"Mustafa Kemalin temel düşüncesi" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya savaşından yenik çıkması üzerine Mondros Mütarekesiyle Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit...