Bodrum Gündem

Bodrumlu Denizciler Uzlaşma Sağlayamadılar…

16 Mart günü gerçekleşecek olan Bodrum Denizciler Derneği Olağan Kongresinde uzlaşma sağlanamadı ve en az iki listenin yarışacağı bir seçim olması bekleniyor…

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

Bodrum Denizciler Derneği 31 Mart Yerel seçimler öncesinde, 16 Mart Cumartesi günü Seçimli Olağan Kongresi yapılacak. Bodrum Denizciler Derneği merkezinde gazeteciler ile bir araya gelen Başkan Mustafa Demiröz ve Yönetim Kurulu Üyeleri önce 2016-2019 dönemi faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

Tek liste ve tek başkan adayı ile seçim yapılması konusunda bir uzlaşma sağlamak amacı ile uzun bir süredir devam eden görüşmelerin olumsuz bir şekilde sonuçlandığı ve uzlaşma sağlanamadığı için en az iki liste ile seçime gidileceği kaydedildi.

16 Mart’ta yapılacak olan kongrede mevcut Başkan Mustafa Demiröz aday olduğunu açıklarken, Demiröz’ün karşısında da Erol Erdoğan’da kendi listesi ile seçime hazırlanıyor.

En Az İki Liste İle Seçime Gidiliyor…

Uzun bir süredir tek aday ve tek liste ile seçime gidilmesi yönünde çalışmaların iki gün önce sona erdiğini kaydeden Başkan Mustafa Demiröz, bu uzlaşma sağlanamadığını ve en az iki aday ve iki liste ile seçime gidileceğini söyledi. Başkan Demiröz, “Herkes aday olmada özgür ama bizim ilk başta düşündüğümüz tek liste halinde bir seçim yapabilmekti. Hatta listelere de bağlı kalmadan çarşaf liste ile bir seçim gerçekleştirmek istedik. Ama bunu kabul ettiremedik. Birlikte hareket etme yönünde de defalarca yaptığımız toplantılarda maalesef bir uzlaşı bulunamadı. Bu uzlaşıya ulaşma gayretleri 2 gün öncesine kadar devam etti. Ama şu anda bir uzlaşı sağlanamadı. Bizler de ayrı ayrı listelerle bu seçime gireceğiz…” dedi.

Denizciler Derneği ve DTO Artık Farklı Anlayışta…
Mustafa Demiröz, “Deniz ve kıyı korunması konusunda eskiden Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) ile ortak çalışmalar yürütüyordunuz. Mevcut Bodrum DTO yönetimi ile bu konu ortak çalışma yapıyor musunuz?” şeklindeki sorumuza Demiröz; DTO’nın Kissebükü-Adalıyalı planlarına Bodrum DTO’nun itiraz etmemesinin kendilerini üzdüğünü ifade ederek; “Herkesin mücadele şekli farklıdır. O bakımdan biz Bodrum DTO ile aynı alanda mücadele eden iki güzide kuruluşuz. Çıkar ve menfaatlerimiz birçok yerde çakışıyor. O bakımdan bu mücadeleleri birlikte yapabilme gayreti içerisinde olmak zorundayız. Ama idarecilerin görüş ve düşünceleri açısından bu mücadele şekilleri zaman zaman değişebiliyor. Orada şu anda yönetimde bulunan arkadaşlarımızın mücadele şekli bizim anladığımız tarzda değil. Daha uzlaşıcı, daha bürokratik şekilde yapılması yönünde. Ama bu şekilde yapmak demek hukuk veya toplumsal karşı çıkışları durdurmak anlamına gelmiyor. Bizim sadece üzüldüğümüz nokta son dönemde hukuki süreçten imtina etmeleri oldu. 1/25000 plana Deniz Ticaret Odası’nın itiraz etmemesi denizcilik camiası açısından bize göre bir kayıp. Biz hukuki sürecimizi sürdürürüz. Bir dernek olarak çıkar eylem de yaparız ama onlar çıkmıyorsa çıkmayabilir. Tabi bu onları tercihi…”  dedi.

Başkan Mustafa Demiröz 2016-2019 Çalışma Dönemi Faaliyetlerini Kamuoyu ile Paylaştı…

Bodrum denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz “Bildiğiniz üzere 16 Mart Cumartesi günü yapılacak derneğimizin olağan genel kurulu ile üç yıllık görev süremiz sona erecek. Bu dönem içerisinde elbette eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız olabilir ama yönetim de olduğumuz bu son dönemde de ciddi işler başardık. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde her yerde ve her etkinlikte denizcilerimizi temsil ettik. Çıkan her soruna müdahale ettik. Denizin ve Denizcinin çıkarlarını savunan tavrımızı ortaya koyduk. Bu tavrı ortaya koyarken bağımsızlığımızı ve tarafsızlığımızı koruduk. Politik tavır almadık, bireylere yada bazı guruplara angaje olmadık…” dedi.

Başkan Demiröz Bodrum denizciler Derneği 2016-2019 Dönemi Faaliyetlerini maddeler halinde kamuoyu ile paylaştı.

Faaliyetler şu şekilde;

-Derneğimizi  akademik düzeyde de temsil ederek 26 Şubat 2016 ‘da Ege Üniversitesi Deniz turizmi sempozyumuna Başkan Mustafa Demiröz konuşmacı olarak davet edilip katıldı.

-Başkanımız Mustafa Demiröz 25 Mart 2016 ve 2017 tarihlerin de Yaşar Üniversitesin de düzenlenen denizcilik haftası festivalinde konferans verdi.

-2 Nisan 2016 tarihin de 4 yılda bir yayınlanan su ürünleri tebliğinde bölgesel balıkçılığımızın, ulusal ve sürdürülebilir su ürünleri çıkarlarımızın korunabilmesi için öneriler hazırlayıp ilgili mercilere iletilmesi için Üniversitelerin ilgili bölümlerinden hocaların, her türlü su ürünleri avcılığı yapanların, devletin ilgili kademesinde ki bürokratların ve ilgili bireylerin katıldığı 2. Balıkçılık çalıştayını yaptık.

-Ticari Teknelerimize ekstra P&I sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmek istendi. Teknecilerimizin ödemesinin mümkün olmayacağı pirim ve tazminat miktarlarının olduğu bu sigorta yapılan görüşmeler ve itirazlar sonucu zorunlu olmaktan çıkartıldı.

-Deniz turizmi, Denizcilik ve Gemiadamları ile ilgili toplantılara, çalıştaylara, panellere katıldık. Özellikle  gemi adamları mevzuatında yatlarımızda çalışan kaptanlar ve denizcilerimizin statülerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi  hususunda Bodrum’da yapılan çalıştayda alınan kararlara istinaden yeni düzenlemeler yapılmasını sağladık.

-Gemi adamları mevzuatımızda, çok hızlı değişen dünya ve ülkemiz denizcilik şartlarına ayak uydurmada geç kalınması nedeniyle, yeterli ve gerekli  araştırma yapılmadan uygulanmak istenen kurallar  genellikle yanlış yapılmakta. Bu sebeple denizcilerimiz yönünden mağduriyetler, zorluklar ve hatta imkansızlıklar doğmaktadır. Bu güne kadar  bu konuları sıkı bir şekilde takip ederek  her türlü müdahaleyi  anında yaptık. Ör.ROC.

-Teknelerimize, dünya genelindeki gemilerimizin  tutuklanmaları nedeniyle ülkemizin beyaz listeden düşme riski oluşacağı gerekçesiyle Yunan adalarına çıkış yasağı kondu. Sezon içerisinde yapılmak istenen bu uygulama yaptığımız itirazlar neticesinde ertelendi. Sezon sonu konulan çıkış yasağı bazı mağduriyetler yaratsa da yaptığımız görüşmeler sonucu yetkililerce getirilen yeni düzenlemeler sonucunda bu yasak kaldırıldı.

-Denizlerimiz çok hızlı ve yoğun bir şekilde kirlenmekte. Bu konuda günah keçisi gibi görülen Deniz vasıtalarının oluşturduğu kirliliğin önlenmesi için hayata geçirilmek istenen mavi kart uygulamasındaki  eksiklik ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak ve denizcilerimizin karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olumsuzlukları önlemek için her türlü girişimi yaptık.

-Denizlerimizin esas kirlilik sebebi olan karasal kaynakların önlenmesi için ilgili tüm mercilerde girişimlerde bulunup, kamuoyu bilinci ve baskısı oluşması açısından kirlilik kaynaklarının filmlerini de çekerek bakanlıklar, yerel yönetimler ve ilgili tüm birimlere ilettik.

-Yıllardır Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Bodrum Denizciler Derneği  ortak mülkü olan ve giderleri bu kurumlarca ortak karşılanan, katı atık teknemizin işletme sorumluluğunu üstlenerek, teknelerimizde oluşan katı atıkların ücretsiz toplanmasını, koylarımızın ve sahillerimizin temizlenmesini ve temiz muhafaza edilmesini sağlamaktayız.

-Mavi yolculuğun temeli, dünya markası haline gelen ticari yatlarımızın Bodrum limanı içerisinde yaşadıkları bağlama, ulaşım ve diğer ihtiyaçları için ilgili mercilerle sürekli bir iletişim içinde olarak çıkan sorunların anında çözümü için uğraştık. Genel şikayet haline gelen bağlama ücretlerinin, makul seviye ve ödeme şartları içerisinde olması için Bodrum Belediyesi ve Büyük Şehir Belediyesi ile görüşmeler yaptık.

-Bodrum’umuzun 1950’li yıllarda yapılmış, büyük bir bölümü özel bir marina tarafından kullanılan limanı günümüz şartlarında gelişen teknelerimizi ve denizciliğimizi taşıyamamaktadır. Acil ve yeterli kapasitede yeni bir liman yapılması için devlet yetkililerimize başvurularda bulunduk. Değişen ve gelişen yerel yönetim ve stk’ larla iş birliği içerisinde konunun çözümü için çalışmaya devam ediyoruz.

– Denizci stk’ların birleşerek, güçlerinin artacağı federasyon kurması veya kurulmuş federasyona katılması bilinciyle derneğimizin Türkiye Denizcilik Federasyonuna katılması için başvuru yaptık ve katıldık. Ayrıca derneğimizi federasyonda temsile yetkili olan 3 kişiden birisi olan Dernek Başkanımız Mustafa Demiröz 2017 yılı Mart ayında yapılan Federasyon Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna aday olup seçilmiş ve halen Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüterek derneğimizi Federasyon nezdinde ulusal alanda da temsil etmektedir.

-Dernek olarak en büyük ve zorlu mücadelemizi yaşam alanlarımızın korunması konusunda veriyoruz. Maalesef bireylerin veya küçük çıkar guruplarının hırs ve menfaatleri yüzünden denizcilerimiz açısından pek çok yaşam alanlarımızı geri dönülmez bir şekilde kaybettik. Dünyada bir marka haline getirmeyi başardığımız ve geleceğimizi bağladığımız Mavi yolculuğun sürdürülmesi için yapılması gereken mücadelenin yanında, diğer basit ve güncel sorunlar için yapılan mücadeleler teferruattır. Bu sebeple tüm gücümüzle bu mücadeleye yoğunlaşmalı ve kesintisiz sürdürmeliyiz. En küçük bir zafiyet veya duraklama telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açar.

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan, doğal sit alanlarının  4 mevsim bilimsel ve ekolojik temelli planlamasın da Muğla genelini kapsayan alanlarda doğa, deniz, denizcilik ve sürdürülebilirlik yönünden ve özellikle Gökova ve ilçemizi ilgilendiren alanlarda planlarda yapılan yanlışlara itirazlarımızı bizzat Ankara’da bakanlık ilgili birimine giderek ve ilgili daire müdürünü yerinde izah etmek için davet ederek ve davete icabet ettiğinde tekneyle gezdirip göstererek. İtirazlarımızın ne kadar yerinde ve haklı olduğunu kendisine de kabul ettirdik.

-Yapılan planlamalarla denizlerimiz, turizm ve denizcilerimiz için olmazsa olmaz sayılan alanlardaki yok oluşların önüne geçebilmek için hukuksal süreç içerisinde yaptığımız mücadelelerle açtığımız dava sonucu. Muğla Milas Çökertme turizm planını iptal ettirdik. Yıllardır uğraştığımız Kilisebükü-Adalıyalı davasında mahkeme 1/1000,1/5000,1/25000 planları iptal etti.Buna rağmen  tüm bu planların yenileri  yapılarak askıya çıkarıldı. Biz bu planlara da süresi içerisinde itiraz ettik. Dava sürecine geçildiğinde davalarımızı tekrar açacağız. Ç.E.D. gerekli değildir kararına karşı açtığımız davada bilirkişi fevkalade güzel bir rapor verdi bu davanın da lehimize sonuçlanacağını bekliyoruz. Diğer doğal ve özel alanlarımız tümü, Adaboğazı  ve özellikle Karaada için gelebilecek tehditler konusunda her zaman teyakkuzdayız.

