Bodrum Gündem

Cuma hutbelerinde velilere manevi baskı uygulanıyor

Eğitimsen Bodrum Temsilciliğinde yapılan basın açıklamasında “Eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, “Zorunlu Seçmeli Ders” konusunda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz…” ifadeleri yer aldı…

Fatih Bozoğlu – Bodrum Gündem

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği “Zorunlu Seçmeli Ders” konusunda yaptığı basın açıklamasında tüm yurtta geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli Eğitim Müdürlükleri yönlendirmeleri ile okul idarecilerinin ders seçim sürecine müdahale ettiği ve öğrencilerin din derslerini seçmeye zorlandığına dair bilgilerin sendikaya ulaştığını ifade ederek okul idarecileri üzerinde baskı uygulandığını iddia etti.

Eğitim Sen Bodrum Bodrum Temsilciliği önünde sokak üzerinde yapılan basın açıklamasına Emekli Sen, ADD, Sol Parti, HDP, Emek Partisi ile CHP üyeleri de destek verdi.

Kötü tecrübeden hala ders alınmıyor…

İlk olarak Eğitim Sen’in basın açıklaması Şükriye Akengin tarafından okundu. Basın açıklamasında “Üzülerek görüyoruz ki, iktidar geçmişte yaşadığı kötü tecrübeden hala ders almamıştır. İktidarın milli eğitim politikalarını belirlemede dayanak olarak kullandığı vakıf, dernek ve cemaatler yaptıkları protokoller mahkeme kararı ile defalarca iptal edildiği halde hala kendilerini yasaların üzerinde görmekte ve öğrencilerimizin gelecekleri ile eğitim faaliyetleri üzerinde karar alma haklarını kendilerinde bulmaktadırlar…” denildi.

Cuma hutbelerinde imamlar aracılığıyla manevi baskı uygulanıyor…

Eğitim Sen Bodrum temsilciliğinin basın açıklamasında yer alan; “Seçmeli ders adı altında zorunluya dönüştürülen dini içerikli dersler için öğretmen yetersizliği bahane edilerek cami hocalarının okullara girmesine olanak tanınmaktadır. Bodrum müftülüğü de eğitime müdahil edilmiş ve Cuma hutbelerinde imamlar aracılığıyla velilere “dini içerikli derslerin seçilmesi yönünde telkinlerde bulunulmuş, veli üzerinde manevi baskı oluşturulmaya çalışılmıştır…” ifadeleri ise en çok dikkat çeken bölüm oldu.

Bilgilendirme yapmadan din dersi eğitimini dayatıyorlar…

“Zorunlu Seçmeli Ders” konusunda yaptığı basın açıklamasında “Geçtiğimiz yıllarda eğitimde yoğun siyasal kadrolaşmanın ve yandaş atamaların bir sonucu olarak bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, din eğitimi derslerini içeren zorunlu paketler hazırlaması, öğrenciler adına seçim yapması ve sadece seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ etmesi gibi durumlar çokça yaşanmıştı…” iddiaları da çok dikkat çekiciydi.

Eğitim Sen Bodrum temsilciliğinin “Zorunlu Seçmeli Ders” konusunda yaptığı basın açıklaması “Velilerimizi ve öğrencilerimizi de bu tür dayatmalara karşı durmaya çağırıyoruz…” cümlesi ile tamamlandı.

Pandemi ile sorunlar ve fırsat eşitsizliği daha da artmıştır…

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliğinin basın açıklamasının ardından, veliler adına basın açıklamasını Nuri Alikoç okudu. Alikoç Veli Der adına okuduğu basın açıklamasında “Eğitim sistemimiz; her geçen yıl bilimsellikten, araştırmacılıktan, sorgulayıcı yaklaşımdan, sanattan, spordan ve üretimden uzaklaşarak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini hızla karanlığa doğru sürüklemektedir. Milli Eğitim sistemimizin içler acısı hali gözler önünde durmaktadır. Pandemi ile sorunlar ve fırsat eşitsizliği daha da artmıştır…” cümleleri ile eğitim sorununa dikkat çekerken “Seçmeli ders haktır ve kullanılmayan hak, hak değildir. Veli ve öğrencilerimizi de, haklarını korumaya davet ediyoruz…” ifadeleri yer aldı.

Siyasi görüşler doğrultusunda tepeden dayatma her yere yayılmaktadır…

Veli Der adına basın açıklamasını okuyan Nuri Alikoç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğretim Programları bölümünde seçmeli dersler hakkında yapılan düzenlemeleri şu şekilde özetledi;

  1. Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir…
  2. Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından aralık ve ocak ayları içinde yapılır, (…..) Süresi içerisinde ders  seçimi  yapmayan  öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir…
  3. Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri  ise  en  az  8  öğrencinin  talebi  doğrultusunda  öğretime  açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir… 
  4. Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler millî eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir…

Buradan da anlaşılacağı üzere ders seçme, velisinin bilgisi dahilinde öğrenciye aittir.  Sadece bu hakkı kendisi kullanmayan öğrenciler adına okul idaresi karar verebilir. ‘Yeterli talep yok, derslik yok, öğretmen yok’ vb yönlendirmelerle çocuklarımızın istemediği dersleri seçmeye zorlanması yasal değildir. MEB kendi hazırladığı yönetmelikle ters düşmemelidir. Seçmeli ders seçimi özgür bir seçim olmanın dışına çıkarılmamalı, seçmeli din dersleri de fiili bir şekilde zorunlu din derslerine dönüştürülmemelidir…”

Her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağız…

Nuri Alikoç açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Öğrenciler ve veliler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Veli Der Bodrum Şubesi olarak ilgilileri uyarıyor, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz…”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.