enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

BODRUM RES’LER KAÇAK MI? BU BİR SUÇ DUYURUSU MU?

TMMOB Bodrum 22 Haziran 2017 RES basın açıklaması (4)

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK), geçtiğimiz hafta boyunca parçaları Bodrum’a getirilen ve kurulumuna başlanan Rüzgar Elektrik Santralleri (RES) hakkında oldukça dikkat çeken ve tartışılacak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Geriş’teki RES projesinin kaçak olduğu ve bu durumun yargı kararı ile tescil edildiği savunulurken, proje için verilen lisansın da 1 Nisan 2017 itibarı ile dolduğu da ifade edildi. Doğan “Tesis tamamlanma süresi için verilen bütün uzatmalar doldu…” dedi.

Bodrum Gündem Haber/FB
Bodrum’un çeşitli noktalarında yapılması planlanan ve Yalıkavak-Geriş bölgesinde yapımına başlanan RES’ler ile ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Uzun bir süredir konu ile ilgili bir sessizliğin sürerken, TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu İKK sessizliğini bozarak çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Bodrum İKK tarafından yapılan açıklamada imalatına başlanan RES’lerin yasadışı ve kaçak olduğu iddia edildi.

Bodrum İKK bileşenlerinin katıldığı basın açıklamasını Bodrum İKK Sekreteri Şahabettin Doğan okudu. Doğan RES yapılacak yerlerin “önemli doğa alanı” olarak belirlendiğine dikkat çekerek “Ülkemizin taraf olduğu Bern sözleşmesi ile teminat altına alınan Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından “önemli doğa alanı” yöntemi daha da geliştirerek korunan alanların belirlenmesi için uluslararası bir standart olarak 2014 yılında kabul edildi. 2009 yılından itibaren hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmalarında da “Önemli Doğa Alanları” tanımı çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından kabul edilerek Türk planlama ve koruma literatürüne resmi olarak girmiştir…” dedi.

