"Milli Mücadelede Müdafaayı Hukuk ve Kuvayı Milliye" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya savaşından yenik çıkması üzerine Mondros Mütarekesiyle Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit...