Bodrum Gündem

Etiket: Otomotiv Montajcısı

BU BELGEYİ ALMAK ZORUNDA OLDUĞUNUZU BİLİYOR MUSUNUZ?
25 Mayıs 2015 tarihinde, 29366 sayılı Resmi Gazete’de 2015/1 No’lu tebliğin yayınlanmasıyla, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen 48 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale geldi. Bodrum Ticaret Odası tarafından başlatılan bilgilendirme...
11.04.2017