enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

AKP Engelli Kadın

AKP Engelli Kadın
01.11.2013
0
A+
A-

AKP İKTİDARININ  ?GÖRME ENGELLİ? POLİTİKALARI EN ÇOK KADINLARA ZARAR VERMEKTEDİR.

AKP, tüm alanlarda olduğu gibi, görme engellilerin sorunları konusunda da yalan ve göz boyamayla bir algı yaratmakta ve bu algıyı yöneterek oy almaktadır.

Körler Okulları, onlarca yıldır görme engellilerin ilk ve orta öğrenimlerini aldıkları, kabartma yazıyı, bağımsız hareketi, kişisel bakımı öğrendikleri, kendilerine güveni kazandıkları eğitim kurumları oldu. Ancak, artan nüfusa bağlı olarak görme engellilerin sayısı da artarken, yenilerinin açılması gerekirken bu okullardan bazıları kapatılmış, (Niğde, önce kapatılmış, derneklerin baskısı üzerine açılmış, ancak üç yıldır öğrenci alınmamaktadır) Mithat Enç Körler Okulu için de kapatma girişimleri sürmektedir. Sayıları ve öğrenci sayıları gittikçe azalan bu okulların, araç-gereç, bina ve fiziki koşulları yenilenmedi. Öğretmen niteliği düştü. Kitap, bilgisayar vb. gereksinimleri hep eksik kaldı.

Burada, kabartma yazı konusunda özel olarak durmamız gerekir. Braille Alfabesi?nin bulunması, körler için gerçek bir devrimdir. Bu sayede körler, okur-yazar olabilmişlerdir. Kitap okumak, bir konuşmayı yazılı hazırlamak, bir eğitim çalışmasında not tutmak, alışveriş listesi hazırlamak, baharatların üstüne içeriklerini yazmak, CD leri etiketlemek vb. bu yazıyı öğrenmekle olanaklıdır. Sesli etiketler vardır, ancak pahalıdır ve değiştirildiğinde çöpe gidecek, uluslar arası tekellerin karlarına katkıda bulunulacaktır. Bir panelde, dinleyenlerle aranıza bilgisayar girecektir. Not tutmak içinse bilgisayar kullanmak hiç pratik değildir. Sesli kitaplar vardır ve sayıları gittikçe artmaktadır. Ancak, bir kitabı elinde tutmak, sayfaları çevirmek, kağıdın kokusunu duymak başka bir duygudur. Körler bu duygudan uzaklaşarak bir tür yabancılaşma yaşamaktadırlar.

Ülkemizde, kabartma yazıyla yazılan kitaplar, bu yazıyla kitap basan matbaalar öteden beri yetersizdir. Ancak bu konu son yıllarda iyice savsaklanmıştır. Bu yazının asıl öğretildiği yer olan Körler Okulları kabartma yazıya gereken önemi vermemektedirler. Zaten bu yazıyı bilen öğretmen sayısı da gittikçe azalmaktadır. Daha çok kazanç için kurulan ticarethaneler olan Özel Özel Eğitim Okulları?nda zaman alıcı olması, daha çok ücret vermek zorunda kalacakları uzman öğretmen bulmaları gerektiği için bu dersleri tümden kaldırmışlardır.

Körler Okulları?na giden kızların sayısı zaten erkeklerin üçte biri kadardır. İstihdam alanında ise bu oran daha düşmektedir. Okuma-yazma seferberliklerinde, kurslarında gören kadınlara-çok doğru yapılarak- verilen önem görme engelli kadınlar için de yaşama geçirilmelidir.

AKP iktidarında, her alanda olduğu gibi, körlerin eğitimi alanı da özelleştirilmiş, piyasanın vahşi kazanç dürtüsüne teslim edilmiştir. Yukarda belirttiğimiz gibi, MEB ne bağlı Körler Okulları azalır ve gözden düşürülürken, Özel Özel Eğitim Kurumları?nın sayısı hızla artmış, ilçelerde bile açılır olmuşlardır. Bu okullar ayda on saat gibi çok yetersiz bir sürede hizmet vermekte, her öğrenci için 400TL devletten almakta, çoğu denetlenmemekte, özel eğitim öğretmenleri yerine kısa süreli kurslardan geçirilmiş ana sınıfı öğretmenleri çalıştırılmakta, görece kolay, deyim yerindeyse  ?yükte hafif, pahada ağır? programlarla devlet eliyle birilerine haksız kazanç sağlanmaktadır. Olan yine yoksul görme engellilere, özellikle de para harcanması konusunda olumsuz ayrımcılığa uğrayan kız çocuklarına ve kadınlara olmaktadır.