-Bütün bu belirttiğimiz temel konulardaki çalışma ve mücadeleler yanında günlük ve olağan sorunlar, eğitim, spor ve asıl iştigal konumuz olan deniz ve denizciliğin anlatılıp sevdirilmesi, korunması ve sürdürülmesi hususlarında da değişik ve sürekli çalışmalar yürütüyoruz.

-Mesela Yelkeni ve yelkenciliği tanıtmak ve sevdirmek için Deniz Ticaret Odamızla birlikte gerçekleştirmeye başladığımız uluslar arası BIOR optimist yarışlarıyla ilçemizi ulaslararası düzeyde tanıtmak için çok önemli bir organizasyonu 6 yıldır ve 20ülke ve1500 katılımcıya katılımına ulaşmış olarak gerçekleştiriyoruz.

-İlçemizin, teknelerimizin ve mavi yolculuğun tanıtımında önemli rolü olan 30 yıldır kesintisiz sürdürülen ve geçtiğimiz yıl, boğaz trafiğinin kapatılarak sadece Beyaz yelkenleriyle Bodrum Guletlerinin görsel şölenine sahne olarak İstanbul Boğazından başlayan Bodrum Cup Ahşap tekne yat yarışlarına her yıl sponsor olmayı ve ihtiyaç duyulan katkıları koymayı sürdürüyoruz.

-İlçemizde ki yetkili eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde üyelerimizin ihtiyacı olan eğitimlerin verilebilmesi için idari ve teknik düzenlemeler hususunda her türlü desteği ve gerektiğinde maddi katkıyı veriyoruz.

-Deniz ve denizcilikle alakalı tüzüğümüzce belirtilen tüm konularda imkanlar dahilinde gerekli yardım ve destekleri de ilgili kurum ve kişilere her zaman yapmaya gayret ediyoruz. Yelken eğitimi veren kulüplere malzeme desteği veriyoruz.

-Derneğimize maddi kaynak sağlayan kafeterya iktisadi işletmemizde misafirlerimize iyi ve kaliteli hizmet sunmak ve üyelerimizin  bu hizmetlerden ekonomik şartların el verdiği maksimum ölçülerde indirimli yararlanmasını sağlıyoruz.

-Üyelerimizin idari ve bürokratik işlemlerini istihdam ettiğimiz çalışanlar vasıtasıyla hem idareye hem denizcilerimize yardımcı oluyoruz.

-Derneğimizin iktisadi işletmesi olan sigorta aracılık şirketi vasıtasıyla üyelerimizin ve tüm Bodrumluların sigorta işlemlerini yapıyoruz.

-Derneğimizin Yardımlaşma sandığı vasıtasıyla üyelerimizin kredi ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

-Ve artık geleneksel hale gelen sezon sonu Denizciler Derneği dayanışma ve kaynaşma yemeği ile üyelerimizin sezon yorgunluğunu atma, eğlenme ve sorunlarını değerlendirme toplantısını yapıyoruz.

Sayın basın mensupları bildiğiniz gibi sivil toplum örgütlenmesi tamamen gönüllülük ilkesine dayalı ve kişilerin fedakarca, içinde bulunduğu veya aidiyet bulduğu toplumların çıkar ve menfaatlerini korumak için yapılan çalışmalardır. Bu vesileyle bende yönetiminde bulunduğum süre içerisinde birlikte çalıştığım geçmiş dönem ve şu andaki tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma şahsım, üyelerimiz, tüm Bodrumlu hemşehrilerimiz, yapabildiğimiz çalışmalarla yaşam hakkı bulabilmiş tüm deniz ve kara canlıları, koylarımız, sahillerimiz, ormanlarımız, denizlerimiz için ayrı ayrı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Sizlere de katıldığınız ve bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyor saygılar sunuyorum…

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.