enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Etiket: İsmail Bozkurt

Sadrazam Talat Paşa (1874-1921) Edirne Askeri Rüştiyesindeki öğreniminden sonra Edirne Posta Telgraf Müdürlüğü’nde görev alır.  Yaşamının önemli bir kısmı II. Abdülhamit’in istibdat idaresine karşı gizli mücadele içeresinde geçer. Edirne’de tutuklanıp kalebentlik cezasına çarptırılır. Bir süre sonra affa uğrar. 1898 – 1908 arasında Selanik’te Gezici Posta ve Telgraf Müdürlüğünde kâtiplik ve...
29.01.2023
1815 Viyana Kongresi ile Avrupa büyüklerini oluşturan İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya’nın Avrupa siyasi coğrafyasının yeniden oluşturulması görüşülür. Görüşmelerin esas unsuru emperyalist amaçlarla   “ Şark meselesi ”olarak şifrelendirilen Osmanlı devletini parçalanması hedeflemektedir. Emperyalist devletlerin Helenizm hayranlığı yansıra Ortados kiliselerinin din, ırk ayrıcalığının körüklenmesi Osmanlı devletinin sahip olduğu Balkanlar ve Makedonya topraklarında...
16.11.2022
Osmanlı devletinde II.Mahmut’tan sonra tahta geçen kardeş padişahların çağın yeniliklerini oluşturan resim, heykel, sanat eserleri, matbaa, elektrik ve coğrafi keşiflere Teokratik monarşi, anlayışında karşı çıkışlar ve aşırı borçlanma imparatorluğun çözülmesini hızlandıran etki yaratıyordu. 19.Yüzyılın en çapıcı özelliği imparatorluk sınırlarında Rumeli’de, Anadolu’daki toplumsal yapı kendi içinde sahip olduğu toprak rantı; voyvoda, mültezim...
18.07.2022
Kültür toplum içindeki sosyal ilişkilerin meydana getirdiği davranışları tanımlayan öğelerden oluşur. Yaşam sürecinde sosyal olayların anlaşılmasında ki en önemli unsurlar, kültür, sosyoloji ve antropolojinin tarihsel süreç içerisinde bireylere sağladığı yaşam kültürünün öğrenilmesi ve öğretilmesi ile kazanılmaktadır. Prof. Dr. Doğan Kuban’ın kültür tarifi  “kültür, sosyal yaşamı sıralayan ögeleri oluşturan inançlar, sanat,...
23.05.2022
Sayın Prof. Dr. Emre Kongar 23 Ocak 2022 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “ Olaylar ve görüşler sayfasında” Terörist gruplar ve din istismarcısı siyasal İslamcılar tarafından işlenen siyasal katliam ve cinayetlerin listesini “Cinayetlerin İbret Listesi“ isimli başlıklı yazı ile ele aldı. Toplumbilimci gözlemiyle çağdaş aydınlık ve demokrasiye ışık tutan kıymetli yazısını günün...
25.01.2022
İsmail BOZKURT / Bodrum Gündem Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ’ında doğdu. Babası Mustafa Asım Bey sarayda mütercim başı olarak çalışıyordu. Annesi Zehra Hanım Farsça bilen kültürlü bir hanımdır. Namık Kemal annesini 1848 kayıp ettiği zaman sekiz yaşındadır. N. Kemal soy olarak Osmanlı Devletine özgün hizmet veren aydın bir aileye sahiptir....
06.03.2020