AKP iktidarı, özellikle seçimler öncesi, işe yaramaz ama görme engellilerde büyük umutlar yaratan, ardından derin bir hayal kırıklığı ile onları perişan etmektedir. ?Ücretsiz navigatör cihazı vereceğiz, körler beyaz bastonu bile bırakacak, istedikleri yere görenler gibi gidecekler? denilerek dağıtılan cihazların hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkana dek seçimler geçmiş, bunların devletçe satın alındığı firma ve aracı AKP yandaşı köşeyi dönerken, umutlar kırılmış, milyonlarca dolar heba olmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler Genel Müdürlüğü yetkilileri, ?Stadyumda tribünde otururken, sahanın en uzak köşesindeki ufacık bir nesneyi görebileceğiniz araçlar var, bunları bakanlığımız körlere ücretsiz verecek? diye bir uluslararası  sempozyumda yine umut tacirliği yapmaya kalkmış, tepkiler üzerine tehditler savurmuşlardır.

Kaynaştım Eğitimi, tüm dünyada önerilen, uygulanan ve başarısı kanıtlanmış bir sistemdir. Ancak AKP iktidarında bu uygulama yaygınlaştırılırken, daha kötü sonuçlara yol açmış, görme engelli gençleri başarısız duruma düşürmüştür. Çünkü kaynaştırmalı eğitimin başarılı olabilmesi için;

-Bu eğitim öncesinde kabartma yazı çok iyi öğrenilmiş olmalıdır.

-Engelli çocuk, bağımsız hareket ve kişisel bakım konusunda tam olarak eğitilmelidir.

-Okulun fiziki koşulları görme engelliler için değiştirilmelidir. (asansör, hissedilebilir yüzey vb.)

-Okulda çocuğa yardımcı olabilecek, özel eğitim öğretmenleri, engellilerle çalışma konusunda uzman rehber öğretmen bulunmalıdır.

-Okul öğrencileri, görme engelliler konusunda önceden bilgilendirilmeli ve hazırlanmalıdır.

-Engelli öğrencinin okula götürülmesi daha çok anneler tarafından yapılmaktadır. Bu ise, parasal olanakları kısıtlı, kadınların arabasının olmadığı ülkemizde kadınlar için altından kalkılamaz bir yük olmaktadır. Okulların mutlaka ücretsiz servisi olmalıdır.

Bunların ve daha pek çok koşulun, yukarıda anlattığımız uygulamalar nedeniyle gerçekleşmediği apaçık ortadadır.

Uygulanmakta olan ?sakat aylığı? ailedeki her bireye düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az ise verilmektedir. (Bu miktarın artırılması için derneklerimizin yaptığı baskılar sonunda bir artış yapılacağı söylenmiştir.) Yoksulluk sınırının asgari ücretin birkaç katı olduğu, yoksulluğun iktidar tarafından iyice derinleştirildiği ülkemizde, bu denli az miktar bile oy almanın bir yolu olabilmektedir. Kaldı ki, sakat aylığı görme engelli kadının eline hiç geçmemekte, ya evin geçimine ya da erkeğin gereksinimlerine harcanmakta, engelli kadının aile içindeki itilmiş, yükçül, ezik konumu sürmektedir.

AKP iktidarının uygulamaları içinde kadına en düşman, kadını en çok ezeni, ?evde bakım parası? dır. Zaten bu para, erkek egemen özelliği yine siyasal iktidar tarafından iyice pekiştirilen aile yapımızda kadının eline asla geçmemektedir. Evde bakım diye tanımlanan hizmet, sosyal devletin bir yükümlülüğü olması gerekirken, boğaz tokluğuna kadının üzerine yıkılmaktadır. En kötüsü de kadın kapı dışarı çıkamayacak biçimde eve hapsedilmekte, toplumsal yaşamdan kopmakta, ücretsiz aile işçiliği rolü pekişmektedir. Bu ise, iktidarın, bir yandan oy avcılığı yaparken, ?kadın anlayışı? nı yaşama geçirdiği tipik bir örneği oluşturmaktadır.

Belediyelere, görme engelliler için kentte yapacakları fiziki değişiklikler ve alacakları önlemler için verilen süre, 01.07.2013 günü dolmakta iken, AKP milletvekillerinin oylarıyla üç yıl uzatılmıştır. Oysa bu yapılacaklar en çok kadın görme engellilerin işine yarayacaktı. Çünkü onların dışarı çıkabilmek için bir yardımcı bulması ya da bu hizmeti parayla satın alması çok zordur. Bu demektir ki, görme engelli kadınlar bir süre daha evlerinde kapalı kalacaklar.

?Testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür? Sağlık Bakanımız, çalışma koşullarından yakınan bir görme engelliye: ?Bu halinle iş bulmuşsun, daha ne istiyorsun?? dememiş miydi?

 

 

  Purchase Viagra purchase Viagra online buy levonorgestrel

ETİKETLER:
Yorumlar

  1. ayla gürpınar dedi ki:

    Sn. Gürkan AKP nin yetersizliklerinden birini ve büyük bir eksikliği gündeme getirdiğiniz için çok teşekkürler.