enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Etiket: İsmail Bozkurt Bodrum Gündem yazıları…

Sadrazam Talat Paşa (1874-1921) Edirne Askeri Rüştiyesindeki öğreniminden sonra Edirne Posta Telgraf Müdürlüğü’nde görev alır.  Yaşamının önemli bir kısmı II. Abdülhamit’in istibdat idaresine karşı gizli mücadele içeresinde geçer. Edirne’de tutuklanıp kalebentlik cezasına çarptırılır. Bir süre sonra affa uğrar. 1898 – 1908 arasında Selanik’te Gezici Posta ve Telgraf Müdürlüğünde kâtiplik ve...
29.01.2023
1815 Viyana Kongresi ile Avrupa büyüklerini oluşturan İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya’nın Avrupa siyasi coğrafyasının yeniden oluşturulması görüşülür. Görüşmelerin esas unsuru emperyalist amaçlarla   “ Şark meselesi ”olarak şifrelendirilen Osmanlı devletini parçalanması hedeflemektedir. Emperyalist devletlerin Helenizm hayranlığı yansıra Ortados kiliselerinin din, ırk ayrıcalığının körüklenmesi Osmanlı devletinin sahip olduğu Balkanlar ve Makedonya topraklarında...
16.11.2022
Kültür toplum içindeki sosyal ilişkilerin meydana getirdiği davranışları tanımlayan öğelerden oluşur. Yaşam sürecinde sosyal olayların anlaşılmasında ki en önemli unsurlar, kültür, sosyoloji ve antropolojinin tarihsel süreç içerisinde bireylere sağladığı yaşam kültürünün öğrenilmesi ve öğretilmesi ile kazanılmaktadır. Prof. Dr. Doğan Kuban’ın kültür tarifi  “kültür, sosyal yaşamı sıralayan ögeleri oluşturan inançlar, sanat,...
23.05.2022
Sayın Prof. Dr. Emre Kongar 23 Ocak 2022 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “ Olaylar ve görüşler sayfasında” Terörist gruplar ve din istismarcısı siyasal İslamcılar tarafından işlenen siyasal katliam ve cinayetlerin listesini “Cinayetlerin İbret Listesi“ isimli başlıklı yazı ile ele aldı. Toplumbilimci gözlemiyle çağdaş aydınlık ve demokrasiye ışık tutan kıymetli yazısını günün...
25.01.2022
II. Abdülhamit’in padişah adaylığı ile başlatılan anayasa çalışmaları, sadrazamı Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından “ 1876 Anayasası” hazırlanır ve kabul edilir, I. Meşrutiyet ilan edilir. İlk anayasaya ile seçilen meclis 13 Aralık 1877’de törenle açılır. Meclisi savaş ve siyasi tartışmalar ileri sürülerek iki ay sonra otuz yıl...
26.11.2021
İstanbul ve padişah II. Abdülhamit’in korunması, Hassa ordusu 1. Ordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa’nın emrindedir. İstanbul’da sarayı koruyan 15.000 asker vardır. Ancak 1909’da 31 Mart isyanında yaşanan olaylarda İstanbul’un ve sarayın korunması için önemli bir hazırlık yapılmaz. Ayrıca Padişah II. Abdülhamit’in ve Yıldız Sarayı’nın korunmasında Arnavut ve Arap taburları vardır....
30.08.2021
II. Abdülhamit döneminde, 1877 – 1878 Osmanlı-Rus savaşında İngiltere ve Rusya’nın birlikte, Makedonya ve Balkanlar’da yaşayan Hristiyan ırkları yönlendiren sürekli kışkırtma politikası uyguladı. Bu uygulama 13 Temmuz 1878’de İngiltere’nin düzenlediği Berlin antlaşmasıyla Makedonya’nın önemli bir kısmı Osmanlı İmparatorluğundan koparıldı. İmparatorluk bu anlaşmayla II. Abdülhamit döneminde yaklaşık 213.450 M2 toprak ve...
13.07.2021
Osmanlı devleti, 1854 Kırım Harbi’nden sonra gelen padişahların lüks harcamaları II. Abdülhamit döneminde artarak taşınamaz duruma gelmişti. II. Abdülhamit, Osmanlı borçlarının ödenmesi için, alacaklı Fransa, İngiltere, Avusturya-Macaristan, İtalya ve Almanya’nın ısrarlı talepleri karşısında zor durumda kalmıştı.  II.Abdulhamit 2 Mayıs 1883 tarihli Muharrem Kararnamesi’yle Osmanlı devletine ait tuz, tütün ve alkollü...
17.03.2021
  Mithat Paşa 1822’de İstanbul’da doğdu. Medrese eğitiminin yanısıra Arapça, Farsça öğrendi. Osmanlı devletinin son yıllarındaki siyasal ve sosyal yapıda, sürdürülen taassubun baskısına karşın, hürriyet ve çağdaş değerlerin yaratacağı etkilerinin önemini bilen bir aydındı. Avrupa’da bulunduğu dönemde çok iyi Fransızca öğrendi. Niş, Tuna, Bağdat, Manisa ( İzmir ) Valilikleri, Devlet...
06.04.2020