Bodrum Markası ?Kalite? İle Değer Kazanmaya Devam Ediyor?

 • 23.03.2012
 • 773 kez okundu

Bodrum Ticaret Odası 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kalite yolculuğunda, BODTO üyeleri ve Yarımada genelinin hizmet ve yönetim standartlarının yükseltilmesi için organize ettiğimiz kalite eğitimleri 2012 yılında da devam ediyor.

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

Bodrum Ticaret Odası ve TSE Antalya Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü işbirliği ile 26-30 Mart 2012 tarihleri arasında ?Bodrum Kalite Günleri? düzenleniyor. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere www.bodto.org.tr web sitesinden ve 316-14-12/133 no?lu telefondan da ulaşabileceği bilgisi verildi.

Katılımcı sayısının sınırlı olduğu eğitimler 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimleri Günlük 50 lira, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi Günlük 50 lira, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi Günlük 50 lira, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri Günlük 60 lira ve Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Eğitimi ise ücretsiz olacak.

 TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

TARİH: 26-27.03.2012

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

YER: BODRUM TİCARET ODASI

ÜCRET: 100 TL

HEDEF:

Kuruluşlarda Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması konularında kılavuz bilgilerinin verilmesidir.

İÇERİK:

 • Ø      TSE Belgelendirme Prosedürü
 • Ø      TS ISO 10002 Şartları
  • Terimler ve Tarifler, Prensipler
  • Şikayetleri Ele alma Çerçevesi
  • Planlama ve Tasarım
  • Şikayetleri Ele Alma Prosesinin Çalıştırılması
  • Sürdürme ve İyileştirme

Pratik Çalışma

 TS ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

TARİH: 26-27.03.2012

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

YER: BODRUM SMMM Toplantı Salonu

ÜCRET: 120 TL

HEDEF:

Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile Standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.

İÇERİK:

 • Ø      TSE Belgelendirme Prosedürü
 • Ø      Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
  • Kalite Gereksinimleri
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları
  • Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı
  • TS EN ISO 9001 Serisi Standartlarının Tanımı
  • TS EN ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 TS ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

 TARİH: 28-29-30.03.2012

SÜRE: 3 Gün/18 Saat

YER: BODRUM TİCARET ODASI

ÜCRET: 150 TL

HEDEF:

Çevre Yönetim Sisteminin ve çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğin sağlanması amaçlarını güden kuruluşlar için, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarını anlatmak.

İÇERİK:

 • Ø      Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
  • Çevre Politikası
  • Çevre Programının Geliştirilmesi/Sorumlulukların Tanımlanması
  • Çevre Prosedürlerinin Tamamlanması
  • TS EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
  • Sağlık, Güvenlik ve Kalite Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

TS ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İKT EĞİTİMİ

 TARİH: 28-29.03.2012

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

YER: BODRUM SMMM Toplantı Salonu

ÜCRET: 120 TL

HEDEF:

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğinin belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

İÇERİK:

 • Ø      TSE EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görev işi Gözüyle Yorumlanması
 • Ø      TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikin Faydaları
  • Tetkikin Yönetimi
  • Tetkikin Planlanması
  • Soru Listelerinin Hazırlanması
  • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
  • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
  • Pratik ve Örnek TS ISO 14001

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

 TARİH: 28-29-30.03.2012

SÜRE: 3 Gün/18 Saat

YER: BODRUM TİCARET ODASI

ÜCRET: 150 TL

HEDEF:

Çevre Yönetim Sisteminin ve çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğin sağlanması amaçlarını güden kuruluşlar için, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarını anlatmak.

İÇERİK:

 • Ø      Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
  • Çevre Politikası
  • Çevre Programının Geliştirilmesi/Sorumlulukların Tanımlanması
  • Çevre Prosedürlerinin Tamamlanması
  • TS EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
  • Sağlık, Güvenlik ve Kalite Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

TS ENISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

TARİH: 29-30.03.2012 cheap Viagra

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

YER: BODRUM TİCARET ODASI

ÜCRET: 100 TL

HEDEF:

Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.

İÇERİK:

 • Ø      TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikin Faydaları
  • Tetkikin Yönetimi
  • Tetkikin Planlanması
  • Soru Listelerinin Hazırlanması
  • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
  • Tetkik Görevlisinin Sorumlulukları
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar

TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

TARİH: 26-27.03.2012

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

YER: BODRUM TİCARET ODASI

ÜCRET: 100 TL

HEDEF:

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

İÇERİK:

 • Ø      Gıda Güvenliği Temel Kavramlarının Açıklanması
  • Ön Gereksinim Programları
  • TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması
  • Temel Gıda Mevzuatlarının Ele Alınması ve Takip Yöntemleri
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 KALİTE EĞİTİMLERİ BAŞVURU VE KATILIM FORMU Order Viagra Gold

Ad / Soyadı :

 

 
Firma Adı :

 

 

İletişim Bilgileri:

 

buy Lamisil online

Tlf.

