparatorlukları olarak faaliyet gösteriyor. Dükalıklari tarım arazileri, oteller,...
07.04.2023
Stok Affı İle Fabrika Ayarlarına Dönüş
İşletme Kayıtlarını Nasıl Düzelteceğiz? Kimleri Kapsamaktadır? 7440 sayılı kanun 6.madde birinci fıkra hükmüyle getirilen; kayıtlarda bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesine imkân veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına; serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile...
28.03.2023
Vergide Dünya Halleri – 8
Haftanın Vergi Bülteni 1.Yakın Gelecekte Küresel Bir Bankacılık Krizi Olur Mu? UBS, İsviçre’nin düzenleyici kurumları tarafından hazırlanan bir paket kapsamında rakibi Credit Suisse‘i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın aldı ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi. İsviçre devletinin zorlamasıyla gerçekleşen bu satın alma, 2008-2009 yıllarında Lehman Brothers’ın batışıyla başlayan küresel...
25.03.2023
Deprem Sonrası Ek Vergi Sürprizi
Her çağda dünya genelinde olağanüstü dönemlerin olağanüstü vergileri olmuştur. Türkiye’de bu anlayıştan nasibini almıştır. Kapitalist ekonominin her on yılda bir dünya krizlerine ilave bizde daha katmerli buhranlar dahil deprem gibi büyük afetler mevcut vergilerin yanında bir kereden bir şey olmaz tabiriyle servet üzerinden ilave vergiler alınmıştır. Çok eskilere ikinci dünya...
21.03.2023