TMMOB Bodrum 22 Haziran 2017 RES basın açıklaması (15)LİSANSLARI İPTAL EDİLMİŞ…

Bu alanların, benzersiz özellikleri nedeniyle 1990’lı yıllardan bu yana yürütülen bilimsel çalışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı koruma bölge kurulları tarafından 1. Derece arkeolojik sit alanı, 1. ve 3. Derece doğal sit alanı ve kentsel sit alanı olarak tescilli olduğunun bilgisini vererek açıklamasına şöyle devam etti; “Ancak hem ulusal, hem de uluslararası mevzuatlar ile 1980’li yıllardan buyana kamu kurumları tarafından farklı gerekçelere dayanan farklı koruma kararları ile koruma altına alınmış Yalıkavak ve Turgutreis bölgelerinde, yine bir kamu kurumu olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2011 ve 2012 tarihlerinde biri 10 milyon metrekare, diğeri 14 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda elektrik üretimi yapılması için aynı özel firma lehine 2 adet elektrik üretim lisansı düzenlenmiştir. Turgutreis’te yapılması öngörülen Akyarlar Res Projesi’nin üretim lisansı Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 07.03.2017 tarihli ve 2017/723 sayılı kararı ile; alanın kamulaştırılmasına ilişkin bakanlar kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararı ise Danıştay 6. dairesinin birden fazla kararı ile iptal edilmiştir. Resmi kurumlar eliyle bölgedeki koruma kararları delinmek pahasına gerçekleştirilmek istenen söz konusu proje, yargı kararları sayesinde herhangi bir tahribata mahal verilmeden durdurulmuş ve iptal edilmiştir. Ancak Yalıkavak sınırları içerisinde yapılması öngörülen Geriş Res Projesi’nin ise hukuka aykırı şekilde ve yargı kararlarına rağmen inşaat çalışmalarına devam edilmektedir…”
TMMOB Bodrum 22 Haziran 2017 RES basın açıklaması (18)GERİŞ RES PROJESİ KAÇAKTIR, YARGI KARARI İLE DE TESCİL EDİLMİŞTİR!!!
Geriş Res Projesi’nin kaçak olduğunun yargı kararı ile tescil edildiğini de iddia eden Doğan, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti; “Ruhsat alınmadan başlayan bu çalışmalara Bodrum Belediyesi tarafından yapı tatil zaptı düzenlenmiş; yapı tatil zaptının iptali için şirket tarafından açılan davada İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin 13.12.2016 tarihli ve y.d. itiraz no: 2016/396 kararında, “… özel hukuk tüzel kişisi olan davacı tarafından inşa edilmekte olan rüzgar enerji santrali ve eklerinin, yukarıda bahsi geçen “kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan” yapı ruhsatından muaf işler kapsamında olmadığının anlaşılması karşısında; bir kısmı 3. derece doğal sit alanında kalan ve ruhsatsız olarak yapılan yapıların 3194 sayılı imar kanunu’nun 32. madde kapsamında mühürlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” denmek suretiyle; projenin sadece yapı tatil zaptına konu kısımlarının değil, projenin tüm bileşenleri ile birlikte (türbin, şalt ve idare binaları vb.) tamamının ruhsata tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Daha açık bir ifade ile geriş res projesinin tamamının kaçak olduğu yargı kararı ile tescil edilmiştir. Bu karar doğrultusunda Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 04.05.2017 tarih ve 2017/1083 sayılı encümen kararı ile proje kapsamında inşa edilen kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir. Ancak; mayıs ayından bu yana geçen sürede üstelik turizm sezonu nedeniyle inşaat yasaklarının da başladığı bu dönemde yıkım bir yana kaçak inşaatın hala durdurulmuyor olması dikkat çekici ve endişe vericidir…”
TMMOB Bodrum 22 Haziran 2017 RES basın açıklaması (12)SUSKUNLUK SUİKASTİNİN ASLA BİR PARÇASI, TARAFI OLMADIK…
TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu olarak sürecin daima takipçisi olacaklarını kaydeden Doğan “Ne yazık ki bugün itibarıyla projedeki rüzgar türbinlerinin parçalarının izinsiz açılmış yollardan geçirilmesine, ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilmiş proje alanına getirilmesine ve ruhsatsız, kaçak inşaatın devam etmesine tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşların seyirci kalmaya devam ettiği esefle görülmektedir. Biz TMMOB olarak böylesi bir suskunluk suikastinin asla bir parçası, tarafı olmadık, olmayacağız. Başta Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlardan ödevlerini sadece kağıt üzerinde değil, fiilen de yapmalarını, yargı kararlarına uymalarını, aldıkları yıkım kararlarını derhal uygulamalarını istiyoruz. Sürecin takipçisi olduğumuzu, hukuksuz, kaçak bir projenin bodrum yarımadasında gerçekleştirilmesine izin vermeyeceğimizi; bodrum yarımadasının sakini değil sahibi olduğumuzu ve bu yolda her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha beyan ederiz…” dedi.
TMMOB Bodrum 22 Haziran 2017 RES basın açıklaması (5)LİSANSA UYMAYAN EKİPMANLAR GELİYOR…
Geriş Res Projesi ile ilgili pek çok davanın açıldığının belirtildiği basın toplantısında adeta bir suç duyurusunda bulunuldu. İKK Bileşenleri tarafından dava dosyasına girmiş sipariş formundan öğrendikleri çok önemli bir bilgiyi gazeteciler ile paylaştılar; Konu ile ilgili açıklamada “Normalde lisansta 13 türbin var. 8 tanesi 900 Kw gücünde, 5 tanesi de 800 Kw gücünde. Fakat sipariş verilen türbinler 4 tane 3 bin Kw gücünde. Dava dosyalarına girmiş sipariş formlarından elde ettik bu bilgiyi. Şu anda fiilen bir lisans iptali yok ama lisansa uymayan bir ekipman geliyor. Ayrıca lisansın süresi de 1 Nisan 2017’de doldu. Normalde EPDK’nın lisansı iptal etmesi gerekiyordu. İnşaat öncesi dönemden bahsetmiyoruz, tesis tamamlanma süresi için verilen bütün uzatmalar doldu…” denildi.

Oldukça önemli ve suç içeren iddialara karşı RES projesini yapan ilgili firmanın nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.