Cep Tlf.

E-Posta

 

 

 

 

Doğum Tarihi:

 

 

Yabancı Dil:

(Az, Orta, İyi)

Yazı

Konuşma

Okuma

 

 

 

Ünvanı ve Hangi Birime Bağlı Olduğu:

 

Kaç yıldır bu görevdesiniz? :  
 

Sorumluluk Alanları:

 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

Eğitim Programına katılma sebebiniz :

 

 

 

 

 

           

 Katılım ücreti Garanti Bankası Bodrum Şubesi Güçbirliği A.Ş. TR74 0006 2000 3090 0006 2975 09 nolu hesaba yatırılması ve banka dekontunun başvuru formu ile birlikte mail/fax/elden teslim edilmesi rica olunur.

Fax no: 313 1694

E-Posta: proje@bodto.org.tr

Etiketler: /

Başarıya Mahkûm Olanlar – Dr. Metin Aycıl Bodrum Gündem Yazıları
Başarısızlık size; bir daha gitmeniz gerekmeyen yolları, Bir daha tırmanmanıza gerek olmayan dağı ve Bir daha aşmanıza gerek olmayan vadiyi...
SGK İl Müdürü Ekecan’dan SGK Yapılandırma Uyarısı
SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet Ekecan, yapılandırma kararının önemli bir fırsat olduğunu,...
Bugün de Gölköy-Karabağ-Mumcular Mahalleleri Yasta
Bu hafta neredeyse her gün covid-19 şüphesi ile yaşama veda edenler oldu. Bugün de Bodrum’da 3 kişi daha covid-19 şüphesiyle...
Türkiye’de En Çok Kitap Okunan Yer BODRUM Oldu
online kitabevi  idefix.com verilerine göre, Türkiye’de nüfusuna oranla en fazla kitap okunan 10 şehir arasında Muğla birinci sırada yer aldı....
Dr. Halil Atılgan’ın Uzun soluklu Çalışması: BODRUM HÂKİMİ
Muhsin DURUCAN Eğitimci yazar “Bodrumlular erken biçer ekini Feleğe kurban mı gittin Bodrum Hâkimi. Nasıl astın Mefharet Hanım ipe de...
Yediveren Limon Fideleri Kısa Zamanda Tükendi
  Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) tarafından satışa sunulan yediveren limonları büyük ilgi gördü. Bodrum Gündem Haber Bugün Bodrum merkez...
Korona Tedavisi Görürken Kalp Krizinden Vefat Etti
Bodrum Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Ayşe Yılmaz, korona tedavisi görürken kalp krizi geçirerek hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek Bozoğlu/Bodrum Gündem Cumhuriyet Mahallesi...
Balon Balığı Kuyruğu Getirene 5 Lira
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği ile İstilacı türler arasında gösterilen balon balığının kuyruğunu getirene 5...
Çağrı Merkezi, Pandemi ve Nüfus Artışı Nedeniyle Yoğun Mesaide
Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’ne başvurular yerleşik nüfusun artması ve pandemi dolayısıyla arttı. Bodrum Gündem Haber Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve...
Belediye Meclisi 4 Aralık Cuma Günü Toplanıyor
Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında halka kapalı olarak gerçekleştirecektir. Canlı yayının yapılacağı Meclis toplantısında vatandaşlarımız,...
Bodrum’da Pandemi Tedbirleri Ve Etkileri Masaya Yatırıldı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde, Bodrum’daki oda ve dernek başkanları online toplantıda buluştu. Zoom üzerinden yapılan toplantıda, koronavirüs salgın...
Gemlik Zeytin Fidanına Son Müracaat 15 Aralık
Bodrum Ziraat Odası üreticilerin talebi doğrultusunda Gemlik zeytin fidanı getirtecek. Bodrum Gündem Haber Zeytin üretimi konusunda bahçesinde farklı ürün denemek...
Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Muğla Valisi Orhan Tavlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı yayınladı. Bodrum Gündem Haber Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın 3 Aralık...
Muğla’da Hapis Cezası İle Aranan 42 Kişi Yakalandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kasım ayı içinde hapis cezası ile aranan 42 kişi yakalandı. Bodrum Gündem Haber Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından...
“Bir İyi Bir Kötü Haber” İkinci Programının Konusu Bodrum’un Suyu
Her hafta Pazartesi günleri bodrumgundem.com Youtube kanalı üzerinden yayınlanmaya başlayan “Bir İyi Bir Kötü Haber” programı ikinci yayını Bodrum’un su...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