Bodrum Gündem

BODRUMDA GOLF TURİZMİNE HAYIR…

MAVİ YOL GİRİŞİMİ BASIN AÇIKLAMASI…

BODRUMDA GOLF TURİZMİNE HAYIR…
11.01.2010
0
A+
A-

 1…Uluslar arası “Akdeniz’de Özel Koruma Alanları” ve “Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol” gereğince Bodrum Yarımadası’nın da dâhil olduğu bölgenin aynen Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası gibi önemli doğa alanı olduğu saptanmıştır. purchase Accutane


 


2…Bu alanların korunması için, Çekirdek Bölge, Tampon Bölge ve Geçiş-Gelişme Bölgelerinin belirlenmesi gerektiği ancak henüz böyle bir çalışmanın başlamadığı görülmektedir.


 


3…İptal edilen 1/25.000 lik imar planına Mimarlar Odasının açtığı davanın itiraz nedeni olan madde yeni 100.000 ölçekli çevre düzeni planında aynen korunmaktadır.


 


4… Danıştay 6. Dairenin oy birliğiyle iptal ettiği Muğla Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi ilanının iptal nedenleri arasında planlanmış olan golf sahaları için: “Bölgede çok ciddi su sorunu yaşanacağının görüldüğü, keşif sırasında davalı idarece kurulacağı belirtilen golf alanlarına ilişkin düzenlemenin kesinlikle önlenmesi gerektiği, çünkü bu alanın 1.sınıf tarım arazisi olduğu, bölge için yaptıkları hesapların çok daha ciddi sonuçlarının ortaya çıkacağını gösterdiğini” belirtmiştir.


 


5…Dünya Turizm Örgütü ile birlikte 2 büyük kuruluşun hazırladığı küresel ısınma ile ilgili raporda Atina-Bodrum-Girit arasını kapsayan bir alanda kuraklığın önemli boyutlarda olacağı belirtilmektedir.


 


6…Nemli ve su zengini ülkelerde verimli olabilen (18 delikli bir golf sahasının 12.000 nüfuslu bir kasabanın su tüketimine eşit su kullandığı göz önünde bulundurularak) bu spor dalının kuraklığın kesin olduğu bölgelerde yapılması ısrarı, her şekilde doğal dengenin bozulmasına yol açacaktır.


 


7…Turizm Bakanlığı’nın Turizm alanı ilan ederek desteklediği ve üzerinde golf tesislerinin yapılması planlanan alanların neredeyse tümünün bölgedeki 1.sınıf tarım alanları olduğu ya da bu alanlara bitişik olduğu gözlenmektedir. Açılan davalarda bilirkişi raporlarından da anlaşıldığı gibi buralarda yapılacak golf alanları mevcut tarım alanlarını tehdit ettiği bir gerçektir.


 


8…İstihdam 1990’da tarımda %47 iken uygulanan tarımsızlaştırma ve tarımda dışa bağımlı hale getiren politikalar sonucu 2009’da %25 e gerilemiştir.


 


9…Eko turizm, 20-25 kişilik grupların doğaya zarar vermeden yöre restoranlarında yöresel yemekler yiyip doğa ve kültür ziyaretleri yaptıkları etkinliktir. Golf tesislerinde eko turizm yapılacağının söylenmesi tamamen kandırmacadır çünkü eko turizm:


—Doğa temelli olması,


—Bio çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunması,


—Yerel toplumların refahını desteklemesi,


—Olumsuz çevresel, sosyolojik ve kültürel etkilerin en aza indirilmesi için aktivitelerini hem turistin hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlenmesi,


—Yenilenemez kaynakların minimum kullanılması,


—Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkânlarının üretilmesi gibi kriterlerle yapıldığından golf turizmine uyumsuzdur.


 


 


 


10…Yapılan golf tesisleri planlarına bakıldığında, sadece golfa yönelik ve bölgenin mevcut tesislerine ölü sezonda hareket getirmeyi amaçlayan tesisler olmayıp, golf ikinci konutlarını ve kendi konaklama tesislerini bünyelerinde barındıran planlar olduğu gözlenmektedir


 


11…12 ay turizm; doğal ve kültürel değerlerimizi, koruyup gün ışığına çıkartarak ve denizde yeni aktiviteler gerçekleştirerek yapılırsa etkili ve sağlıklı olur. Dünyada korunan alanlara baktığımızda 12 ay sürdürülen turizmi görürüz.


 


12…Golf turnuvalarının düzenlenmesi için en az 10 saha gerektiğinden 10 kat su kullanımı ve yağmurlar 10 kat gübre ve kimyevi ilaçlarla karışarak yer altı sularına karışacak, yer altı suları denize ulaşacak ve denizde ölü alanlar oluşturacaktır.


cheap Clonidine

 


Cialis Soft online

13…Golf bölgesi olarak ilan edilen alanların neredeyse tamamının ortak özelliği kıymetli tarım alanları olup imara açık olmadığı ve yıllardır yöre köylülerine ihtiyaçları olduğu halde hiçbir yapı izni verilmediğidir. Köylünün konut ihtiyacını karşılayabilmek için dönümlerce arazisini çok düşük fiyatlarla elden çıkararak konut ihtiyaçlarını merkezlerde giderdiğini, bölgedeki arazilerin büyük çoğunluğunun el değiştirdikten sonra bu tarz bölge ilanlarıyla yoğun yapılaşmaya açılarak haksız kazanç elde edilmesine yol açtığı gözlenmektedir. Oldu-bitti ye getirilip 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı iptal edilmeden meclisten geçirmek istiyorlar.


 


14…Bölgemizde Golf, otel, marina projelerinin kuyruğa girdiğinin duyumlarını alıyoruz. Bir kez kapının açılmasıyla hepsinin yürürlüğe girmesinin önü açılacaktır.


 


15…Envanter çalışmaları yapılmalı, planlamalar çok yönlü ve bu çalışmalara göre yapılmalıdır. Bu çalışmalar yapılmadan böyle büyük ve geleceğimizi olumsuz etkileyecek geri dönüşü olmayan projelere imza atılmamalıdır.


 


16…Mevcut yapıyı bile kaldıramayan alt yapı düzeltilmeli ve tamamlanmalıdır. Çalışmalar tamamlanana kadar yeni projeler onaylanmamalıdır.


 


17…Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü golf turizminin Bodrum İçin son derece sakıncalı olduğu görüşünü benimsiyoruz.


 


Kaynaklarımız sınırsız değildir, proje aşamasında verilen sözler yerine getirilmiyor, gerekli denetleme yapılmıyor. Geleceğimiz ipotek altına alınıyor; buna izin vermiyoruz.


 


ÇEVREYİ SAVUNMAK YAŞAMI SAVUNMAKTIR.


 


MAVİYOL GİRİŞİMİ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.